Menu

Z fotogalérie

img_4884-640x427

„Kto má pravú Božiu slobodu, nestráca radosť a pokoj srdca. Smútok vniká tam, kde je naviazanosť na svetské veci.”

SV. FRANTIŠEK SALESKÝ

Súčasnosť

Gymnázium sv. Františka z Assisi sa od svojich skromných začiatkov zázračne rozrástlo a popri štvorročnej všeobecnej forme štúdia bola v roku 1994 otvorená aj osemročná forma a v roku 2005 šesťročná forma denného štúdia zameraná na rozšírenú výučbu cudzích jazykov. Od roku 2009 do 6-ročnej formy uchádzačov neprijímame.

V školskom roku 2016/2017 oslavuje gymnázium 25. výročie od vzniku školy a má  14 kmeňových tried a vyše 400 žiakov. 

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky