Menu

Z fotogalérie

image026

„Pravda povedaná so zlým úmyslom je niekedy podlejšia ako všetky klamstvá, ktoré možno vymyslieť.”

William Blake

Doplňujúce možnosti

Škola nie je len strohé vyučovanie a výchova. Na GSF majú študenti ďalšie možnosti sebarealizácie a načerpania nových síl v kruhu priateľov.

Najviditeľnejším prejavom tvorivosti študentov sú pravdepodobne nástenky v triedach a hlavnom spojovacom koridore.

Voľný čas, ktorý študentom zostáva popri učení (a verte, že ho veľa nie je) využívajú niektorí na športové aktivity v neveľkom areáli školy – v malej telocvični (stolný tenis) alebo na otvorenom ihrisku (volejbal, basketbal).

Za tichom a pokojom v Božej prítomnosti sa môžu žiaci aj profesori kedykoľvek vybrať do kaplnky Katolíckeho domu, ktorého súčasťou je škola.

So svojimi problémami, otázkami, ale aj radosťami sa študujúca mládež môže obrátiť na výchovného poradcu alebo školského psychológa, ktorý vždy ochotne poradí a pomôže.

O fyzické potreby zamestnancov a študentov sa stará školský bufet umiestnený na prvom poschodí prístavby otvorený denne do 12.00.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky