Menu

Z fotogalérie

3

„Talent je odvaha začínať vždy znova.”

Arthur Honegger

Január

29. január 
Ukončenie prvého polroku 2015/16 a odovzdávanie polročných vysvedčení

29. január
Školské kolo biblickej olympiády
Vyhodnotenie:
Kategória ZŠ
1. miesto Jakub Kaduc, tercia
2. miesto Ester Svrčková, príma
3. miesto Paula Joneková, tercia
4. miesto Klára Valúchová, príma (náhradníčka)
mladsi

Kategória SŠ
1. miesto Filip Svetlošák, 1.A
2. miesto Veronika Závadská, 1.A
3. miesto Mária Eva Pecková, 2.A
4. miesto Alžbeta Jancová, 1.B (náhradníčka)
starsi

27. január
Duchovná obnova 4.A

26. január
Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku a lit.
Kat. A
1. miesto Šimon Kasman, 4.B, a postup na celoslovenské kolo. Gratulujeme!
Kasman SJL

22. január
Školské kolo biologickej olympiády – kat.C – teoreticko – praktická časť
1. miesto Timea Funtíková, kvarta
2. miesto Lukáš Paček, kvarta
3. miesto Lucia Gazdíková, kvarta

21. január
Matematická olympiády – školské kolo
Kat. C
Michaela Pauríková, 1.B – úspešná riešiteľka
Kat. B
Emanuel Frátrik, 2.A

21. január
Duchovná obnova 4.B

21. január
Relikvie sv.Terézie z Lisieux v Žiline
Aj my sme pozdravili sv. Terezku. Oroduj za nás!

19. január
Matematická olympiáda – okresné kolo
Kat. Z9
Úspešní riešitelia z kvarty: Matúš Marec, Dominika Lukáčová a Mária Šotková

18. – 25. január
Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov

14. – 16. január
Duchovná obnova 3.A v Kunerade

12. január
Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku
Kat. 1A Júlia Rybáriková, sekunda – 1. miesto a postup na krajské kolo
Kat. 1B Annamária Patrícia Čechová, tercia – 1. miesto a postup na krajské kolo
Kat. 2A Ema Neslušanová, kvinta – 1. miesto a postup na krajské kolo
Kat. 2B Andrej Glasa, 4.B – 2. miesto

Neslusanova Glasa

11. január
Duchovná obnova 1.B

11. január
Prvý deň v škole v kalendárnom roku 2016

8. január
Riaditeľské voľno

6. január
Zjavenie Pána

1. január
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky, Nový rok

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky