Menu

Z fotogalérie

Deň cudzích jazykov 16

„Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.”

Max Kašparů

Olympiáda ľudských práv

Olympiáda ľudských práv 2017-18

Výsledky krajského kola OĽP 2017 -18 TU
 

Prezenčná listina účastníkov krajského kola OĽP 2017-2018 icon_pdf16

Pozvánka na krajské kolo OĽP 2017-18 icon_pdf16

Propozície k OĽP 2017-18 icon_pdf16


 

Olympiáda ľudských práv 2016-17

Výsledky krajského kola OĽP 2016 -17 icon_pdf16

Pozvánka do krajského kola OĽP 2016-17 icon_pdf16

Zoznam účastníkov krajského kola OĽP 2016-17  icon_pdf16

Pozvánka na vzdelávacie podujatia o OĽP 2016-17 icon_pdf16

Propozície k OĽP 2016-17 icon_pdf16


Olympiáda ľudských práv 2015-16

Výsledková listina krajského kola Olympiády ľudských práv 2016 icon_pdf16

DSC06527 DSC06529 DSC06534

DSC06543 DSC06537

Pozvánka na krajské kolo Olympiády ľudských práv 2015-16 icon_pdf16

Zoznam účastníkov krajského kola Olympiády ľudských práv 2015-16 icon_pdf16

Tézy pre ústnu časť krajského kola Olympiády ľudských práv 2015-16  icon_pdf16

Prihláška do krajského kola Olympiády ľudských práv 2015-16 icon_word  icon_pdf16

Pozvánka na vzdelávacie podujatie o OĽP 2015-16 icon_pdf16


Olympiáda ľudských práv 2014-15

Výsledková listina krajského kola OĽP  icon_pdf16

Fotografie z krajského kola OĽP

01 - účastníci olympiády (640x427) 02 - písanie testu (640x424) 03 - písanie testu (640x424) 04 - vyhodnotenie testu (640x424) 05 - diskusia o tézach (640x427) 06 - diskusia o tézach (640x427) (640x427) 06 - diskusia o tézach (640x427) image013 image011 image010 image008 image00409 - prví traja (640x427) 08 - prví traja s organizátormi (640x427) 07 - postupujúci do celoštátneho kola (640x262)

Pozvánka do krajského kola OĽP 2014-15 icon_pdf16

Zoznam účastníkov krajského kola OĽP 2014-15 icon_pdf16

Propozície OĽP 2014-15 icon_pdf16

Prihláška do krajského kola Olympiády ľudských práv 2014-15 icon_word  icon_pdf16

Vybrané texty k OĽP  icon_pdf16  slovník k OĽP icon_pdf16


Olympiáda ľudských práv 2013-14

Fotografie z krajského kola OĽP 2013-14 v Žiline:

DSC02963DSC02978DSC02971DSC02974DSC02991DSC02989

Vzdelávacie podujatie učiteľov a multiplikátorov Olympiády ľudských práv  23.10.2013:

olp01 olp02 olp03 olp4

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky