Menu

Z fotogalérie

21

„Nemali by sme sa nikdy nenávidieť. Máme tak málo času na to, aby sme sa milovali.”

Maxence Van Meerch

História školy

Cirkevné školstvo sa všade vo svete vyznačovalo vysokou úrovňou vzdelávania a formovania osobnosti. Na Slovensku bola v minulosti tá istá skúsenosť. Potvrdzujú to aj pamätné tri slovenské gymnáziá v Kláštore pod Znievom, v Martine a v Revúcej.

Po roku 1918 sa Cirkev starala o viac než 1000 základných škôl, pôsobili mnohé cirkevné rehoľné gymnáziá a učiteľské ústavy. Vyšli z nich viaceré významné osobnosti (absolventkou Dievčenského učiteľského ústavu v Žiline, ktorý viedli školské sestry sv. Františka, bola spisovateľka Klára Jarunková, redaktorka Dobrej zvesti v STV Veronika Bednárová, dve bývalé provinciálne predstavené školských sestier sv. Františka – sestra Františka Paula Oroszová a sestra Ludvika Kucková,…). Potom prišiel rok 1948 a všetky cirkevné školy boli zrušené.

Počas tohto stavu, ktorý trval 40 rokov, nesmelo sa v školách vyučovať nič o Ježišovi Kristovi, ktorý zomrel z lásky za nás, aby nám boli odpustené hriechy, aby sme jeho umučením a vzkriesením získali nový život, aby sme neboli duchovne mŕtvi, ale živí. Nebolo počuť nič pravdivé o pôsobení Cirkvi, okrem niektorých výnimiek, nič pravdivé o našich dejinách, málo sa hovorilo o našich kultúrnych tradíciách. Veriaci ľudia boli prenasledovaní.

Po novembri 1989 svitla nová nádej na budovanie cirkevného školstva na Slovensku. Preto bolo založené naše gymnázium aj za cenu veľkých obetí. Gymnázium sv. Františka vzniklo na podnet žilinskej kresťanskej verejnosti a predstaviteľov mesta, ktorí si s láskou a vďakou spomínali na záslužnú činnosť školských sestier sv. Františka v Žiline do 50. rokov. Vtedy tu mali učiteľský ústav a vyučovali na viacerých školách.

Túžba po založení cirkevného gymnázia v Žiline sa splnila, keď 1. 9. 1991 Ministerstvo školstva, mládeže a športu SR zaradilo Gymnázium sv. Františka z Assisi do siete stredných škôl. Stalo sa tak predovšetkým zásluhou rodičov a sestier Vincencie Záňovej (sestra Viktória), Ľudmily Šulíkovej (sestra Dolorosa), Márie Mendrošovej (sestra Petra) po odobrení otcom kardinálom Jánom Chryzostomom Korcom a provinciálnou predstavenou Magdou Oroszovou (sestra Paula).

Boli vymenovaní prví dvaja zamestnanci školy – Ing. Eva Hrabárová (sestra Salomea) – riaditeľka školy, a Ľubica Mišíková (sestra Alexandria) – ekonómka školy. Gymnázium vznikalo za ťažkých podmienok – s veľkou námahou, ale aj veľkými nádejami. Zakladatelia začínali z ničoho, takmer od nuly. Budova bola v dezolátnom stave, neboli učebné pomôcky, nejestvovala ani náležitá legislatíva v tejto oblasti. Od školského roka 1991/1992 začali s veľkou obetavosťou a entuziazmom budovať školu po stránke pedagogickej, duchovnej i materiálnej s dôverou v Božiu pomoc.

Počet prihlásených prevýšil očakávanie, a tak bolo prijatých 90 žiakov prvého ročníka (3 triedy) so všeobecným zameraním. Počas júla a augusta 1991 boli v rekordnom čase uskutočnené opravy tried a dňa 2. 9. 1991 sa konala prvá slávnostná sv. omša pri príležitosti začiatku prvého školského roku za účasti žiakov, profesorov, zriaďovateľa a predstaviteľov mesta.

K štvorročnej forme štúdia v roku 1994 pribudla aj osemročná forma a v roku 2005 šesťročná forma štúdia (šesťročná forma je momentálne v našom školskom systéme pozastavená).

Škola za obdobie svojho pôsobenia dosiahla mnohé úspechy. Absolventi boli prijatí na viaceré univerzity. Väčšina chlapcov a dievčat – gymnazistov a ich rodičov vie, prečo sa rozhodli študovať v cirkevnom gymnáziu, prečo využili túto vzácnu možnosť.

Poďakovanie za všestrannú podporu a pomoc, za dosiahnuté výsledky, patrí predovšetkým zriaďovateľom – školským sestrám sv. Františka, vedeniu školy, pedagógom, rodičom i predstaviteľom mesta. Ich spoločné úsilie prináša a dúfame, že aj v budúcnosti prinesie dobré a zdravé ovocie.

Ďakujeme Vám všetkým.

A takto vyzerá Gymnázium sv. Františka dnes.

 

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky