Menu

Z fotogalérie

image275

„Ak nevidíš Boha, láska k druhým ťa privedie k tomu, aby si ho videl. Ak nemiluješ brata, ktorého máš pred očami, nemôžeš milovať Boha, ktorého nevidíš.”

SV. AUGUSTÍN

Informácie

„Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali Otca, ktorý je na nebesiach.“ (Mt 5, 16)

Škola, to nie je názov a budova – to sú študenti, profesori, ostatní zamestnanci. rodičia, atmosféra školy, spoločne strávené chvíle, mnoho spomienok, mien a osudov.

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) je katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Založené bolo v roku 1991 a je pod správou školských sestier sv. Františka z Assisi v Žiline. Počas rokov svojej existencie sa aj napriek niektorým problémom stalo jednou z najlepších stredných škôl a v súčasnosti je známe mnohým ľuďom ako škola poskytujúca kvalitné vzdelanie, ktorá si ale zároveň uvedomuje svoju zodpovednosť za výchovu a formáciu mladých ľudí s jasným pohľadom na svet a hodnoty. Vzťahy aj atmosféra odrážajú vzájomnú toleranciu, podporu, motiváciu a pochopenie, čo sú podstatné znaky nášho gymnázia už od čias jeho založenia.


Patrón školy – sv. František z Assisi


Zriaďovateľ školy – Školské sestry sv. Františka

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky