Menu

Z fotogalérie

futsal-8_0

„Jediné naozajstné uspokojenie je vnútorne rásť; stávať sa čoraz spravodlivejším, pravdivejším, štedrejším, jednoduchším, mužnejším, ženskej­ším, milším, aktívnejším. Toto všetko môžeme dosiahnuť, ak robíme každodennú prácu najlepšie, ako vieme.”

James Freeman Clarke

Informácie

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Škola, to nie je názov a budova – to sú študenti, profesori, ostatní zamestnanci. rodičia, atmosféra školy, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, mien a osudov.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) je katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Založené bolo v roku 1991 a je pod správou školských sestier sv. Františka z Assisi v Žiline. Počas rokov svojej existencie sa aj napriek niektorým problémom stalo jednou z najlepších stredných škôl a v súčasnosti je známe mnohým ľuďom ako škola poskytujúca kvalitné vzdelanie, ktorá si ale zároveň uvedomuje svoju zodpovednosť za výchovu a formáciu mladých ľudí s jasným pohľadom na svet a hodnoty. Vzťahy aj atmosféra odrážajú vzájomnú toleranciu, podporu, motiváciu a pochopenie, čo sú podstatné znaky nášho gymnázia už od čias jeho založenia.


Patrón školy – sv. František z Assisi


Zriaďovateľ školy – Školské sestry sv. Františka

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky