Menu

Z fotogalérie

4

„Priateľa napomínaj potajme, na verejnosti ho iba chváľ.”

Lucius Annaeus Seneca

Máj

31. – 2. jún
Duchovná obnova sexty v Kunerade

31. máj
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Celoškolskú sv. omšu hudobne doprevádzali tretiaci.
  

31. máj
Školská premiéra divadelného predstavenia Malý princ v podaní divadelného krúžku GSF

30. – 31. máj
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

28. – 30. máj
Školský výlet septimy v Suchej Hore na Orave

28. – 30. máj
Školský výlet II.B vo Vyšnej Boci

25. máj
Beh do Strečnianskych schodov
VÝSLEDKY

25. máj
Vyhodnotenie maturitných skúšok
S radosťou oznamujeme, že všetci naši maturanti úspešne zvládli maturitnú skúšku.
Gratulujeme a vyprosujeme im Božie požehnanie na ďalšej ceste životom.
Cenou riaditeľky GSF bol odmenený Juraj Valach, IV.A.
  

24. máj
Účelové cvičenie

  
 

23. máj
Majstrovstvá kraja v orientačnom behu jednotlivcov a družstiev ZŠ a SŠ
1. miesto Adam Trepáč, sekunda a postup na MSR
1. miesto  družstvo chlapcov:
Filip Ďuriš,II.A, Peter Bednařík, Ondrej Kováč a Matúš Oravec, II.B
3. miesto  Matúš Oravec, II.B a postup na MSR
3. miesto Janka Holečková, II.A a postup na MSR
Gratulujeme!
   

23. máj
Riaditeľské voľno

22. máj
Triedy: príma, sekunda, tercia, kvarta, kvinta, I.A majú o 9.00 v aule školy divadelné predstavenie o sv. Dorote

21. – 24. máj
Maturitné skúšky
  
  
  
  
  
  

21. máj
Riaditeľské voľno

20. máj
Slávnosť Zoslania Ducha Svätého

17. máj
Divadelné predstavenie o sv. Dorote
Divadelný krúžok GSF mal dnes pre triedy II.A, II.B, III.A, III.B a septimu premiéru hry o sv. Dorote. Ich celoročná práca je na vynikajúcej úrovni. Tešíme sa a gratulujeme ku ďalšiemu úspešnému predstaveniu. FOTOGALÉRIA

17. máj
Príma, sekunda, tercia – vyučovanie v Budatínskom hrade
Naše poďakovanie patrí pracovníkom Považského múzea.
  

17. máj
Stredoškolská liga vo futsale
Gratulujeme nášmu futsalovému tímu k 2. miestu!

16. – 18. máj
Školský výlet sexty vo Vyšnej Boci

16. máj
Krajské kolo chemickej olympiády v Námestove

16. máj
Duchovná obnova II.B v školskom klube

15. máj
Majstrovstvá kraja v atletike SŠ v Martine
Gratulujeme k úspechom:
Beh na 400 m: 1. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska – Pavol Melo, oktáva
 
3. miesto v behu na 100 m Katarína Kormančíková, kvinta
 
Švédska štafeta: 1. miesto a postup na Majstrovstvá Slovenska
Štafetu tvorilo družstvo: Emma Paulínyová a Katarína Kormančíková, kvinta, Pavol Melo, oktáva a Filip Ďuriš, II.A.
 

14.  a 17. máj
Prijímacie pohovory
Výsledky: 8-ročná forma   4- ročná forma
Gratulujeme našim budúcim prvákom a primánom.

14. máj
Otvorme srdcia matkám
V kultúrnom programe vystúpila aj Mária Bechná z III.A. Ďakujeme.
TV SEVERKA – 1,17

14. máj
Riaditeľské voľno

14. – 18. máj
Akademický týždeň maturantov

13. máj
Beh Dominika Sávia

13. máj
Deň matiek
Malá gratulácia TU

11. máj
Rozlúčka s maturantami
 
 

11. máj
Športová olympiáda cirkevných škôl Žilinskej diecézy v Dubnici nad Váhom
Gratulujeme našim športovcom:
1. miesto v behu na 600 m, mladšie žiačky – Emma Papickasová, príma
1. miesto v skoku do výšky, starší žiaci – Tomáš Karol Hὂger, tercia
2. miesto v skoku do výšky, starší žiaci – Kristián Tarač, tercia
2. miesto v skoku do výšky, mladší žiaci – Samuel Drevený, príma
3. miesto v skoku do diaľky, mladšie žiačky – Emma Papickasová, príma
    

11. máj
Duchovná obnova kvarty v Lietave

10. máj
Slávnosť Nanebovstúpenia Pána – Deň katolíckych škôl
Celoškolskú sv. omšu hudobne doprevádzala II.A a II.B.
  
Dnešný deň sme boli aj my na púti cirkevných škôl v Turzovke – Živčáková.
  
 

10. máj
Maturanti na literárnej exkurzii v Martine

10. máj
Krajské kolo fyzikálnej olympiády kat. D
Gratulujeme k mimoriadnym úspechom:
1. miesto Tadeáš Blunár, kvinta
3. miesto Lucia Gintnerová, kvinta
  
5. miesto Andrej Lendóc, I.A – úspešný riešiteľ
11. miesto Matej Štauder, kvinta – úspešný riešiteľ

9. máj
Okresné kolo Slávik Slovenska 2018
Gratulujeme Terezke Kardošovej z tercie k 3. miestu.

9. máj
Regionálne kolo IQ olympiády
Ďakujeme Sáre Surovej z kvarty za reprezentáciu školy.

8. máj
Deň víťazstva nad fašizmom – deň pracovného pokoja

7. máj
Duchovná obnova I.A v školskom klube

4. máj
Exkurzia do ZOO Lešná – kvinta a sexta
Exkurzia bola výborná. Okrem ZOO sme navštívili aj zámok Lešná.
FOTOGALÉRIA
  

3. – 5. máj
Duchovná obnova III.A v Kunerade

2. – 4. máj
Celoštátne kolo Dejepisnej olympiády
Na celoštátnom kole Dejepisnej olympiády kat.A v Smoleniciach nás úspešne reprezentoval Andrej Lendóci z I.A (šieste miesto). Gratulujeme o to viac, že Andrej súťažil o kategóriu vyššie.

1. máj
Sviatok práce – sviatok sv. Jozefa – deň pracovného pokoja

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky