Menu

Z fotogalérie

image010

„Pravda povedaná so zlým úmyslom je niekedy podlejšia ako všetky klamstvá, ktoré možno vymyslieť.”

William Blake

Škola

Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline (GSF) je katolícke cirkevné gymnázium so štvorročnou, osemročnou a šesťročnou formou denného štúdia so zameraním na výučbu cudzích jazykov. Založené bolo v roku 1991 a je pod správou školských sestier sv. Františka z Assisi v Žiline. Počas rokov svojej existencie sa aj napriek niektorým problémom stalo jednou z najlepších stredných škôl a v súčasnosti je známe mnohým ľuďom ako škola poskytujúca kvalitné vzdelanie, ktorá si ale zároveň uvedomuje svoju zodpovednosť za výchovu a formáciu mladých ľudí s jasným pohľadom na svet a hodnoty. Vzťahy aj atmosféra odrážajú vzájomnú toleranciu, podporu, motiváciu a pochopenie, čo sú podstatné znaky nášho gymnázia už od čias jeho založenia.

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky