Menu

Z fotogalérie

image058

„Tak žime, aby bolo aj chleba, aj neba.”

SLOVENSKÉ PRÍSLOVIE

Duchovné obnovy

Katolícka škola je miesto, kde sa má popri vyučovaní a získavaní vedomostí odovzdávať živá viera a láska k Bohu. To študent zakúša na všetkých vyučovaných predmetoch, nie iba na hodinách náboženstva. Popri tom majú nesmierny význam pre duchovný rast učiteľov a študentov duchovné obnovy.

Čo sú duchovné obnovy?

Duchovná obnova je čas zastavenia sa a stretnutia sa s Bohom. Je to čas získavania vedomostí a skúseností na život s Bohom a pre Boha.

Duchovné obnovy učiteľov sa uskutočňujú raz za mesiac a učitelia im venujú jedno popoludnie. S Ježišom Kristom sa môžu stretnúť počas prednášky, sv. spovede, sv. omše a modlitby.

Duchovné obnovy študentov:

Študenti sa zúčastňujú v priebehu školského roka dvoch duchovných obnov. Jedna duchovná obnova je jednodňová, ďalšia je trojdňová. Trojdňová obnova začína vo štvrtok večer a končí sobotňajším obedom. Na túto obnovu odchádzajú žiaci mimo mesta, napr. do školy v prírode v Terchovej, aby tu pod vedením určeného tímu a kňaza prežili čas s Pánom. Tento čas je pre nich aj časom spoločného spoznávania sa a upevňovania triedneho kolektívu.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky