Menu

Z fotogalérie

img_5027-640x427

„Odožeň od seba márne myšlienky. Prinajmenšom ti kradnú čas.”

sv. Josemaría Escrivá

Apríl

30. apríl
Vyučovanie podľa rozvrhu

29. apríl
Súťaž MSZR alias Slováčka v malíčku 2018 (Jazykový kvet-Slovíčka v malíčku)
Alžbeta Franeková z tercie postupuje do finálového kola. Gratulujeme!
Viac o súťaži TU

26. – 28. apríl

Duchovná obnova kvinty

26. apríl
Krajské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach?
1. miesto a postup na celoslovenské kolo získal Kamil Huliak z I.A.
Gratulujeme!


26. apríl
Shakespear´s Day 2018
Gratulujeme Dominikovi Krupkovi z II.A k 3. miestu v súťaži v prednese anglickej poézie a prózy.
 

24. – 27. apríl
Celoštátne kolo SOČ na Žilinskej univerzite
S témou Zdravý životný štýl v odbore 03 Biológia nás reprezentovala Veronika Rybáriková a Andrej Štefanov zo septimy. Ďakujeme!

24. apríl
Diecézne kolo biblickej olympiády

24. apríl
Duchovná obnova tercie

23. apríl
Vyhodnotenie literárnej súťaže Sen o živote
Do literárnej časti súťaže Sen o živote organizovanou Radou mládeže Žilinského kraja sa zapojili žiačky Mária Bechná a Tereza Vidrová z III.A, Veronika Barošincová, Soňa Kubalíková, a Martina Štafenová z III. B a Paulína Parízeková, zo septimy. Všetky obdržali odmenu. Gratulujeme!
 

21. apríl
Pozvanie na DOD do Kňazského seminára v Nitre 

21. apríl
Štúrovo pero 2018
Gratulujeme nášmu školskému časopisu Br(e)pt za  3. miesto v kategórii stredoškolské časopisy a cenu kníhkupectva Martinus. 
 


20. – 21. apríl
Celoslovenské kolo Vansovej Lomnička
Na súťaži nás reprezentovala Mária Bechná z III.A.
V súťaži neboli udelené žiadne umiestnenia, ale naša Maria patrila k najlepším recitátorkám. Gratulujeme!
  

17. – 18.apríl
Turnaj cirkevných škôl vo florbale v Ostrave
naše družstvo získalo 5. miesto. Ďakujeme za reprezentáciu školy.
  

17.apríl
Beseda s novinármi

16.apríl
Výchova k manželstvu a rodine – beseda s vdp. Pavlom Hudákom
INFO

16. apríl
Duchovná obnova triedy sekundy

16. – 22. apríl
Týždeň modlitieb za duchovné povolania
INFO

13. apríl
Diecézny šachový turnaj žiakov ZŠ
Ďakujeme nášmu družstvu za reprezentáciu školy.

13. apríl
Deň narcisov
Ďakujeme našim dobrovoľníkom za zapojenie sa do zbierky.
  

12. – 14. apríl
Duchovná obnova triedy oktávy v Lietave

11. – 13. apríl
Celoštátne kolo 20. ročníka Olympiády ľudských práv
Na celoštátnom kole nás reprezentovala Zuzana Ďurišová zo IV.A.

11. apríl
Krajské finále súťaže Jazykový kvet
Do celoslovenského kola postupujú  z  1. miesta: 
III. RJ prevzatá tvorba
1. miesto: Metod Huljak, III.B
III. AJ vlastná tvorba
1. miesto: A Very Merry Mistaking, kvinta
  

II. AJ vlastná tvorba
2. miesto Martina Hartelová, tercia
III. AJ prevzatá tvorba
2. miesto Michaela Ďurčanská, II. A

10. – 12. apríl
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

11. apríl
Šachový turnaj o cenu riaditeľa Úradu ŽSK
Gratulujeme Ondrejovi Kováčovi k získaniu 2. miesta.
 

10. apríl
Krajské kolo matematickej olympiády, kat. C

10. apríl
Rodičovské stretnutie o 16.00 v triedach

10. apríl
Školské kolo IQ olympiády 
Do regionálneho kola postupuje Sára Surová z kvarty. Gratulujeme!

9. apríl
Výsledky súťaže Matematický klokan

9. apríl
Duchovná obnova prímy

8. apríl
Divadelný krúžok na turné v Sučanoch s veselohrou Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch
Ďakujeme obci a farnosti Sučany za milé prijatie a výbornú atmosféru.

7. apríl
Celoslovenské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha
TVLUX
Gratulujeme našim žiačkam: 
4. kategória – poézia
2.miesto Terézia Mihalčinová, tercia

4. kategória – próza
3. miesto Naďa Urbaníková, tercia

7. apríl
Krajské kolo Vansovej Lomnička
1. miesto a postup na celoslovenské kolo-  Mária Bechná z III.A. Gratulujeme!

7. apríl
Deň učiteľov
Sv. Jána de la Salle – patrón učiteľov, oroduj za nás!

6. apríl
Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov ZŠ
Gratulujeme nášmu družstvu k získaniu 2. miesta!


6. apríl
Duchovná obnova II.A a IV.A

5. apríl
III.A, III.B a septima na pietnom mieste v Osvienčime
  

5. apríl
Krajské kolo SOČ
04 Biológia
2. miesto Téma: Zdravý životný štýl – Veronika Rybáriková, Andrej Štefanov, septima – postup na celoštátne kolo
 
17  Pedagogika, psychológia, sociológia
3. miesto Vzdelávanie v autizmustickej škole – Mária Bechná, III.A, Dáša Poništová, III.B
 
Gratulujeme!

5. apríl
Krajské kolo chemickej olympiády
Ďakujeme Kataríne Frankovej z II.A a Matúšovi Marcovi zo sexty za úspešnú reprezentáciu školy.

4. apríl
Metodický deň učiteľov Žilinskej diecézy
Počas metodického dňa sme mali hudobno-liturgickú službu na sv. omši v katedrále, ktorej predsedal otec biskup Tomáš Galis a literárno-hudobné pásmo počas stretnutia na MÚ v Žiline. Naši žiaci tiež fotografoval ia vytvorili video. Ďakujeme všetkým zaangažovaným. FOTOGALÉRIA
Cenou sv. Cyrila a Metoda (cena udeľovaná Mons. Tomášom Galisom, biskupom Žilinskej diecézy za aktívny podiel na rozvoji cirkevného školstva) bola odmenená sestra Ludvika Kucková OSF, ktorá bola v rokoch 1992 – 1998  zriaďovateľom Gymnázia sv. Františka v Žiline. Svojou činnosťou významne prispela k duchovnému a hmotnému rozvoju gymnázia. Zaujímala sa o zamestnancov a žiakov, venovala im svoj čas a pomoc. Mnohých z nich dodnes osobne pozná. Gymnázium sv. Františka v Žiline, cirkevné školy a ako aj samotné školstvo na Slovensku podporuje stále svojou modlitbou. Cenu v mene sestry Ludviky Kuckovej prevzala riaditeľka gymnázia.

29. marec – 3. apríl
Veľkonočné prázdniny

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky