Menu

Z fotogalérie

image032

„Staňte sa čestným človekom a získate istotu, že na svete je menej o jedného darebáka.”

Thomas Carlyle

December

25.12.2017  – 5.1.2018
Vianočné prázdniny

22. december
Záver adventu na GSF
Celým adventom nás sprevádzal originálny adventný kalendár spojený s rôznymi citátmi z Božieho slova, myšlienkami od pápeža Františka či vianočnými prianiami. To všetko vďaka sestre Simeone!

22. december
Vianočný piatok na GSF
Program:
7.00 sv. omša pod vedením absolventov GSF
v triedach vianočné besiedky
vo veľkej telocvični – vianočný futsalový turnaj – okrem turnaja tried bol aj exhibičný zápas absolventov
VÍŤAZ TURNAJA: 2.A
Ďakujeme naším absolventom, bolo milé sa s vami stretnúť!

 
  

20. december
Školské kolo geografickej olympiády

20. december
Školské kolo biblickej olympiády
Naši víťazi:
 

15. december
Exkurzia do Nitry – Kňazský seminár sv. Gorazda, katedrála sv. Emeráma, múzeum…

15. december
Vianočné koledovanie sextánov v klube dôchodcov
 

14. december
Školské kolo biologickej olympiády – kat. A, kat. B
 
Projektová časť v kat.B
1. miesto Tomáš Trnka, II.B

1.december
Duchovná obnova septimy

12. december
Exkurzia sexty do Bratislavy
– na Prírodovedeckú fakultu UK BA s absolventom  gymnázia RNDr. Markom Vaculíkom, PhD. – predstavenie Fakulty prírodných vied a Katedry fyziológie rastlín, prezentácia o rastlinách a pokusy v laboratóriách,
– NRSR pod vedením p.Lujzy Kittlerovej, nášho absolventa Jakuba Kováčika a p.poslanca Richarda Vašečku
Všetkým ďakujeme!
 

12. – 14. december
Pokračovanie konverzácii v NEJ s pánom Semellikerom z Viedne

12. december
Kvalifikačné kolo filozofickej olympiády v Ružomberku v anglickom jazyku a zúčastnil sa ho Juraj Valach zo IV. A.

11. december
Zapájame sa do maratónu písania listov INFO

10. december
Naše šikovné septimánky, Mária a Veronika, na malom vianočnom trhu v Novej synagóge (v rámci SOČ )

10. december
Turné divadelného krúžku
Náš divadelný krúžok hral Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch pre Varín.
 

8. december
Školské kolo Olympiády ľudských práv

8. december
Duchovná obnova III.B pod vedením absolventa gymnázia vdp. Alojza Mičietu.

8. december
Slávnosť Nepoškvrneného Počatia Panny Márie
Slávnostným celebrantom celoškolskej sv. omše o 8.00 hod. bol Mons. Tomáš Galis – žilinský biskup. Ďakujeme mu za jeho prítomnosť medzi nami. Slávnosť hudobne a liturgicky doprevádzala III.B. ČLÁNOK  FOTO
  

7. december
Turnaj cirkevných škôl vo florbale (5. – 7. roč.)
Ďakujeme nášmu tímu za reprezentáciu školy.

6. december
Krajské kolo recitačnej súťaže „ A SLOVO BOLO U BOHA…“ v Ružomberku
Gratulujeme našim recitátorkám:
II. kat. próza
2. miesto – Barbora Hudáková, príma
III.kat. próza
1. miesto Naďa Urbaníková, tercia a postup na celoslovenské kolo
III. kat poézia
1. miesto Tereza Mihalčinová, tercia a postup na celoslovenské kolo
IV. kat. próza
3. miesto Mária Bechná, III.A
IV. kat. poézia
2. miesto – Marianna Plošticová, III.A

6. december
Majstrovstvá Slovenskej republiky v zrýchlenom šachu
Ďakujeme Pavlovi Melovi z oktávy za vzornú reprezentáciu školy

6. december

Sviatok sv. Mikuláša
Mikulášsku nádielku rozdávala III.A. V tento deň ŽŠR usporiadala súťaž o iron man a iron women. Disciplíny boli náročné a za GSF iron man bol vyhlásený Matej Brhel z III.A a za GSF iron women Ivana Rašková zo septimy a Katarína Kormančíková z kvinty.
  
  

5. december
Divadelné predstavenie Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch pre CZŠ R. Zaymusa
  

4. – 13. december
Na návšteve družobnej školy v New Delhí v Indii

4. december
Deň otvorených dverí
Ďakujeme všetkým, ktorí ste dnes navštívili našu školu. 
DOD 2017 

2. – 3. december
Celonočná adorácia spojená s duchovnou obnovou
do celonocna

1. december
Exkurzia 1.A a kvinty do zážitkovho centra Aurelium v Bratislave
 

1. december
Svetový deň boja proti AIDS – vyvrcholenie kampane Červené stužky
Počas stretnutia na mestskom úrade pomáhali:
Kvinta – Jakub Kaduc, Marek Juriga
Sexta – Matúš Marec, Katarína Ďurišová, Gabriela Zachvejová
Septima – Eva Klučková, Martina Šupejová, Filip Konštiak, Ondrej Šútor, Mária Svrčková
I.A – Paulína Mičurová
II.A – Mária Koyšová, Jana Holečková, Monika Zajasenská
II.B – Alžbeta Grigliaková, Mária Šprtková, Adriána Poliaková
III.A – Klára Frištyková, Veronika Závadská
III.B – Alžbeta Zuzkáčová, Magdaléna Mydliarová, Simona Ďurneková, Michaela Chudáčiková, Metod Huljak, Matej Hudák
IV.A – Filip Gutten, Juraj Fiala
Na fotografii je GSF tím s pánom riaditeľom Kancelárie WHO na SK Dr. Hakobyan Tatulom, MUDr. Jozefom Šuvadom a Mgr. Jankou Černickou z Okresného úradu, odboru školstva v Žiline. Vyhodnotenie TU
Hovorili o nás 1.12.2017 v rádiu Lumen a písali o nás:
Učiteľské noviny
Žilinak
Každý deň 
RCC


Fotogaléria

www.cervenestuzky.sk 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky