Menu

Z fotogalérie

Deň cudzích jazykov 15

„Mnohí márnia čas a trpezlivosť na to, čo by vôbec nemuseli robiť. Neskôr im jedno i druhé bude chýbať, keď im príde urobiť to, čo zanedbali.”

Baltasar Gracián

Školské akcie

Od založenia školy organizujeme aktivity s kultúrno-vzdelávacím obsahom, zúčastňujeme sa na rôznych akciách, spolupracujeme s neziskovými organizáciami. Žiaci (ale aj učitelia a bývalí žiaci) reprezentujú školu na mnohých podujatiach a súťažiach.

Pravidelné exkurzie, poznávacie a študijné pobyty

 • exkurzie na Slovensku a v Čechách (múzeá, botanické a zoologické záhrady, pamätníky, literárne múzeá, hrady, elektrárne, divadlá….)
 • exkurzie do Viedne
 • Oswięcim
 • Krakow
 • pravidelný študijný pobyt žiakov a učiteľov v bavorskom Sambachshofe (p. Cicaničová so žiakmi)
 • pravidelná letná akcia „Hradovka“ – týždňové putovanie po hradoch, zámkoch a jaskyniach

Príležitostné akcie

 • exkurzia Viedeň, Salzburg, Mníchov
 • Tropikárium a Oceanárium v Budapešti
 • študijnopoznávacie výlety do rakúskeho Grazu
 • exkurzia v Európskom parlamente v rámci projektu Euroscola spojená s poznávaním miest Nemecka, Švajčiarska, Rakúska
 • prázdninové výlety (Rím, Assisi, Merano, Medjugorie)
 • prázdninový pobyt v rakúskych rodinách
 • spolupráca s Arcibiskupským gymnáziom v Kroměříži
 • spolupráca s centrom voľného času Žirafa

Študijné pobyty učiteľov a žiakov

 • ročný študijný pobyt žiakov v katolíckej škole v USA
 • krátky študijný pobyt v Izraeli (p. Gardianová), v Nemecku (Dillingen – p. Bobeničová, p. Dubovcová, Sambachshof – p. Cicaničová, p. Hoffmannová)

Súťaže, ktoré nemajú viacej postupových kôl

 • Poznaj svoje mesto
 • Moje rodné mesto Žilina
 • Paulínyho Turiec
 • Detská literárna Žilina
 • Tvoríme vlastnú knihu
 • Literárny vševedko
 • školská súťaž Giovanni v písaní poézie
 • (V literárnych súťažiach nás doteraz veľmi úspešne reprezentovala Lucia Nogová, Eva Bačinská, Mária Kieferová)
 • Čarovný makovník
 • Šaliansky Maťko
 • korešpondenčné semináre z prírodovedných predmetov
 • matematická súťaž žilinských škôl GVBoj
 • Dni športu
 • Beh 17. novembra
 • stredoškolská mestská futsalová a florbalová liga

Sympóziá, stretnutia, aktivity

 • účasť na pravidelnom etickom sympóziu študentov v Nitre
 • Modelový európsky parlament
 • stretnutia s poslancami v Národnej rade SR
 • organizácia pravidelného lyžiarskeho prechodu Jánošíkovým krajom
 • Cyklomaratón Okolo Martinských holí
 • výstup na Babiu horu
 • besedy s misionármi, predstaviteľmi kultúrneho, športového aj politického života
 • tvorba školských časopisov (Mrož, Einsteinove News, Univerzál, Einsteinove novinky, Paradox)
 • Olympijský deň (podujatie Olympijského klubu v Žiline)

Vystúpenia žiakov

 • pravidelné benefičné koncerty žiakov školy, ako aj žiakov ubytovaných v domove mládeže
 • vystúpenia v domove dôchodcov, detskom domove, charitnom domove, pre rodičov a hostí
 • nesúťažné prehliadky – anglická dráma, pantomimické a divadelné vystúpenia
 • mažoretky, modlitba tancom
 • vystúpenia na Deň matiek a Deň katolíckych škôl

Spolupráca s mimovládnymi organizáciami, misiami

 • Deň bielej pastelky (Únia nevidiacich a slabozrakých)
 • Deň narcisov (Liga proti rakovine)
 • Deň nezábudky (Liga za duševné zdravie)
 • Deň počatého dieťaťa (Áno pre život)
 • Deň boja proti AIDS (červené stužky)
 • Modlitba za školu (žlté stužky)

Zber druhotných surovín

plastové uzávery, známky, telefónne karty (pomoc misiám), papier, pomarančová kôra, plastové fľaše

O umiestneniach a úspechoch žiakov na krajských a celoslovenských kolách súťaží od vzniku školy sa môžete dozvedieť TU

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky