Menu

Z fotogalérie

image207

„Nič, čo by stálo za to, som neurobil náhodou. Vždy za tým bola poctivá práca.”

Thomas A. Edison

Duchovné obnovy

Katolícka škola je miesto, kde sa má popri vyučovaní a získavaní vedomostí odovzdávať živá viera a láska k Bohu. To študent zakúša na všetkých vyučovaných predmetoch, nie iba na hodinách náboženstva. Popri tom majú nesmierny význam pre duchovný rast učiteľov a študentov duchovné obnovy.

Čo sú duchovné obnovy?

Duchovná obnova je čas zastavenia sa a stretnutia sa s Bohom. Je to čas získavania vedomostí a skúseností na život s Bohom a pre Boha.

Duchovné obnovy učiteľov sa uskutočňujú raz za mesiac a učitelia im venujú jedno popoludnie. S Ježišom Kristom sa môžu stretnúť počas prednášky, sv. spovede, sv. omše a modlitby.

Duchovné obnovy študentov:

Študenti sa zúčastňujú v priebehu školského roka dvoch duchovných obnov. Jedna duchovná obnova je jednodňová, ďalšia je trojdňová. Trojdňová obnova začína vo štvrtok večer a končí sobotňajším obedom. Na túto obnovu odchádzajú žiaci mimo mesta, napr. do školy v prírode v Terchovej, aby tu pod vedením určeného tímu a kňaza prežili čas s Pánom. Tento čas je pre nich aj časom spoločného spoznávania sa a upevňovania triedneho kolektívu.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky