Menu

Z fotogalérie

image005

„Nie všetko, čo treba urobiť, máme urobiť my. Keď však nesplníme svoje vlastné povolanie, budeme amatéri, ba zradcovia.”

Andrej Dermek

Január

31. január
Polročné vysvedčenie

30. január
Vyhodnotenie súťaže v zbere plastových uzáverov za I. polrok. V súťaži pokračujeme aj v II. polroku. Zbieraním plastových uzáverov podporujeme telesne postihnutého chlapca.
plasty

30. január
Poďakovanie za zapojenie sa do maratónu písania listov
listy Minek

27. január
Diskusie na tému extrémizmu s poslancom Mgr. Petrom Pollákom PhD.
Polak

26. – 28. január
Duchovná obnova septimy v Terchovej

26. január
Zločin a trest – Mestské divadlo v Žiline – triedy sexta, 2.A a 2.B

24. január
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
III. kat.
Poézia
1. miesto Ester Svrčková, sekunda
2. miesto Tereza Mihalčinová, sekunda
3. miesto Michaela Malíková, sekunda
Čestné uznanie: Jakub Klocáň, sekunda
Próza
1. miesto Paula Joneková, kvarta
2. miesto Terézia Kardošová, sekunda
3. miesto Alžbeta Franeková, sekunda
II.kat. príma – sekunda
Poézia
1. miesto Soňa Bukovinská, príma
2. miesto Denisa Jedináková, príma
3. miesto Ján Kúdelčík, príma
Próza
1. miesto Simona Feiková, príma
2. miesto Michaela Vojtušová, príma
3. miesto Laura Schneiderová, príma

21. január
Prechod Jánošíkovým krajom
Propozície TU

20. január
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín
IV. kat.
Poézia
1. miesto Metod Huljak, 2.B, Marianna Plošticová, 2.A
2. miesto Kristína Vrábová, 2.A, František Masaryk, 1.A
3. miesto Ivana Rašková, sexta, Magdaléna Mydliarová, 2.B
Próza
1. miesto Veronika Bugáňová, 2.B
2. miesto Mária Bechná, 2.A
3. miesto Katarína Mazúchová, 1.A, Agáta Joneková, 1.A

19. január
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
Kat 1B  Annamária Patrícia Čechová, kvarta – 1. miesto a postup na krajské kolo
cechova februar nej oly,m
Kat 2A Ema Neslušanová, sexta  – 1. miesto a postup na krajské kolo
Kat 2B Stanislava Pekárová, septima – 3. miesto
Gratulujeme!
neslusanova NEJ okrespekarova NEJ okres

19. január
Jedna z návštev univerzít na našom gymnáziu – študentky z Univerzity Palackého v Olomouci
olomoucka U

18. – 25. január
Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov

18. január
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku – 2.A, 2.B, 2C2
2. miesto Thomas Philip Heyes, kvinta Gratulujeme!
Ďakujeme Michaele Ďurčanskej, 1.A a Jurajovi Valachovi, 3.A za úspešnú reprezentáciu školy.
Hayes

17. január
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku – 1.A, 1.B
Ďakujeme Martine Hartelovej, sekunda a Paule Jonekovej, kvarta za úspešnú reprezentáciu školy.

17. január
Filozofická olympiáda
Ďakujeme Bianke Vránovej zo 4.B za reprezentáciu školy v kvalifikačnom kole

16. január
Duchovná obnova 1.A

13. január
Školské kolo biologickej olympiády, kat.C (teoreticko- praktická časť)
1. miesto Jakub Mikula, tercia
2. miesto Filip Kyselica, tercia
3. miesta Katarína Kormančíková, kvarta
Naši víťazi, ktorí nás budu reprezentovať na okresnom kole:
BIO olymskolC

12. január
Školské kolo geografickej olympiády
Kat.F
1. miesto Tereza Mihlačinová, sekunda
2. miesto Naďa Urbaníková, sekunda
Kat. E
1. miesto Marek Juriga, kvarta
2. miesto Tadeáš Blunár, kvarta

10. január
Literárna exkurzia sexty v Martine
matica sexta exkurzia

9. – 14. január
Lyžiarsky výcvik 1.A, 1.B a kvinty vo Vysokých Tatrách
2 1

9. január 2017
Prvý deň v skole v Novom kalendárnom roku 2017
Želáme požehnaný Nový rok!

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky