Menu

Z fotogalérie

8mudrkellner

„Klásť si pravdivé otázky je známkou zdravého rozumu. Je to však len tretina cesty k pravde. Druhou je správna, pravdivá odpoveď a treťou tretinou prijatie spoznanej pravdy. Zo všetkých troch je prvá tá najľahšia. Posledná je najťažšia – ťažko sa prijíma.”

Max Kašparů

Absolventi 2001

Trieda:

4. A

Triedny profesor:

1997/1998-2000/2001 – PhDr. Marta Višňovská

Žiaci:

1.Augustín Michal, 2.Babuliaková Mária, 3.Beňadiková Mária, 4.Bučkuliaková Beáta, 5.Cabadaj František, 6.Čelko Peter, 7.Ďurana Michal, 8.Ďurina Rastislav, 9.Ďuroška Marián, 10.Glombová Monika, 11.Gregor Juraj, 12.Hanakovič Tomáš, 13.Kapitulíková Martina, 14.Krajčík Michal, 15.Marosz Stanislav, 16.Mečiarová Anna, 17.Orlická Lucia, 18.Pilátová Alžbeta, 19.Remišová Anna, 20.Rudincová Helena, 21.Slamková Monika, 22.Staňová Alena, 23.Šenkárová Ľubica, 24.Šošková Tatiana, 25.Špenerová Monika, 26.Šulavíková Katarína, 27.Taranová Eva, 28.Tkáč Tomáš, 29.Václaviková Zuzana, 30.Vereš Peter, 31.Žarnovický Marek

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky