Menu

Z fotogalérie

image104

„Umenie vládnuť sa nezakladá na sile či opatrnosti, ale na múdrosti.”

JAN AMOS KOMENSKÝ

Absolventi 2004

Trieda:

Oktáva A

Triedny profesor:

1996/1997-2003/2004 – PhDr. Viera Hoffmanová

Žiaci:

1.Benikovská Katarína, 2.Brezániová Katarína, 3.Brezániová Magdaléna, 4.Broz Andrej, 5.Bunčák Tomáš, 6.Čerňanská Eva, 7.Dorčíková Silvia, 8.Ďurajka Marek, 9.Falaštová Barbora, 10.Holáková Bibiana, 11.Horňáková Katarína, 12.Hrabovec Ondrej, 13.Hýllová Mária, 14.Knapcová Lucia, 15.Kolek Ján, 16.Konušík Martin, 17.Kosnovská Petra, 18.Krutáková Eva, 19.Kubíková Ľubomíra, 20.Leitnerová Zuzana, 21.Mikušová Mária, 22.Pastorek Jaroslav, 23.Podstavek Michal, 24.Ponechalová Veronika, 25.Richterová Danica, 26.Stražovcová Zuzana, 27.Šico Jakub, 28.Šulavík Pavol, 29.Virdzek Jozef, 30.Vojteková Monika, 31.Vojtikevičová Anna


Trieda:

4. A

Triedny profesor:

2000/2001-2003/2004 – Mgr. Dalibor Gonda

Žiaci:

1.Bellák Štefan, 2.Benikovský Martin, 3.Bugáň Stanislav, 4.Bukovinský Marek, 5.Furmánková Katarína, 6.Glombová Magdaléna, 7.Grinčová Katarína, 8.Hudánová Klaudia, 9.Chmelová Anna, 10.Chochuĺová Zuzana, 11.Jandová Katarína, 12.Janišová Jana, 13.Javorová Anna, 14.Klčo Peter, 15.Knappeková Katarína, 16.Krajčík Juraj, 17.Kulich Miroslav, 18.Likavčan Martin, 21.Mazúrová Mária, 22.Mehlyová Antónia, 23.Rusnáková Ivana, 24.Schmidtová Mária, 25.Stropková Katarína, 26.Šimková Lucia, 27.Štens Michal, 28.Šubová Kristína, 29.Šuty Ladislav, 30.Tichá Marta, 31.Václav Dušan, 32.Vrábeľ Matej

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky