Menu

Z fotogalérie

image038

„Nie všetko, čo treba urobiť, máme urobiť my. Keď však nesplníme svoje vlastné povolanie, budeme amatéri, ba zradcovia.”

Andrej Dermek

Február

28. február
Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
Gratulujeme Eme Málikovej z prímy k získaniu 3. miesta v kat. II. poézia

19. –  23. február
Jarné prázdniny

16. február
Získali sme Zelený certifikát od SEWA

16. február
Štúdium latinčiny
O perspektíve latinčiny nám prišla porozprávať naša absolventka Mgr. Katarína Karabová, PhD. (rod. Šotkovská) z Trnavskej Univerzity. Ďakujeme.  INFO

15. február
Masterclasses na ŽU
Tešíme sa že jedným z prednášajúcich bol aj absolvent nášho gymnázia Matej Melo, doktorand z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

15. február
Duchovná obnova sexty v školskom klube

14. február
10. výročie od vzniku Žilinskej diecézy
Pri tejto príležitosti sme pripravili pre Žilinskú diecézu a otca biskupa Tomáša Galisa duchovnú kyticu. Ďakujeme otcovi biskupovi za vedenie Žilinskej diecézy a vyprosujeme Božie požehnanie.
  

14. február
Popolcová streda a začiatok pôstného obdobia
Posolstvo pápeža Františka na pôstne obdobie TU

14. február
Krajské kolo ANJ olympiády
Kategória 2C2
2. miesto –  Thomas Philip Heys, sexta

Kategória 2A
5. miesto – Lucia Gintnerová, kvinta
Gratulujeme!

13. február
Krajské kolo NEJ olympiády
Kategória 2A
1.miesto Anna-Mária Čechová (KVI) a postup na celoslovenské kolo

Kategória 1B
4. miesto Júlia Rybáriková (KVA)
Gratulujeme!

13. február
DOFE párty

9. február
Gratulujeme našej učiteľke na dôchodku Juliane Burschikovej k získaniu významného ocenenia Strieborný kríž Žilinskej diecézy. INFO
 


8. február
Stretnutie s absolventmi školy – s našimi medikmi
Ďakujeme našim absolventom, študentom medicíny, že sa s nami prišli podeliť so svojimi skúsenosťami zo štúdia medicíny:
Beátke Bezákovej – Lekárska fakulta UK v Bratislave, Paulíne Fullovej – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Evke Čerňanskej – Zubné lekárstvo na Univerzite Palackého v Olomouci a Patrikovi Dulačkovi – 3. lekárska fakulta v Prahe.
 
 
Stretnutie bolo výborné, má veľkú odozvu u žiakov GSF. Pozývame aj ďalších našich absolventov na predstavenie svojho štúdia alebo zamestnania pre našich žiakov. 

8. február
Okresné kolo biologickej olympiády kat. C
Ďakujeme Veronike Vojtušovej a Nine Sárah Závodskej z kvarty a Terézii Kardošovej z tercie za úspešnú reprezentáciu školy.

8. február
Krajské kolo OĽP na pôde našej školy
Gratulujeme Zuzane Ďurišovej zo IV.A k získaniu 1. miesta  a k postupu na celoslovenské kolo. Ďakujeme prof. Romanovi Minekovi za organizáciu krajského kola OĽP na našej škole.

6. – 7. február
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

5. – 10. február
Lyžiarsky výcvik I.A a kvinty v Tatranskej Lomnici
Všetci sa vrátili zdraví a šťastní! Bolo super aj na fotkách:
  

2. február
Polročné prázdniny
Duchovná obnova zamestnancov školy

2. február
Deň zasväteného života INFO

1. február
Kam po strednej, kam na vysokú
INFO FOTOGALÉRIA

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky