Menu

Z fotogalérie

image287

„Čím je niekto dokonalejší, tým prívetivejšie a ohľaduplnejšie zaobchádza s druhými.”

Tomáš Morus

Verejné obstarávanie – ZÁKAZKY

Por. č. Dátum zverejnenia Predmet zákazky Hodnota zákazky Termín
zadania
zákazky
Úspešný uchádzač
1. 12.8.2014 Poradenské služby
pre obstarávanie
1690,00 € 12.8.2014 Ing. Roman Kardoš EUNEXT s. r.o. Kuzmányho 25 040 01 Košice IČO 44 560 958
2. 18.8.2014 Výmena svietidiel
v 2 triedach
2300,00 € 25.8.2014
3. 18.9.2014 Riadiaci personál –
finančný manažér
a manažér
monitoringu
5720,00 € 18.09.2014 Edu consult,spol. s.r.o.
Horná 13
974 01 Banská Bystrica
IČO 36 748 528

Dodatok
4. 5.12.2014 Publicita projektu 4518,43 € 5.12.2014 Michales Media, s.r.o. Bratislavská 415, Žilina 010 01
IČO 44231440
5. 19.12.2014 Softvér, hardvér a
ostatné elektronické
zariadenia
23743,69 € 19.12.2014
6. 21.1.2015 Laboratórne
zariadenie,
vybavenie
9773,58 € 21.1.2015 INTERTEC spol. s.r.o.
ČSA 6, 974 01 Banská Bystrica
IČO 00692972
7. 4.2.2015 Služby osobnej
autobusovej
dopravy 
3654,00 € 4.2.2015 Slovenská autobusová spoločnosť a.s., Košická 2, 010 65 Žilina, IČO 36407771
8. 11.2.2015 Zabezpečenie
ubytovania
 2460,29€ 11.2.2015 Slovenská pošta, a.s.Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Prevádzka: Centrum vzdelávania  Belušské Slatiny 90, 018 61 Beluša
IČO: 36631124
9. 13.2.2015 Školenia
pedagogických
zamestnancov
 10 150,00€ 13.2.2015 Quantlab s.r.o
A.Žarnova 2248/6, 917 02 Trnava
IČO: 30222052

Dodatok
10. 23.3.2015 Grafické spracovanie a tlač 19 776,00 € 23.3.2015 Clublife. s.r.o
Bratislavská 15, Žilina
IČO: 44 782 845
11. 13.4.2015 Laboratórne zariadenie,vybavenie – špeciálne 23 640,00 € 13.4.2015
12. 19.5.2015 Príprava oponentských posudkov a jazykovej korektúry 5415,00 € 18.5.2015

 

13. 30.6.2015 Spotrebný materiál do kancelárie a na odborné predmety – časť Kancelárske potreby s publicitou ESF 976,90 € 30.6.2015
Clublife s.r.o
Bratislavská 15, Žilina
IČO: 44 782 845
14. 30.6.2015 Spotrebný materiál do kancelárie a na odborné predmety – časť Kancelárske potreby 1103,79 € 30.6.2015
KOEXIMPO, s.r.o
Kamenná 19, 010 79 Žilina
IČO: 31584268
15.  8.7.2015 Spotrebný materiál do kancelárie a na odborné predmety 3480,00 €  8.7.2015
16. 3.9.2015 Poskytnutie stravovania 3.9.2015

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky