Menu

Z fotogalérie

sob_0195_00002-427x640

„Boha nemožno dokazovať, Boha možno jedine cítiť v srdci.”

Blaise Pascal

Každodenný život

Základom školy sú ľudia, ktorí ju tvoria – študenti, profesori, sestry a iní zamestnanci. Keďže títo všetci odovzdávajú ostatným časť svojho života, možno povedať, že i škola dokáže skutočne žiť.

Gymnázium sv. Františka nie je výnimkou. S každým novým dňom sa uskutočňujú určité zaužívané veci, popri ktorých sa môžeme tešiť na nové, nečakané. Na tejto stránke by sme vám chceli priblížiť bežný priebeh udalostí na našej škole.

Začiatok dňa

Do školy sa dá dostať dvomi vchodmi – školským (z Ul. J.M.Hurbana) alebo kláštorným (z Ul. J. M. Hurbana). Zamestnanci a študenti používajú školský vchod, ktorý je otvorený od 6.15 do 16.00. Každé ráno o 7.00 sa v kaplnke Katolíckeho domu koná sv. omša s dobrovoľnou účasťou, ktorú pripravuje vždy konkrétna trieda (rozdelené podľa dní). Sv. omša končí medzi 7.30 a 7.45, na prvé piatky a sviatočné dni býva doplnená o krátku adoráciu a/alebo litánie.

Všetci študenti sú povinní dostaviť sa do školy do 7:45.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky