Menu

Z fotogalérie

dsc07689

„Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, je podľa mňa ten najkrajší zázrak.”

FRANÇOIS MAURIAC

Poradenstvo na škole

Výchovný poradca:
Mgr. Sylvia Jusková – s. Immaculata
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina
Tel. (spojovateľka): 041/5623935
E-mail: juskova@gmail.com 
Školský psychológ:
PhDr. Anna Poláčková
Gymnázium sv. Františka z Assisi
J.M. Hurbana 44, 010 01 Žilina Tel. (spojovateľka): 041/5623935
E-mail: polackova.a@gmail.com

Konzultačné hodiny výchovného poradcu
 • PO 12.45-13.45, Str 13.45-14.45
Výchovný poradca
 • pomáha, radí a poskytuje konzultácie žiakom, ich zákonným zástupcom a ostatným učiteľom pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov, ako aj v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu žiakov,
 • informuje žiakov a ich zákonných zástupcov o možnostiach štúdia na stredných školách, na vysokých školách a pomáha pri voľbe povolania,
 • venuje sa žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, so zmenenou pracovnou schopnosťou, nadaným a talentovaným žiakom,
 • sprostredkúva prepojenie školy s poradenskými a inými odbornými zariadeniami

Konzultačné hodiny škol. psychológa
 • piatok: od 10.00 hod. do 13.45 hod.
 • pondelok – štvrtok po vzájomnom dohodnutí sa
Školský psychológ pomáha riešiť:
 • problémy pri učení
 • problémy v správaní
 • pri rozhodovaní a voľbe povolania
 • vykonáva psychologickú činnosť na pomoc žiakom, rodičom a zákonným zástupcom žiakov a pedagógom
 • poskytuje rady, návrhy, konzultácie žiakom, pedagógom, výchovnému poradcovi, vychovávateľom na školskom internáte, rodičom a zákonným zástupcom
MATERIÁLY ŠKOLSKÉHO PSYCHOLÓGA (na prečítanie i na stiahnutie)

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky