Menu

Z fotogalérie

dsc_0104

„Čas je najlepší sudca a trpezlivosť najlepší majster.”

Portugalské príslovie

Materiály školského psychológa

Rob to, čo najlepšie vieš - materiál psychológa školy„Rob to, čo najlepšie vieš.“

Aký je tvoj osobnostný typ? Ďalšia pomôcka pri výbere povolania. Pri objavovaní budúceho zamestnania je potrebné poznať vlastnosti osobnosť, napr. introverzia, extroverzia…, pretože podľa kombinácie osobnostných vlastností je možné určiť najvhodnejšie povolania. Viac informácií u školského psychológa.

Introvert verzus extrovert - materiál psychológa školyIntrovert verzus extrovert

V každom z nás existuje preferencia vonkajšieho a vnútorného sveta, hoci všetci nevyhnutne vystupujeme v oboch. Ak sme vo svojom preferovanom svete, sme aktívnejší. V opačnom svete sa nám žije ťažšie a viac únavne. Introverta a extroverta vplýva na náš osobný život, komunikáciu i výber budúceho povolania.

Ako sa učiť? - materiál psychológa školyAko sa učiť?

Leták na stiahnutie prináša rady na efektívne učenie sa. Leták je tiež želaním, aby sa škola, učenie sa a získavanie nových vedomostí stala pre učiacich HOBBY, pretože učiť sa oplatí!

Tri zlaté kľúče vzťahov - materiál psychológa školyTri zlaté kľúče vzťahov

Leták na stiahnutie ponúka rady na kvalitné vzťahy, pretože každému z nás by malo záležať na tom, aby mal dobré vzťahy s druhými ľuďmi. Leták TRI ZLATÉ KĽÚČE VZŤAHOV, prináša cenné rady, ktoré pomáhajú otvárať srdcia ľudí. Zapamätajme si ich a hlavne ich používajme vo svojom živote.

Skrotíme obrazovku? - materiál psychológa školySkrotíme obrazovku?

Rady (nielen) pre rodičov o „skrotení“ (nielen) televíznej obrazovky. Čím živíme svoju dušu? Aký pokrm dostáva naša duša? Odpovede nájdete v radách spracovaných školským psychológom podľa odbornej literatúry a upravených do letáka na stiahnutie.

Niekoľko rád, ako zaujímavo predniesť referát, SOČ-ku... - materiál psychológa školyNiekoľko rád, ako zaujímavo predniesť referát, SOČ-ku…

Prakticky a odborne overené rady sú dobrou pomôckou pre kvalitné a zaujímavé prednesenie referátu, SOČky … Leták ponúka sedem dôležitých rád ako zaujímavým spôsobom predniesť referát, SOČ-ku…

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky