Menu

Z fotogalérie

11

„Veci boli zverené človeku, aby ich používal na svoje dobro, ale aj na to, aby veci naplnili vlastný zmysel. Vergíliove slová o lacrimae rerum, slzách vecí, na ktorých sa pácha násilie, sú veľmi pravdivé. Byť správcom bytia je niečo významné.”

Romano Guardini

November

30. november
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Víťazi ANJ olympiády

30. november
Duchovná obnova sexty

29. november
Prvá adventná nedeľa

29. november
Prezentácia básnickej zbierky sestry Bonaventúry Šmídovej
Ďakujeme našim žiakom za umelecký doprovod prezentácie knihy básní.
Fotogaléria
bonka

27. november
Majstrovstvá okresu SŠ v zrýchlenom šachu
3. miesto Erik Králik, 1.A a postup na krajské kolo
Kralik sach
26. november
Divadelný krúžok s predstavením Sluha dvoch pánov na Hájiku v Žiline

26. november
Krajské kolo recitačnej súťaže “A Slovo bolo u Boha”
II.kat. poézia
2.miesto: Tereza Mihalčinová, príma
II.kat. próza
1.miesto: Alžbeta Franeková, príma a postup na celoslovenské kolo
III. kat. poézia
1.miesto: Paula Mihalčinová, kvarta a postup na celoslovenské kolo
IV.kat. poézia
1.miesto: Marianna Plošticová, 1.A a postup na celoslovenské kolo
3.miesto: Sofia Hrenáková, 2.A
IV.kat. próza
2.miesto: Mária Bechná, 1.A
Franekova Hrenakova Bechna Paula Mihal Tereza Mihal plosticova

26. november
Detská rozprávková Žilina
II.kategória celoslovenskej literárnej súťaže
Gratulujeme spisovateľkám:
3. miesto Alžbeta Franeková, príma
Čestné uznanie: Mária Podhányiová, príma
rozpravka 2 rozpravka 1

26. november
„Živá“ červená stužka pre kampaň Červené stužky
Organizácia: trieda sexta
ZCS GSF   GSFv S simens GSF 1

24. november
Exkurzia SJL – FYZ v Martine pre triedu 2.A

24. november
Rodičovské stretnutie formou triednych stretnutí o 16.00 hod.

24.november
Stretnutie s kanadskou jazykovou školou
KJS

23. november
„Čítačka“ so spisovateľom Antonom Laučekom
Ďakujeme za veselú a zaujímavú „čítačku“.
laucik laucik2

23. – 24. november
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

22. november
Divadelný krúžok s predstavením Sluha dvoch pánov vo Hôrkach

21. november
Stužková slávnosť 4.B
4.b

21.november
Stretnutie absolventov po 15-tich rokoch
ABSOLVENTI

19. – 21. november
Duchovná obnova 1.A v Kunerade

19. november
Beseda s p. Ing.Erikou Jurinovou – podpredsedníčkou NRSR
na tému Postoj k otázke prisťahovalectva na Slovensku a v EÚ. Ďakujeme.
image004 image008 image013

18. november

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – ďakujeme všetkým, ktorí ste k nám prišli.
DOD image003

18.november
Silná ruka stredoškoláka – krajské kolo
3. miesto Alžbeta Motyková, 3.A a postup na celoslovenské kolo

18. november
Godzone tour 2015
zmena atmosfery
http://tour.godzone.sk/
G1
Boli sme a zažili sme zmenu atmosféry aj my! Ďakujeme Godzone tímu!

18. november
Školské kolo biologickej olympiády – kat. A a kat. B
Vyhlásenie víťazov:
image002 image003

18. – 20. november
Zapojenie sa do celoslovenskej Tesco potravinovej zbierky
z image019

17. november
Štátny sviatok -Deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu, Nežná revolúcia

16. november
Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy si z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prevezme aj naša študentka Viktória Krutáková zo 4.A.  Spev počas liturgie a krátky kultúrny program pripravujú žiaci nášho gymnázia pod vedením prof. Lenky Kollárovej (sestry Lenky).
image004 image002

16. november
Riaditeľské voľno

16. – 20. november
ASEF Konferencia v Sofii
P.prof. Anna Němcová (sr. Katarína) sa zúčastnila medzinárodnej konferencie o využití IKT vo vyučovaní. Konferencia bola organizovaná pre učiteľov stredných škôl Európy a Ázie. Viac o konferencii sa dočítate na stránkach ASEF (Asia – Europe Foundation)

sofia07 sofia05 sofia01 sofia06 sofia03

 

 

 

sofia02

 

 

 

 

16. – 22. november
Týždeň Cirkvi pre mládež

15. november
Divadelný krúžok s predstavením Sluha dvoch pánov v Stránskom
Poďakovanie pána starostu:
Stranske divadlo podakovanie

13. november
Imatrikulácie primánov a prvákov
Program:
7.00 sv.omša, ktorú hudobne sprevádzali prváci a pri ktorej boli požehnané „tauká“ – kríž v tvare TAU, ktorý je symbolom františkánskej cesty nasledovanie Ježiša Krista. Sv. František si zvláštnym spôsobom ctil a používal znak tau.
1 2 4
od 12.00 imatrikulácie primánov v duchu „prechádzky časom“ (pripravila sekunda)
5 7 6
od 14.00 imatrikulácie prvákov v indiánskom duchu (pripravila 2.A)
22 19 24
Záver: skvelá diskotéka!

13. november
Prednáška MUDr. Blažeja Vaščák na tému: Sexualita, manželstvo a rodičovstvo (pre 1- 4. ročník)
vascak

12. november
Divadelný krúžok hrá v aule gymnázia predstavenie Sluha dvoch pánov pre DC Lietavská Lúčka.

12. november
Prednáška spojená s besedou na tému: Migranti (v rámci projektu Euroscola)
1 2 3 
http://www.charita.sk/stranky/pomoc-migrantom
Ukončenie školskej zbierky pre migrantov. 3.A ďakuje všetkým, ktorí ste prispeli a pomohli.
image007 image009 image008
image002 image003 image006

8. – 11. november

Zájazd do Londýna pre žiakov školy
Našim študentom sa v dňoch 8. – 11.  novembra podarilo letecky navštíviť britskú metropolu. Pod vedením skúsenej pani sprievodkyne spoznávali dominanty Londýna. Na vlastnej koži zažili aj anglikánsku sv. omšu v Katedrále sv. Pavla, Deň pamiatky padlých, ktorých si uctili 2 minútami ticha, plavbu po Temži, nultý poludník a vďaka návšteve Dungeonu, zistili, že strach môže byť aj zábavný.
londyn londyn1

9. november
Školský internát sa zapojil do súťaže Športom pre Červené stužky
1 2 3

8. november
Divadelný krúžok s predstavením Sluha dvoch pánov vo Varíne

7. november
Stužková slávnosť 4.A
1 2
Bez názvu

5. november
Exkurzia z geografie – Vysoké Tatry
Naša 1.A poznávala ľadovcový reliéf a rastliny a živočíchy vysokohorského prostredia.

4. november
Školské kolo výtvarnej súťaže Červené stužky
Do súťaže postúpili výtvarné práce
Kat. ZŠ
Adelka Sedliačková, príma
sedliackova
Alexandra Kopij, sekunda
kopij
Kat. SŠ
Lýdia Jakubjaková, sexta
Bez názvu - 1
Martin Škraban, 3.A
skraban
4. november
Exkurzia z geografie – Vysoké Tatry
Naša 1.B poznávala ľadovcový reliéf a rastliny a živočíchy vysokohorského prostredia.
geo 2 1 geo geo 3

4. november
Začíname projekt pre EUROSCOLU
tema plagat
Pozvanie do zbierky pomoci pre utečencov:
zbierka plagat zbierka veci 4
1 2 3
Naša pieseň: https://youtu.be/C_oNKVgcWUI

4. november
Školské kolo olympiády v SJL – kat. C
1. miesto Božidara Šilhárová, kvarta
2. miesto Karin Macharová, Mária Šotková, kvarta
3. miesto Timea Funtíková, kvarta

4. november
49. ročník – Beh 17.novembra
Gratulujeme našim víťazom:
Kategória 1
2. miesto Jakub Malík, sekunda
Kategória 2
1. miesto Emma Paulínyová, tercia
Paulinyova malik
Kategória 5
3. miesto Michal Kyselica, 2.A
Kategória 6
1. miesto Nikola Macharová, 3.A
Macharova Kyselica
Emma M kyselica Nika

3. november
Exkurzia SJL – FYZ v Martine pre triedu sexta
sexta 2 sexta 3 sexta 1

2. november
Spomienka na všetkých verných zosnulých
Buď pochválený, môj Pane, za sestru telesnú Smrť,
blažení tí, ktorých nájde v Tvojej najsvätejšej vôli,
lebo druhá smrť im neublíži.
(sv.František z Assisi)

1. november
Slávnosť všetkých svätých
Bez názvu

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky