Menu

Z fotogalérie

6

„Človek rozmnožuje svoje vlastné šťastie tou mie­rou, akou ho dáva iným.”

Jeremy Bentham

September

29. september
Svetový deň srdca
image011 image007 image005

28. september – 2. október
Výstava jesenných plodoch na hlavnej chodbe školy
vystava plodov image001
28. – 29. september
Konverzácie v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne pokračujú aj v školskom roku 2015/2016.

26. september
Stretnutie absolventov gymnázia po 5-tich rokoch (trieda prof.Richarda Vašečku)
po 5 rokoch
V triede to už bolo iné, ale predsa podobné…

25.september
Burza cudzojazyčných kníh pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
EDJ 2 EDJ3
23. – 25. september

KOŽaZ 3.B vo Vysokých Tatrách
Žiaci 3.B pod vedením prof. Miroslava Strachotu a prof. Romana Mineka zdolali končiare Vysokých Tatier.
image001 image003 image002

22. september
Workshop publicity pre projekt Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
w 2 3 w 2 4 w2

22. september
Rodičovské stretnutie
Rodičovské stretnutie začalo v aule privítaním všetkých rodičov, hlavne rodičov prvákov a primánov a informáciami o živote školy riaditeľkou školy a pokračovalo triednymi stretnutiami.
image002 image003

21. – 25. september
Školenia učiteľov prírodných vied k zakúpeným didaktickým pomôckam  v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
s3 s4 s1

21. september
Prednáška archeológa Mgr. Martina Furmana pre prvákov.

20. september
Národný pochod za život v Bratislave
Na pochode za život sme postretávali veľa našich absolventov, žiakov a zamestnancov. Ďakujeme všetkým, ktorí aj takýmto spôsobom podporujete ŽIVOT!
www.pochodzazivot.sk
p1 p2 p3
Poďakovanie otca biskupa Tomáša Galisa:
pochod biskup

16. – 20. september
KOŽaZ 3.A vo Vysokých Tatrách
Žiaci 3.A pod vedením prof. Zdenka Kykloša a triednej učiteľky prof. Anny Poláčkovej skoro zdolali aj Lomnický štít! Počasie bolo nádherné a zážitky trvalé.
1 2 4

16. – 20. september
Dni nezábudiek
Vybratí žiaci školy pomáhali na zbierke v spolupráci s OZ Mozaika v Žiline .

15. september
Deň pracovného pokoja – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15.september
Súťaž Hľadáme nových olympionikov 2015
Gratulujeme Emme Paulínyovej za 1. miesto v behu na 600 m.
Paulinyova BB

14. september
Riaditeľské voľno

2.september
Začiatok školského roka 2015/2016
Začali sme! Ako?
Celoškolskou sv. omšou o 9.00 hod. v kaplnke a privítaním nových zamestnancov, žiakov a všetkých, ktorí tvoria gymnázium.
image003 image005 image006

1. september
Kampaň Červené stužky pokračuje deviatym ročníkom
www.cervenestuzky.sk

1. september
Štátny sviatok – Deň Ústavy SR

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia sv. Františka z Assisi za rok  2014/2015 icon_pdf16

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky