Menu

Z fotogalérie

image005

„Ak sa nechceš vzdať klamstva, nemôžeš hovoriť pravdu.”

Ludwig Wittgenstein

Profil verejného obstarávateľa

Názov Gymnázium sv. Františka z Assisi
Sídlo J.M.Hurbana 44, 010 01 Žilina
Zriaďovateľ Kongregácia školských sestier sv. Františka
Typ školy Katolícke cirkevné gymnázium založené v roku 1991
Štatutárny zástupca ThLic. Blanka Timková
IČO 30222052
DIČ 2020699978
Tel. 041/562 39 35
Kontaktná osoba ThLic. Blanka Timková
e-mail gsfzilina.sk@gmail.com

 

Verejné obstarávanie – VÝZVY

Oznámenia o výzvach na predkladanie ponúk

 

Verejné obstarávanie – ZÁKAZKY

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky