Menu

Z fotogalérie

image005

„Moja spása spočíva v tom, že načúvam a odpovedám.”

THOMAS FEVEREL MERTON

Apríl

28. – 29. apríl
Celoslovenské kolo Vansovej Lomnička
– jubilejný 50. festival umeleckého prednesu žien
Gratulujeme Márii Bechnej z 2.A k získaniu titulu laureátky v umeleckom prednese prózy I. kat.!
Vansovej 2 image001 Vansovej Lomnicka 1

28. – 29. apríl
Štúrovo pero
Na súťaži školských časopisov aj nás školský časopis Br(e)pt sme získali vynikajúce 3. miesto v kategórii stredoškolské časopisy!
Z hodnotenia odbornej poroty vyberáme: „… napríklad v časopise Br(e)pt z Gymnázia sv. Františka z Assisi zo Žiliny, ktorý sa z úrovne takmer začiatočníkov dokázal po vlaňajšom Štúrovom pere posunúť medzi slovenskú špicu“.
Gratulujeme redaktorom nášho školského časopisu! Viac TU
sturovo pero 1

23. – 29. apríl
Výlet Brusel – Londýn – Paríž
brusel_londyn
PROGRAM
londyn11

28. apríl
Shakespeare´s Day 2017
Gratulujeme Michaele Ďurčanskej z 1.A!
shakesper

27. apríl
Duchovná obnova septimy

26. – 28. apríl
Celoslovenské kolo SOČ
Gratulujeme Stanislavej Pekarovej a Lýdii Jakubjakovej zo septimy k 3. miestu SOČ na celoslovenskom kole v odbore 04 Biológia na tému: Bentický život v rieke Blatničianka. Naše študentky odborne viedol absolvent gymnázia entomológ RNDr. Matej Žiak, PhD. Ďakujeme!
stanka a lydka 3. miesto


26. – 27. apríl
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

26. apríl
Krajské kolo geografickej olympiády kat. E
Gratulujeme Tadeášovi Blunárovi z kvarty za 6. miesto (z vyše 70 súťažiacich).

25. – 26. apríl
Diecézne kolo biblickej olympiády
Kategória ZŠ – 1.miesto a postup na celoslovenské kolo. Gratulujeme!
Družstvo tvorili: Klára Kučerová, sekunda, Paula Joneková a Jakub Kaduc, kvarta
bibl zs dieceza bibl zs dieceza
Kategória SŠ – 2.miesto.
Gratulujeme!
Družstvo tvorili: Veronika Bollová, Mária Koyšová a Viliam Augustín, 1.A
bibl SS dieceza vitazi bibl SS

25. apríl
Biblia očami detí – diecézne kolo výtvarnej súťaže
IV. kat. 3. miesto Katarína Gajdošíková, príma
V. kat. 3. miesto Paula Joneková, kvarta
Gratulujeme!
Gajdosíkova Biblia ocami deti primanka biblia ocami deti
JOnekova Biblia ocami deti kvarta biblia ocami deti

25. apríl
Prednáška JUDr. Marka Beneša z Metropolitní univerzity v Prahe na tému Autorskoprávna ochrana alebo Opisujete správne?
autor prava prednaska

25. apríl
Okresné kolo biologickej olympiády kat. D
Ďakujeme Nadi Urbaníkovej a Martinovi Uličnému zo sekundy za vzornú reprezentáciu školy.

24. apríl
Duchovná obnova kvarty

23. – 26. apríl
Návšteva Bruselu a Európskeho parlamentu s účasťou na diskusii mladých ľudí z viacerých krajín EÚ
EU 1 EU 2 EU 3

21. apríl
Duchovná obnova 2.A

20. – 22. apríl
Duchovná obnova 1.B na Orave
1.B DO 1.B do1

20. apríl
Exkurzia tercie v Prešove
Terciáni navštívili výrobňu hostií , františkánsky kostol a greckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa, kde si uctili relikvie svätých.
tercia

19. apríl
3.A a septima na pietnom mieste v Osvienčime

13. – 18. apríl
Veľkonočné prázdniny

15. apríl

Veľkonočné Trojdnie – Biela Sobota

14. apríl
Veľkonočné Trojdnie – Veľký Piatok
Deň pracovného pokoja

13. apríl
Veľkonočné Trojdnie – Zelený Štvrtok

12. apríl
Školské kolo chemickej olympiády kat. C
1. miesto Katarína Franková, 1.A
2. miesto Matúš Marec, kvinta
3. miesto Ondrej Vanák, 1. A a Heyes Thomas Philip, kvinta

11. apríl
Rodičovské stretnutie

10. apríl
Denník Sme priniesol zaujímavý rozhovor s absolventkou nášho gymnázia TU

8. – 9. apríl
Kvetný víkend aj na GSF
kvetny vikend

7. apríl
Deň zdravia a zapojenie sa do zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov
Naši dobrovoľníci z tried 3.A, sexta, kvinta, 1.A a 1.B
narcisy 3

7. apríl
Matematický náboj v Bratislave
Ďakujeme našim družstvám na reprezentáciu školy.

7. apríl
Deň učiteľov
Sv. Jána de la Salle – patrón učiteľov získal obrovské zásluhy na rozvoji škôl a vzdelávania
životopis

7. apríl
Majstrovstvá okresu vo florbale žiakov ZŠ
Ďakujeme nášmu družstvu za cenné 2. miesto.
Družstvo: Dávid Druska, kvarta, Dominik Dúha, kvarta, Patrik Martin Hraško, tercia, Marek Juriga-Brankovič, kvarta, Jakub Kaduc, kvarta, Jakub Malík, tercia, Jakub Mazák, kvarta, Richard Piovár, tercia
sport florbal okres

6. apríl
Okresné kolo vo volejbale žiakov SŠ
Ďakujeme nášmu družstvu za cenné 3. miesto.
Družstvo: Mikuláš Belinský, 2.A, Jakub Harzek, 4.A, Tomáš Kormančík, 3.A, Lukáš Labant, 4.B, Gabriel Panák, 4.B, Andrej Sňahničan, 4.B, Dávid Sňahničan, 3.A, Rudolf Šipčiak, 3.A, Pavol Štefanec, 2.A
Volejbal

6. apríl
Krajské finále súťaže Jazykový kvet
III. AJ POÉZIA&PRÓZA PT
1. miesto Michaela Ďurčanská, 1.A – postup do celoslovenského finále
Durcanska kk

II. AJ DRÁMA VT
II. 2. miesto: The Sophomores in Actions or the Big Project Affair – žiaci kvarty
III. AJ DRÁMA VT
1. miesto Študenti 2.A – Life is Life – postup do celoslovenského finále
life kk

III. NJ POÉZIA&PRÓZA PT
2. miesto: Klieštiková Mária, 1.A
4. miesto: Joneková Agáta, 1.B
III. RJ POÉZIA&PRÓZA PT
1. miesto: Huljak Metod, 2.B – postup do celoslovenského finále
huljak kk
II. FJ POÉZIA&PRÓZA PT
2. miesto: Machárová Karin, kvinta
3. miesto: Dávidík Michal, 2.A

5. – 7. apríl
Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv

Ďakujeme Miroslave Dolinajovej zo 4.A za vzornú reprezentáciu školy.
mirko dolinajova celoSK diplom

5. apríl
Tréning kritického myslenia pre 3.A a septimu
Predstavenie Kolégia Antona Neuwirtha INFO
Trening krit myslenia

4. apríl
Krajské kolo SOČ
Gratulujeme Stanislavej Pekarovej a Lýdii Jakubjakovej zo septimy k 1. miestu SOČ v krajskom kole a k postupu na celoslovenské kolo v odbore 04 Biológia na tému: Bentický život v rieke Blatničianka.
SOC kraj

1. apríl
Krajské kolo Vansovej Lomnička
Gratulujeme Márii Bechnej z 2.A k 1. miestu a k postupu na celoslovenské kolo. 
Maruska 1. miesto kraj vansovej

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky