Menu

Z fotogalérie

img_3862

„História nás učí, že najväčším víťazstvám obvykle predchádzalo prekonávanie zúfalých prekážok. Víťazi sa odmietli nechať odradiť.”

BERTIE CHARLES FORBES

September

29. september
Svetový deň srdca
image011 image007 image005

28. september – 2. október
Výstava jesenných plodoch na hlavnej chodbe školy
vystava plodov image001
28. – 29. september
Konverzácie v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne pokračujú aj v školskom roku 2015/2016.

26. september
Stretnutie absolventov gymnázia po 5-tich rokoch (trieda prof.Richarda Vašečku)
po 5 rokoch
V triede to už bolo iné, ale predsa podobné…

25.september
Burza cudzojazyčných kníh pri príležitosti Európskeho dňa jazykov
EDJ 2 EDJ3
23. – 25. september

KOŽaZ 3.B vo Vysokých Tatrách
Žiaci 3.B pod vedením prof. Miroslava Strachotu a prof. Romana Mineka zdolali končiare Vysokých Tatier.
image001 image003 image002

22. september
Workshop publicity pre projekt Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
w 2 3 w 2 4 w2

22. september
Rodičovské stretnutie
Rodičovské stretnutie začalo v aule privítaním všetkých rodičov, hlavne rodičov prvákov a primánov a informáciami o živote školy riaditeľkou školy a pokračovalo triednymi stretnutiami.
image002 image003

21. – 25. september
Školenia učiteľov prírodných vied k zakúpeným didaktickým pomôckam  v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
s3 s4 s1

21. september
Prednáška archeológa Mgr. Martina Furmana pre prvákov.

20. september
Národný pochod za život v Bratislave
Na pochode za život sme postretávali veľa našich absolventov, žiakov a zamestnancov. Ďakujeme všetkým, ktorí aj takýmto spôsobom podporujete ŽIVOT!
www.pochodzazivot.sk
p1 p2 p3
Poďakovanie otca biskupa Tomáša Galisa:
pochod biskup

16. – 20. september
KOŽaZ 3.A vo Vysokých Tatrách
Žiaci 3.A pod vedením prof. Zdenka Kykloša a triednej učiteľky prof. Anny Poláčkovej skoro zdolali aj Lomnický štít! Počasie bolo nádherné a zážitky trvalé.
1 2 4

16. – 20. september
Dni nezábudiek
Vybratí žiaci školy pomáhali na zbierke v spolupráci s OZ Mozaika v Žiline .

15. september
Deň pracovného pokoja – Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie

15.september
Súťaž Hľadáme nových olympionikov 2015
Gratulujeme Emme Paulínyovej za 1. miesto v behu na 600 m.
Paulinyova BB

14. september
Riaditeľské voľno

2.september
Začiatok školského roka 2015/2016
Začali sme! Ako?
Celoškolskou sv. omšou o 9.00 hod. v kaplnke a privítaním nových zamestnancov, žiakov a všetkých, ktorí tvoria gymnázium.
image003 image005 image006

1. september
Kampaň Červené stužky pokračuje deviatym ročníkom
www.cervenestuzky.sk

1. september
Štátny sviatok – Deň Ústavy SR

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Gymnázia sv. Františka z Assisi za rok  2014/2015 icon_pdf16

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky