Menu

Z fotogalérie

image044

„Milovať človeka znamená vidieť ho tak, ako ho Boh stvoril.”

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv 2017-18

Výsledky krajského kola OĽP 2017 -18 TU
 

Prezenčná listina účastníkov krajského kola OĽP 2017-2018 icon_pdf16

Pozvánka na krajské kolo OĽP 2017-18 icon_pdf16

Propozície k OĽP 2017-18 icon_pdf16


 

Olympiáda ľudských práv 2016-17

Výsledky krajského kola OĽP 2016 -17 icon_pdf16

Pozvánka do krajského kola OĽP 2016-17 icon_pdf16

Zoznam účastníkov krajského kola OĽP 2016-17  icon_pdf16

Pozvánka na vzdelávacie podujatia o OĽP 2016-17 icon_pdf16

Propozície k OĽP 2016-17 icon_pdf16


Olympiáda ľudských práv 2015-16

Výsledková listina krajského kola Olympiády ľudských práv 2016 icon_pdf16

DSC06527 DSC06529 DSC06534

DSC06543 DSC06537

Pozvánka na krajské kolo Olympiády ľudských práv 2015-16 icon_pdf16

Zoznam účastníkov krajského kola Olympiády ľudských práv 2015-16 icon_pdf16

Tézy pre ústnu časť krajského kola Olympiády ľudských práv 2015-16  icon_pdf16

Prihláška do krajského kola Olympiády ľudských práv 2015-16 icon_word  icon_pdf16

Pozvánka na vzdelávacie podujatie o OĽP 2015-16 icon_pdf16


Olympiáda ľudských práv 2014-15

Výsledková listina krajského kola OĽP  icon_pdf16

Fotografie z krajského kola OĽP

01 - účastníci olympiády (640x427) 02 - písanie testu (640x424) 03 - písanie testu (640x424) 04 - vyhodnotenie testu (640x424) 05 - diskusia o tézach (640x427) 06 - diskusia o tézach (640x427) (640x427) 06 - diskusia o tézach (640x427) image013 image011 image010 image008 image00409 - prví traja (640x427) 08 - prví traja s organizátormi (640x427) 07 - postupujúci do celoštátneho kola (640x262)

Pozvánka do krajského kola OĽP 2014-15 icon_pdf16

Zoznam účastníkov krajského kola OĽP 2014-15 icon_pdf16

Propozície OĽP 2014-15 icon_pdf16

Prihláška do krajského kola Olympiády ľudských práv 2014-15 icon_word  icon_pdf16

Vybrané texty k OĽP  icon_pdf16  slovník k OĽP icon_pdf16


Olympiáda ľudských práv 2013-14

Fotografie z krajského kola OĽP 2013-14 v Žiline:

DSC02963DSC02978DSC02971DSC02974DSC02991DSC02989

Vzdelávacie podujatie učiteľov a multiplikátorov Olympiády ľudských práv  23.10.2013:

olp01 olp02 olp03 olp4

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky