Menu

Z fotogalérie

image213

„Nikdy nezahadzuj malé zrniečko, lebo raz z neho bude veľký strom.”

Africké príslovie

Február

28. február
Regionálne kolo Hviezdoslavov Kubín
Gratulujeme Eme Málikovej z prímy k získaniu 3. miesta v kat. II. poézia

19. –  23. február
Jarné prázdniny

16. február
Získali sme Zelený certifikát od SEWA

16. február
Štúdium latinčiny
O perspektíve latinčiny nám prišla porozprávať naša absolventka Mgr. Katarína Karabová, PhD. (rod. Šotkovská) z Trnavskej Univerzity. Ďakujeme.  INFO

15. február
Masterclasses na ŽU
Tešíme sa že jedným z prednášajúcich bol aj absolvent nášho gymnázia Matej Melo, doktorand z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.

15. február
Duchovná obnova sexty v školskom klube

14. február
10. výročie od vzniku Žilinskej diecézy
Pri tejto príležitosti sme pripravili pre Žilinskú diecézu a otca biskupa Tomáša Galisa duchovnú kyticu. Ďakujeme otcovi biskupovi za vedenie Žilinskej diecézy a vyprosujeme Božie požehnanie.
  

14. február
Popolcová streda a začiatok pôstného obdobia
Posolstvo pápeža Františka na pôstne obdobie TU

14. február
Krajské kolo ANJ olympiády
Kategória 2C2
2. miesto –  Thomas Philip Heys, sexta

Kategória 2A
5. miesto – Lucia Gintnerová, kvinta
Gratulujeme!

13. február
Krajské kolo NEJ olympiády
Kategória 2A
1.miesto Anna-Mária Čechová (KVI) a postup na celoslovenské kolo

Kategória 1B
4. miesto Júlia Rybáriková (KVA)
Gratulujeme!

13. február
DOFE párty

9. február
Gratulujeme našej učiteľke na dôchodku Juliane Burschikovej k získaniu významného ocenenia Strieborný kríž Žilinskej diecézy. INFO
 


8. február
Stretnutie s absolventmi školy – s našimi medikmi
Ďakujeme našim absolventom, študentom medicíny, že sa s nami prišli podeliť so svojimi skúsenosťami zo štúdia medicíny:
Beátke Bezákovej – Lekárska fakulta UK v Bratislave, Paulíne Fullovej – Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Evke Čerňanskej – Zubné lekárstvo na Univerzite Palackého v Olomouci a Patrikovi Dulačkovi – 3. lekárska fakulta v Prahe.
 
 
Stretnutie bolo výborné, má veľkú odozvu u žiakov GSF. Pozývame aj ďalších našich absolventov na predstavenie svojho štúdia alebo zamestnania pre našich žiakov. 

8. február
Okresné kolo biologickej olympiády kat. C
Ďakujeme Veronike Vojtušovej a Nine Sárah Závodskej z kvarty a Terézii Kardošovej z tercie za úspešnú reprezentáciu školy.

8. február
Krajské kolo OĽP na pôde našej školy
Gratulujeme Zuzane Ďurišovej zo IV.A k získaniu 1. miesta  a k postupu na celoslovenské kolo. Ďakujeme prof. Romanovi Minekovi za organizáciu krajského kola OĽP na našej škole.

6. – 7. február
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

5. – 10. február
Lyžiarsky výcvik I.A a kvinty v Tatranskej Lomnici
Všetci sa vrátili zdraví a šťastní! Bolo super aj na fotkách:
  

2. február
Polročné prázdniny
Duchovná obnova zamestnancov školy

2. február
Deň zasväteného života INFO

1. február
Kam po strednej, kam na vysokú
INFO FOTOGALÉRIA

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky