Menu

Z fotogalérie

image036

„Staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka.”

Thomas Carlyle

Gymnázium

Gymnázium sv. Františka zriadila na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR Kongregácia školských sestier sv. Františka dňom 20.júna 1991 a otvorením prvých tried v školskom roku 1991/1992. Súčasťou školy sú od 1.januára 2004 školský internát a školská jedáleň. Gymnázium patrí do Žilinskej diecézy a spolupracuje s Diecéznym školským a katechetickým úradom.

Kto tvorí Gymnázium sv. Františka v Žiline?  Gymnázium to sú zamestnanci a žiaci GSF.

Kto sú žiaci GSF?
Ide o školopovinných mladých ľudí, ktorí však v rodinnom prostredí, ktoré sa snaží vytvárať naše gymnázium, dokážu podať mimoriadne výkony. Od vzniku školy sa počet žiakov zvýšil zo skromných 72 na vyše 400. Žiaci GSF úspešne reprezentujú školu na úrovni okresu, kraja, štátu a aj v zahraničí.
Možno povedať, že triedy fungujú ako zohrané tímy. Iste, je to tak i na iných školách, ale len na niektorých môže človek pocítiť silu vzájomného priateľstva a ochoty, akú zažívame my pri triednych akciách, výletoch, akadémiách, duchovných obnovách, slávnostných sv. omšiach, športových akciách i pri vyučovaní.
Pochopiteľne, vzťahy nie sú vždy ideálne a aj naši žiaci, hoci svoj čas trávia na katolíckom gymnáziu, sú len ľudia a majú svoje chyby. Vždy je tu však vôľa prekonať vzájomné konflikty a to, čo nás rozdeľuje nahradiť tým, čo nás spája. Ak potrebujete zorganizovať akciu, výlet, projekt…, nájdu sa vždy žiaci, ktorí nebudú váhať prispieť. Svedčí o tom aj množstvo študentských prác , projektov, krúžkov…

Vývoj počtu tried na GSF od roku 1991

Školský rok Osemročná forma Štvorročná forma Šesťročná forma Spolu
1991/1992 3 3
1992/1993 5 5
1993/1994 7 7
1994/1995 2 8 10
1995/1996 3 6 9
1996/1997 4 5 9
1997/1998 5 4 9
1998/1999 6 4 10
1999/2000 7 3 10
2000/2001 8 3 11
2001/2002 9 3 12
2002/2003 8 4 12
2003/2004 8 4 12
2004/2005 8 4 12
2005/2006 7 4 1 12
2006/2007 6 4 2 12
2007/2008 5 4 3 12
2008/2009 4 4 4 12
2009/2010 3 4 4 11
2010/2011 3 5 4 12
2011/2012 3 6 3 12
2012/2013  3  7  2  12
2013/2014 4  8 1 13
2014/2015 5 7  12
2015/2016 6  7  13
2016/2017 7 7 14
2017/2018 8 6 14
2018/2019 8 6 14


Absolventi

Absolventi Gymnázium sv. Františka študujú na univerzitách a vysokých školách doma i v zahraničí. Mnohí majú vysokoškolské štúdium už za sebou, niektorí z nich pracujú ako učitelia na našom gymnáziu. Pri školských akciách, akou boli napríklad oslavy výročí, si však vždy nájdu čas, aby nás prišli navštíviť a podporiť. Niekedy sa dokonca dobrovoľne zapoja do rôznych podujatí.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky