Menu

Z fotogalérie

image034

„Každé malé utrpenie robí človeka silnejším a pomôže mu prekonať väčšie utrpenia.”

čínske príslovie

Absolventi 1999

Trieda:

4. A

Triedny profesor:

1995/1996-1998/1999 – RNDr. Jitka Buriánková

Žiaci:

1.Bednár Martin, 2.Bednárová Eva, 3.Beniač Ján, 4.Blažeková Zuzana, 5.Ftorková Veronika, 6.Furdek Michal, 7.Gašková Monika, 8.Genzor Marek, 9.Gera Peter, 10.Haťapka Ondrej, 11.Hrvolová Jana, 12.Huljaková Mária, 13.Hýllová Andrea, 14.Jurčová Jana, 15.Jurová Lucia, 16.Kolek Vladimír, 17.Kolková Pavlína, 18.Kováč Ondrej, 19.Kováčová Zuzana, 20.Lúčaník Pavol, 21.Mihálik Peter, 22.Personová Miroslava, 23.Remiš Michal, 24.Rudinec Michal, 25.Straková Miroslava, 26.Svrček Martin, 27.Šalagová Michaela, 28.Šenkárová Ivana, 29.Šošková Zuzana, 30.Talafa Igor, 31.Uhliarik Jozef, 32.Vargová Zuzana, 33.Vojtikevičová Mária, 34.Zábojníková Lucia, 35.Závodská Lenka

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky