Menu

Z fotogalérie

4

„Vôbec nezáleží na tom, čo môžeme očakávať od života my. Mnoho však závisí od toho, čo život očakáva od nás.”

Viktor Frankl

Absolventi 2005

Trieda:

Oktáva A

Triedny profesor:

1997/1998 – 1998/1999 PhDr. Gabriela Šarníková PhD. (sestra Gabriela)
1999/2000 – 2004/2005 Mgr. Stanislav Staňo

Žiaci:

1.Bieliková Janina, 2.Cieker Filip, 3.Časnochová Marika, 4.Čelková Lenka, 5.Ďuricová Zuzana, 6.Gabčová Diana, 7.Houbová Mária, 8.Hriníková Kristína, 9.Kadaši Peter, 10.Kondelová Anna, 11.Kováč Miroslav, 12.Lipka Juraj, 13.Majerik Matej, 14.Marková Barbora, 15.Martiniak Pavol, 16.Masná Ľudmila, 17.Matejička Peter, 18.Michalov Ivan, 19.Mikolaj Marek, 20.Nogová Lucia, 21.Nováková Petra, 22.Okuliarová Petra, 23.Porubčanská Lucia, 24.Radena Jozef, 25.Sedlák Ján, 26.Slovák Jakub, 27.Šedová Zuzana, 28.Šeliga Peter, 29.Šindlerová Barbora, 30.Štubňa Ondrej, 31.Tichá Veronika, 32.Tuka Lukáš, 33.Valášková Michaela


Trieda:

4. A

Triedny profesor:

2001/2005 – PhDr. Milada Gardianová (sestra Lívia)

Žiaci:

1.Adamčíková Barbora, 2.Adamčíková Martina, 3.Badžgoň Matej, 4.Bíziková Petra, 5.Blaho Jozef, 6.Bohiník Adam, 7.Bošanský Tomáš, 8.Bušíková Zuzana, 9.Furdeková Magdaléna, 10.Gajňáková Slavomíra, 11.Galis Metod, 12.Hmírová Jana, 13.Holubová Veronika, 14.Hýllová Eva, 15.Chovaňák Peter, 16.Konušiaková Jana, 17.Košút Michal, 18.Krcho Martin, 19.Krška Michal, 20.Kuricová Katarína, 21.Lasička Marián, 22.Loncová Lenka, 23.Lúčaník Daniel, 24.Marunová Terézia, 25.Masaryková Daniela, 26.Peťková Katarína, 27.Pytel Dušan, 28.Rolková Daniela, 29.Slobodníková Silvia, 30.Sočuvková Alžbeta, 31.Somrová Michaela, 32.Šikulínec Vladimír, 33.Štillová Zuzana, 34.Tichá Jana, 35.Verešová Silvia, 36.Veveričík Marek

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky