Menu

Z fotogalérie

image008

„Láskavosť je dôležitejšia než múdrosť; a spoznanie tejto pravdy je začiatkom múdrosti.”

THEODORE ISAAC RUBIN

November

30.november
Tercia a kvarta v  divadle na Peniaze nie sú všetko

30. november
Krajské kolo ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu
SŠ – Ďakujeme Erikovi Králikovi z 2.A za 4. miesto a Pavlovi Melovi zo septimy za 5. miesto.
ZŠ – Ďakujeme Matejovi Štauderovi z kvarty a Matúšovi Sadikovi z tercie za výbornú účasť.

29. november
Detská rozprávková Žilina 
Gratulujeme Márii Podhányiovej zo sekundy k získaniu Diplomu a Ceny primátora mesta Žilina. Víťazná práca TU
Detska rozpravkova Zilina

28. november
Duchovná obnova 1.B

27. november
Prvá adventná nedeľa a náš adventný kalendár
advent2016

25. november
Okresné kolo ZŠ dievčat vo florbale
Gratulujeme nášmu družstvu dievčat k 3. miestu
Družstvo: Ema Brozmanová, tercia, Andrea a Michaela Holá, sekunda, Katarína Chovancová, tercia, Anna Jurčíková, sekunda, Katarína Kormančíková, kvarta, Michaela Malíková, sekunda, Laura Schneiderová, príma, Zuzana Sokolová, tercia
floorbal zs 3. miesto

24. november
Exkurzia do predvianočnej Viedne
vieden 1 vieden 2

23. -24. november
Deň otvorených dverí pre deviatakov a piatakov
Ďakujeme všetkým, ktorí ste prešli našimi otvorenými dverami školy.
plagat

23. november
Krajsko kolo vo florbale žiačok SŠ
Gratulujeme družstvu dievčat k 2. miestu!
floorbal kraj SS Floorbal kraj 2

22. november
Exkurzia Cosmos Discovery
Exkurziu bola odmenou pre víťazov františkánskej olympiády. Gratulujeme!
image011

21. november
Filozofická olympiáda
Do celoslovenského kola na KU v Ružomberku postupujú:
1. miesto Simona Skaličanová, 4.B
3. miesto Bianka Vránová, Andrea Segečová a Samuel Pekár, 4.B a Erik Masný, septima
image041

21. november
Školské kolo olympiády v slovenskom jazyku
Kat. A
1. miesto Bianka Vránová, 4.B a postup do krajského kola
2. miesto Erik Masný, septima
3. meisto Jakub Krnáč, 3.A
Kat. B
1. miesto Filoména Aghová, 2.A  a postup do krajského kola
2. miesto Ema Neslušanová, sexta
3. miesto Mária Šotková, kvinta a Soňa Kubalíková, 2.B

20. november
Ukončenie Roka milosrdenstva
Aj keď sa zatvorí svätá brána, pre nás ostáva stále otvorená tá pravá brána milosrdenstva, ktorou je Kristovo Srdce“. (pápež František)

19. november

Stužková slávnosť 4.B
Stužková slávnosť začala sv.omšou a pokračovala v hoteli Slovakia slávnostným stužkovaním a zábavno – tanečným programom.
4.b

18. november
Imatrikulácie prvákov
Imatrikulácie začali sv. omšou, pri ktorej ako obetný dar triedne učitelky niesli františkánske kríže – tauká. Sv. omšu hudobne sprevádzali prváci. Program pokračoval najskôr imatrikuláciami primánov, ktoré pripravili sekundáni, pokračoval  imatrikuláciami prvákov, ktoré pripravili 2.A a 2.B a vyvrcholil diskotékou.
FOTOGALÉRIA
1 2 3

18. november
Športom pre Červené stužky – GSF žilo (okrem imatrikulácii) školským florbalovým turnajom
FOTOGALÉRIA
plagat sportom skola 1 6

17. november
Štátny sviatok -Deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu, Nežná revolúcia

16. november
Godzone tour 2016 VIDEO

16. november
Slávnostné ocenenie najlepších žiakov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy v školskom roku 2016/2017
Ocenenie si z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prevzal žiak Pavol Súkeník zo 4.A. Gratulujeme! Viac TU
2 3 4


16. november

“Čítačka” so spisovateľom Antonom Laučekom pre 1.A, 1.B a kvintu
image001

15. -16. november
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

15. november
Rodičovské stretnutie o 16.30 v triedach.
Informácie o Cene vojvodu z Edinburgu o 16.00 v aule www.dofe.sk 

12. november
Stužková slávnosť 4.A
Stužková slávnosť začala sv.omšou a pokračovala slávnostným stužkovaním a zábavno – tanečným programom v Dome odborov.
v kaplnke

11. november
Okresné kolo SŠ v bedmintone
3. miesto – družstvo dievčat – Simona Masná, 2.A a Michaela Pauriková, 2.B
3. miesto – družstvo chlapcov – Matej Badura a Dávid Sňahničan, obaja z 3.A
benbington 2 benbington 1

11. november
Prednáška o EÚ pre 3.A a septimu
image013

9. november
Školské kolo biologickej olympiády – kat. A a B
image001 image003 image004
Víťazom gratulujeme a želáme veľa úspechov na krajskom kole!
bio 1 bio 2

8. november
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
ANJ olymp skoslke kolo
image006 image007 image008
image009 image010 ANJ Heys

5. november
Stretnutie absolventov gymnázia po piatich rokoch (triedna prof. Anna Poláčková)
1 2 3

4. november
Školské kolo výtvarnej súťaže Červené stužky 2016
FOTOGALÉRIA
Kategória stredné školy
1. miesto: Timea Funtíková, kvinta
2. miesto: Juraj Frolo, 1.B a Samuel Vašečka, 3.A
3. miesto: Anna Krajčíková, 1.A
Kategória základné školy
1. miesto: Natália Škrobáková, sekunda
2. miesto: Michaela Kypusová, kvarta a Katarína Kormančíková, kvarta
3. miesto: Bibiána Lazárová, kvarta

4. november

Majstrovstvá okresu vo floorbale SŠ – dievčatá
Gratulujeme nášmu družstvu dievčat k 2. miestu (pod vedením prof. Lenky Kollárovej).
Družstvo: Jana Holečková, 1.A, Rebeka Berešíková a Lenka Branická, 1.B, Barbora Frniaková a Ivana Mikšíková, septima, Ema Švrndová, 3.A, Eva Hrobáriková, Brigita a Frederika Stráňavčinové, 4.A

3. – 5. november
Duchovná obnova 2.A v Kunerade

3. november
Majstrovstvá okresu vo floorbale SŠ – chlapci
Gratulujeme nášmu družstvu chlapcov k 3. miestu (pod vedením prof. Miroslava Strachotu).
Družstvo: Jakub Šuška, 1.B, František Galis, Tomáš Kormančík, Dávid Sňahničan, Michal Kyselica, Matej Badura, Juraj Valach – všetci 3.A, Július Kováč, septima, Miroslav mazúch, 2.A

3. november
50. ročník – Beh 17. novembra
Gratulujeme k bežeckým úspechom:
Melo 17. nov Macharova 17. nov
Malikova 17. nov  Brigitka 17. nov

2. november
“Čítačka” so spisovateľom Antonom Laučekom pre 2.A, 2.B a sextu
image001

2. november
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,
lebo druhá smrť im neublíži. (sv.František z Assisi)
Ďakujeme 3.A za hudobne precítenú sv. omšu PIESEŇ
Bez názvu

1. november
Slávnosť všetkých svätých

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky