Menu

Z fotogalérie

image018

„Povrchná a unáhlená práca nie je nič iné ako klamstvo, za ktoré sa človek má hanbiť.”

William Blake

Január

31. január
Polročné hodnotenie

31. január
Zločin a trest v Mestskom divadle v Žiline – triedy sexta, 2.A a 2.B

30. január
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – kat. starší žiaci

28. január
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch – pre verejnosť
Ďakujeme za prijatie pozvania.
  
 

26. január
Majstrovstvách okresu v basketbale žiačok SŠ
Gratulujeme družstvu dievčat k cennému 3. miestu!
Družstvo: sexta – Barbora Gondová, Klára Holešová a Ivana Michaličková, III.A – Kristína Masnicová, III.B – Simona Ďurneková, Dáša Poništová, IV. A – Ema Škvrndová, oktáva – Barbora Frniaková

25. január
Vyhodnotenie zberu plastových uzáverov za I. polrok

25. január
SOČ na tému fajčenie
Naše tretiačky Soňa Kubalíková a Martina Štafenová realizovali praktickú časť SOČ aj na SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste . Ďakujeme za spoluprácu.

  

25. január
Majstrovstvách okresu v basketbale žiakov SŠ
Ďakujeme družstvu našich basketbalistov za reprezentáciu školy.

24. január
Okresné kolo matematickej olympiády ZŠ

24. január
Smrť sa volá Engelchen v Mestskom divadle v Žiline – triedy IV. A a oktáva

24. január
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – kat. mladší žiaci

20. január
Pozývame na prechod Jánošíkovým krajom INFO

18. – 25. január
Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov tu

18. január
Začalo prihlasovanie na P18 TU


18. január
Okresné kolo NEJ olympiády
Kategória 1B
2. miesto Júlia Rybáriková (KVA)
Kategória 2A
1.miesto Anna-Mária Čechová (KVI) a postup na krajské kolo
5. miesto Thomas Heyes (SET)
Kategória 2B
4. miesto Filip Svetlošák (III.A)
6. miesto Veronika Rybáriková (SEP)
Gratulujeme! 

17. január
Okresné kolo ANJ olympiády
Kategória 2A
1. miesto a a postup na krajské kolo – Lucia Gintnerová, kvinta
Kategória 2C2
1. miesto a postup na krajské kolo – Thomas Philip Heys, sexta
Gratulujeme!
 

16. január
Okresné kolo ANJ olympiády
Kategória 1B
4. miesto – Maroš Magoč, kvarta
Kategória 1A
úspešná riešiteľka – Ema Papickasová, príma
Gratulujeme!

11. január
Prezentácia YFU (o vzdelávaní v zahraničí)

10. január
Trojkráľová posviacka školy

8. – 13. január
Lyžiarsky výcvik triedy sekundy v Zuberci

8. január 2018
Prvý deň v skole v kalendárnom roku 2018
Požehnaný nový rok!

6. január
Na slávnostnom podujatí Lukostrelec roka 2017 vo Svite bol Janko Kúdelčík zo sekundy Slovenským lukostreleckým zväzom vyhlásený za Talent 2017.
Gratulujeme!

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky