Menu

Z fotogalérie

image064

„Mali by sme si život zariadiť tak, aby každý okamih bol zmysluplný.”

Ivan Sergejevič Turgenev

Marec

31. marec
Zapojenie sa do IQ olympiády
Ďakujeme Matejovi Štauderovi, Marekovi Jurigovi a Tadeášovi Blunárovi z kvarty za zapojenie sa do olympiády.

30. marec
Masterclasses na ŽU
Viac TV SEVERKA

30 .marec
Krajské kolo SŠ dievčatá – basketbal
Gratulujeme družstvu našich dievčat k získaniu vynikajúceho 2. miesta.
Družstvo: Simona Ďurneková,2.B, Barbora Frniaková, septima, Barbora Gondová, kvinta, Nikola Macharová, 4.A, Ivana Michaličková, kvinta, Ivana Mikšíková, septima, Terézia Mužilová, 1.B, Dáša Poništová, 2.B, Katarína Saparová, kvinta, Brigita a Frederika Stráňavčinové, 4.A, Ema Škvrndová, 3.A
besket foto  besket3,

25. – 26. marec
Celonočná adorácia
cna_slide2017

25. marec
Deň bielej stužky
Aj naše gymnázium podporuje život od počatia po prirodzenú smrť.

24. marec
Na prednáške o významnej osobnosti mesta Žiliny – jezuitovi Vendelínovi Javorkovi v diecéznom centre v Žiline
Životopis   VIDEO

23. marec
Okresné kolo chemickej olympiády kat.D
Ďakujeme Tadeášovi Blunárovi z kvarty za úspešnú reprezentáciu školy.

22. – 23. marec
Krajské kolo biologickej olympiády kat. A a kat. B
Ďakujeme Kataríne Kekelyove a Samuelovi Šipčiakovi, 3.A, Kristíne Masnicovej, 2.A a Márii Koyšovej, 1.A za vzornú reprezentáciu školy.

21. – 22. marec
Dekanátne kolo biblickej olympiády
Kategória ZŠ – 1. miesto a postup na diecézne kolo. Gratulujeme!
Družstvo tvorili: Klára Kučerová, príma, Paula Joneková a Jakub Kaduc, kvarta
Kategória SŠ – 1. miesto a postup na diecézne kolo. Gratulujeme!
Družstvo tvorili žiaci z 1.A: Agáta Joneková, Mária Koyšová, Viliam Augustín
Bibl olymp SS bibl olymp 1

21. – 22. marec
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

22. marec
Medzinárodný deň vody 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. (sv. František z Assisi)

21. marec
Okresné kolo SOČ
Gratulujeme Stanislavej Pekarovej a Lýdii Jakubjakovej zo septimy k 1. miestu SOČ v okresnom kole a k postupu na krajské kolo v odbore 04 Biológia na tému: Bentický život v rieke Blatničianka. Naše študentky odborne viedol absolvent gymnázia entomológ RNDr. Matej Žiak, PhD. Ďakujeme!
SOC 2017

20. marec
Celoslovenské kolo NEJ olympiády
Ďakujeme Annemárii Čechovej z kvarty za vzornú reprezentáciu školy (6. miesto).
cechova celoslovenske kolo Cechova NEJ xcelo list

20. marec
Obvodné kolo Vansovej Lomnička
Gratulujeme žiačkam z 2.A Márii Bechnej k 1. miestu a Marianne Plošticovej k  3. miestu!
Bechna 1. miesto Vansovej Plosticova vansovej 

18. marec
Celoslovenské kolo súťaže A Slovo bolo u Boha v Bratislave
Ďakujeme Marianne Plošticovej za vzornú reprezentáciu školy.

16. – 18. marec
Duchovná obnova 4.B

17. marec
Duchovná obnova 4.A

17. marec
Okresné kolo žiačok SŠ v basketbale
Naše družstvo žiačok získalo 1. miesto a postup na krajské kolo. Gratulujeme!
Družstvo: Simona Ďurneková, Barbora Frniaková, septima, Barbora Gondová, kvinta, Jana Holečková, 1.A, Nikola Macharová, 4.A, Ivana Michaličková, kvinta, Ivana Mikšíková, septima, Terézia Mužilová, 1.B, Dáša Poništová, 2.B, Ema Vašečková, 1.B

16. marec
Prednáška o  Transsibírskej magistrále pre triedy kvinta, 1.A a 1.B
trnas 1 trnas 2

14. – 16. marec
Písomné  maturitné skúšky
Maturanti myslíme na vás! Nech vás vedie Duch Svätý.

14. a 16. marec
Finančná gramotnosť – blokové vyučovanie pre septimu a 3.A
eko

15. marec
Okresné kolo Pytagoriády
kat. P8 Tomáš Špánik, tercia – 1.-2. miesto
kat. P6 Michalička Nikolas, príma – uspešný riešiteľ
Gratulujeme!
spanik pytagoriada 15.marec

12. marec
Benefičný koncert Podeľme sa!
Ďakujeme všetkým, ktorí ste prišli a podporili dobrú vec.
FOTOGALÉRIA
post 1 24 25

9. marec
Primičná školská sv. omša nášho novokňaza vdp. Alojza Mičietu. Ďakujeme!
1 2 3

6. marec
Krajské semifinálej súťaže Jazykový kvet
1 23
4 5 6
Vyhodnotenie TU

6. marec
Školské kolo SOČ
Gratulujeme Stanislavej Pekarovej a Lýdii Jakubjakovej, septima, k 1. miestu SOČ v školskom kole a k postupu na okresné kolo v odbore 04 Biológia na tému: Bentický život v rieke Blatničianka.
SOC skola

1.marec
Popolcová streda a začiatok pôstneho obdobia
post 2017

27. február – 3. marec
Jarné prázdniny

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky