Menu

Z fotogalérie

image018

„Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali.”

bl. Ján Pavol II.

September


29. september
Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu žiačok
1. miesto Družstvo Emília Milová, kvarta a Michaela Máliková, sekunda
Gratulujeme našim žiačkam k postupu na krajské kolo!
Malikova Melova

29. september
Medzinárodný deň srdca 
… a opäť  meriame krvný tlak
image004 image006 image005

28. september
Kvinta pre projekt genetika na kolesách VIDEO
image003

26. – 28. september
KOŽaZ 3.A a septimy vo Veľkom Slavkove
Bez názvu 3a

26. september
Európsky deň jazykov
Realizácia dňa prebehla na vyučovacích hodinách (nielen cudzích jazykov) a 2.B asi pre nás pripravila aj malé prekvapenie.
VIDEO 2.B

24. september
Na poslednej ceste sme sa rozlúčili s našou učiteľkou PaedDr. Evou Johánkovou, ktorá na našom gymnáziu učila v rokoch 1993-2004.
Odpočinutie večné daj jej ,Pane, a svetlo večné nech jej svieti, nech odpočíva v pokoji.
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť, blažení tí, ktorých nájde v tvojej najsvätejšej vôli, lebo druhá smrť im neublíži.

24. september
Futbalový turnaj v rámci Týždňa kresťanskej kultúry

23. september
Prednáška o vesmíre a astrofyzike Pavla Gábora SJ (riaditeľa Vatikánske observatórium v arizonskom Tucsone)
vesmir 1 vesmir 2 vesmir 3

23. september
Zapojenie sa do zbierky Biela pastelka a do Slovenského rekordu
BP1 BP8
Fotogaléria

22. september
Aj v tomto školskom roku pokračuje zber plastových uzáverov
image001

21. september
Medzinárodný deň pokoja
Prinášajme sebe a druhým POKOJ a DOBRO!

20. september

Rodičovské stretnutie
Rodičovské stretnutie začalo v aule školy, kde sa prítomným rodičom prihovorila riaditeľka školy – sestra Timotea Timková, za rodičov Ing. Tibor Badík a za zriaďovateľa gymnázia provinciálna predstavená – sestra Rafaela Zvrškovcová. Stretnutie potom pokračovalo v triedach.
rodicko1 rodicko2 rodicko3

19. – 20.september
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne
zemeliker 2016

16. september
Stretnutie absolventov gymnázia po piatich rokoch

16. september
Riaditeľské voľno

15. september
Deň pracovného pokoja – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

5.september
Začiatok školského roka 2016/2017
Začali sme! Celoškolskou sv. omšou v kaplnke, ktorú hudobne doprevádzala 3.A. 
Tento školský rok je pre naše gymnázium zvlášť významný. Slávime 25. výročie od vzniku školy!
zr 1 zr2 zr3

5. september

Kampaň Červené stužky pokračuje desiatym ročníkom
www.cervenestuzky.sk

2. september
Zoznamovací výlet prímy
Naša skvelá príma a super animátori:
1a animatori 1b
Tešíme sa na vás!
VIDEO GSFtv    FOTOGALÉRIA

1. september
Štátny sviatok – Deň Ústavy SR

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky