Menu

Z fotogalérie

11

„Pravá láska sa začína vtedy, keď nečakáme nič späť.”

Antoine de Saint-Exupéry

Študenti

Kto sú študenti GSF? Ide vcelku o obyčajných školopovinných mladých ľudí, ktorí však v dobrom prostredí, akým je naše gymnázium, dokážu mimoriadne výkony. Od vzniku školy sa počet študentov menil. Zo skromných 72 sa za osemnásť rokov zvýšil na dnešných 306. Z troch tried klasického gymnázia sa stalo 11 tried troch študijných foriem. Študenti GSF úspešne reprezentujú školu na úrovni okresu, kraja i štátu. Študenti GSF vytvorili túto stránku.

Kolektív

Možno povedať, že skupiny študentov fungujú ako zohrané tímy. Iste, je to tak i na iných školách, ale len na niektorých môže človek pocítiť silu vzájomného priateľstva a ochoty, akú zažívame my pri triednych akciách, výletoch, akadémiách, duchovných obnovách, slávnostných sv. omšiach, športových akciách i pri vyučovaní.

Pochopiteľne, vzťahy nie sú vždy ideálne a aj naši študenti, hoci svoj čas trávia na katolíckom gymnáziu, sú len ľudia a majú svoje chyby. Vždy je tu však vôľa prekonať vzájomné konflikty a to, čo nás rozdeľuje nahradiť tým, čo nás spája. Ak potrebujete zorganizovať akciu, výlet, projekt…, nájdu sa vždy žiaci, ktorí nebudú váhať prispieť. Svedčí o tom aj množstvo študentských prác a fungujúcich krúžkov.

Vývoj počtu tried na GSF od roku 1991

Školský rok Osemročná forma Štvorročná forma Šesťročná forma Spolu
1991/1992 3 3
1992/1993 5 5
1993/1994 7 7
1994/1995 2 8 10
1995/1996 3 6 9
1996/1997 4 5 9
1997/1998 5 4 9
1998/1999 6 4 10
1999/2000 7 3 10
2000/2001 8 3 11
2001/2002 9 3 12
2002/2003 8 4 12
2003/2004 8 4 12
2004/2005 8 4 12
2005/2006 7 4 1 12
2006/2007 6 4 2 12
2007/2008 5 4 3 12
2008/2009 4 4 4 12
2009/2010 3 4 4 11
2010/2011 3 5 4 12
2011/2012 3 6 3 12

 

Absolventi

Spomienky našich absolventov na Gymnázium sv. Františka si môžete pozrieť na stránke „spomienky absolventov“. Veľká väčšina z nich teraz študuje na vysokých školách, mnohí majú vysokoškolské štúdium už za sebou, niektorí z nich pracujú ako učitelia na našom gymnáziu. Pri školských akciách, akou boli napríklad oslavy 10., 20. výročia, si však vždy nájdu čas, aby nás prišli navštíviť a podporiť. Niekedy sa dokonca dobrovoľne zapoja do rôznych podujatí.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky