Menu

Z fotogalérie

6

„Tajomstvo úspechu v živote nie je práca, ktorá sa nám páči, ale hľadanie zaľúbenia v tom, v čom pracujeme.”

Thomas A. Edison

Marec


29.marec – 3. apríl

Veľkonočné prázdniny

31. marec

Veľkonočné Trojdnie – Biela Sobota

30. marec
Veľkonočné Trojdnie – Veľký Piatok
Deň pracovného pokoja

29. marec
Veľkonočné Trojdnie – Zelený Štvrtok

28. marec
Poetický Púchov
1. miesto v III. kat. – Soňa Kubalíková, III.B
1. miesto v II.kat. – Martina Hartelová, tercia
Gratulujeme!
Víťazná báseň Soni Kubalíkovej TU
 

28. marec
Exkurzia kvarty a vybratých žiakov do Múzea SNP v Banskej Bystrici

27. marec
Krajské kolo matematickej olympiády, kat. Z9
Ďakujeme úspešnému riešiteľovi Tomášovi Špánikovi z kvarty za reprezentáciu školy.

27. marec
Majstrovstvá okresu vo florbale žiačok ZŠ
Gratulujeme nášmu družstvu k získaniu strieborného 2. miesta!
 

26. marec
Korešpondenčná súťaž Certamen facundiae Latinitatisque Tyrnaviense organizovanú Trnavskou univerzitou
2. miesto – Filoména Ághová, III.A Gratulujeme!

26. marec
FEDIM – regionálna postupová súťaž divadla mladých
Divadelný krúžok pod vedením PhDr. Marty Višňovskej a Mgr. Margity Svetkovej získal bronzové pásmo s veselohrou Jána Palárika Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch. Kristína Gašperová zo septimy bola ocenená diplomom za stvárnenie postavy vo veselohre. Gratulujeme! Ste výborní! VIAC TU
 
  
  

25. – 26. marec
Celoštátne kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Na celoštátnom kole v kat. 2A nás úspešne reprezentovala Annamária Patrícia Čechová z kvinty.

25. marec
Kvetná nedeľa

25. marec
Vyjadrujeme úctu k životu

24. – 25. marec
Kvetný víkend mládeže Žilinskej diecézy
Kvetný víkend už po tretí krát prebiehal v priestoroch nášho gymnázia a v kaplnke.
 

23. marec
Matematická súťaž Náboj v Bratislave
Na súťaži nás reprezentovali:
Juniori (druhý ročník) Mária Koyšová, Ondrej Vanák, Matúš Oravec, Jakub Krcho, Marián Martinčo
Seniori (tretí ročník) Lukáš Gacho, Ondrej Šútor, Kristína Gašperová, Filip Svetlošák, Mária Kasáková
Výsledky TU

22. marec
Krajské kolo Dejepisnej olympiády kat.A
Gratulujeme Andrejovi Lendócimu z I.A k získaniu 2. miesta a k postupu na celoslovenské kolo.


22. marec

Medzinárodný deň vody 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. (sv. František z Assisi)

22. marec
Dekanátne kolo biblickej olympiáde
Kat. ZŠ – 1. miesto a postup na diecézne kolo
Gratulujeme našim žiakom Tamare Ondrišíkovej z prímy, Júlii Bielikovej zo sekundy a Anne Jurčíkovej z tercie!

21. marec
Okresné kolo SOČ
02 Matematika, fyzika
1. miesto Téma: Účinky plazmy na vlasoch – Ivana Rašková, septima – postup na krajské kolo
 
03 Chémia, potravinárstvo
2. miesto Téma: Škodlivosť vlasovej kozmetiky – Martina Habláková, Mária Murárová, III.B – postup na krajské kolo
 
3. miesto Chémia v analgetikách – Simona Masná, III.A
 
04 Biológia
1. miesto Téma: Zdravý životný štýl – Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, septima – postup na krajské kolo
 
06 Zdravotníctvo, farmakológia
1. miesto Téma: Škodlivosť fajčenia – Soňa Kubalíková a Martina Štafenová, III.B  – postup na krajské kolo
 
3. miesto Téma: HIV/AIDS – Magdaléna Mydliarová, Alžbeta Zuzkáčová, III.B
 
15 Ekonomika a riadenie
1.miesto Povolanie podnikateľ – Veronika Fogeltonová, Mária Svrčková, septima – postup na krajské kolo
 

17  Pedagogika, psychológia, sociológia
1. miesto Vzdelávanie v autizmustickej škole – Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B  – postup na krajské kolo
 
2. miesto Osobnosť vojaka – Sára Hreusová, septima  – postup na krajské kolo
 

21. marec
Dekanátne kolo biblickej olympiáde
Kat. SŠ – 2. miesto
Gratulujeme našim žiakom Denise Fujášovej z I.A, Agáte Jonekovej z II. A a Jakubovi Kaducovi z kvinty!


21. marec
Trieda sekunda na výstave Pôvab kraslíc v Kaštieli v Radoli
   

20. – 21. marec

Krajské kolo biologickej olympiády kat. A a kat. B
Ďakujeme našim žiakom za reprezentáciu školy – Kristíne Masnicovej a Richardovi Ančicovi z III.A, Márii Koyšovej z II.A, Timei Funtíkovej zo sexty a Tomášovi Trnkovi z II.B.

19. marec
Okresné kolo Vansovej Lomnička
Kat. próza
1. miesto Mária Bechná, III.A
Kat. poézia
3. miesto Marianna Plošticová, III.A
 
Gratulujeme!

18. marec
Školský benefičný koncert
VIDEO
FOTOGALÉRIA
Ďakujeme za podporu P18

16. marec
Školské kolo chemickej olympiády v kat. B
1. miesto –  Matúš Marec, sexta
2. miesto –  Katarína Franková, II. A
3. miesto – Tomáš Trnka, II. B
Víťazi nás budú reprezentovať na krajskom kole.

13. – 15. marec
Písomné  maturitné skúšky NÚCEM
Maturanti myslíme na vás! Nech vás vedie Duch Svätý. FOTOGALÉRIA
Organizačné pokyny pre maturantov TU

14. marec
Žiaci školy (okrem septimy, III.A a III.B) majú riaditeľské voľno

13. – 14. marec

Finančná gramotnosť – blokové vyučovanie pre septimu, III.A a III.B

13. marec
Žiaci školy (okrem septimy, III.A a III.B) majú náhradný program vo vyučovaní
Téma: don Titus Zeman
 

12. – 14. marec
Youth Forum 2018 vo Viedni – Mládežnícke fórum 2018  

Na konferencii vo Viedni, ktorú koordinuje a riadi Úrad OSN pre drogy a kriminalitu (UNODC), sa stretáva viac ako 30 mladých ľudí z celého sveta, aby mu pomohli riešiť celosvetový problém s drogami. Slovensko reprezentuje naše gymnázium, a to študentky z III. B Magdaléna Mydliarová a Alžbeta Zuškáčová. ŽILINAK RCC  SPRÁVA 

FACEBOOK

10. – 11.marec
Celonočná adorácia
 
FOTOGALÉRIA
 INFOLUMEN  11.3.2018 (od 3.07 min.)

8. marec
Krajské semifinále súťaže Jazykový kvet
Gratulujeme žiakom postupujúcim na krajské finále
 
Výsledky TU

8. marec
Zasadnutie Regionálneho stredoškolského parlamentu Horného Považia
Zasadnutie sa uskutočnilo na pôde našej školy.

7. – 8. marec
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

6. marec

Majstrovstvá okresu družstiev žiakov SŠ v stolnom tenise
1. miesto a postup na majstrovstvá kraja získalo družstvo:
Juraj Valach – IV.A, Peter Valach II. B, Viliam Augustín II. A a Martin Kúdelčík – kvarta
Gratulujeme!

1.- 3. marec
Duchovná obnova III.B v Ústí nad Priehradou pri Trstenej

1. marec
Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
Gratulujeme Marianne Plošticovej z III.A k získaniu 3. miesta v kat. IV. poézia.

1. marec
Školské kolo SOČ

  
      
  

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky