Menu

Z fotogalérie

image020

„Pán si poslúži tými najslabšími nástrojmi, aby spôsobil zázraky.”

Sv. Terézia z Lisieux

Apríl

30. apríl
Púť do Krakova pre študentov školy a ich príbuzných

28. – 30.apríl
Duchovná obnova 4.B v Terchovej

28. apríl
1.A, 1.B a 4.B v Slovenskom komornom divadle v Martine

27. apríl
Duchovná obnova sekundy

27. apríl
Exkurzia do Múzea SNP v Banskej Bystrici pre 3.A a 3.B

26. apríl
Školské kolo Slávik 2016
II. kat.
1. miesto Terézia Kardošová, príma – postupuje na okresné kolo
2. miesto Andrea Holá, príma
3. miesto Michaela Holá, príma
III. kat.
1. miesto Paula Mihalčinová, kvarta – postupuje na okresné kolo
2. miesto Katarína Kormančíková, tercia
3. miesto Júlia Rybáriková, sekunda

26. apríl
Školské kolo súťaže Družstiev prvej pomoci mladých
Náš záchranársky tím po vyhodnotení súťaže bude tvoriť:
Karolína Kováčová (kapitán), 4.A, Nikola Macharová, Mariana Dendisová, Veronika Komorášová,3.A a Gabriela Kianičková, 3.B

24. apríl

Divadelný krúžok na turné v Podhorí s predstavením Sluha dvoch pánov

22. apríl
Súťaž GvoBoj
Naše družstvo sa umiestnilo na 8. mieste (z 30 družstiev).

22. – 23. apríl
Novinárska súťaž Štúrovo pero
Brept

21. – 23.apríl
Duchovná obnova 4.A v Kunerade

21. – 22.apríl
Duchovná obnova kvarty v Novej Bani

20. apríl

Krajské kolo geografickej olympiády kat. E
Gratulujeme našim žiakom Tadeášovi Blunárovi z tercie za 5. miesto a Ivane Michaličkovej z kvarty za úspešnú reprezentáciu školy.

19. apríl
Rodičovské stretnutie

18. apríl
Beseda pri príležitosti Dňa advokácie v triedach 3.A a 3.B

15. apríl
Deň narcisov
foto Denn narcisov 2016

15. apríl
Matematický náboj v Bratislave
Výsledky TU

15. apríl
Přebor cirkevních středních škol vo florbale chlapcov v Ostrave
Naše floorbalové družstvo získalo 5. miesto (z dvanástich družstiev). Gratulujeme!
Družstvo pod vedením prof. Strachotu tvorili: Daniel Kyselica zo 4.A, Michal Bielka,3.A, Pavol Melo a Július Kováš zo sexty, František Galis, Tomáš Kormančík a Michal Kyselica z 2.A, Samuel Vyletelka z kvarty, Miroslav Mazúch z 1.A, Jakub Malík zo sekundy. Pozrite si aj TVNOE (od 18 min) 
Ostrava

14. apríl
Súťaž BOSS o živote Laury Vicuni
1. miesto – družstvo z tercie: Annamária Čechová, Kristína Ripelová a Veronika Michalcová
5. miesto – družstvo zo sekundy: Martin Kudelčík, Matúš Sadiku, Katarína Chovancová
10. miesto – družstvo z prímy: Anna Jurčíková, Naďa Urbaníková, Tereza Mihalčinová
Víťazom gratulujeme a všetkým ďakujeme za reprezentáciu školy!
BOSS

14. – 15. apríl
Celoslovenské kolo olympiády zo slovenského jazyka
Gratulujeme Šimonovi Kasmanovi, 4.B, k vynikajúcemu umiestneniu na celoslovenskom kole – 2. miesto!
Kasman celoSJL

INFO TU

12. apríl
Filozofická olympiáda v anglickom jazyku
Gratulujeme Markovi Fabovi, 4.A, k získaniu výborného 4. miesta v druhom kvalifikačnom kole filozofickej olympiády v anglickom jazyku.
Marek je zároveň druhým náhradníkom na medzinárodnú súťaž do Belgického Gentu.
Výsledky TU

12. apríl
Krajské kolo matematickej olympiády kat. B
Ďakujeme Emanuelovi Frátrikovi z 2.A za úspešnú reprezentáciu školy.

12. apríl
Diecézne kolo biblickej olympiády
Ďakujeme našim žiakom – Paule Jonekovej (tercia), Ester Svrčková (príma)  a Jakub Kaduc (tercia) za skvelé 4. miesto!

12. apríl
Exkurzia v Ústave materiálov a mechaniky strojov SAV a SmartGrid laboratória v Bratislave
Exkurzia sa uskutočnila vďaka časopisu Quark, ktorému ďakujeme za sprostredkovanie exkurzie. Našu fotografiu nájdete v májovom čísle Quarku.
image001 image014
energie_slide

11. – 17. apríl
Týždeň modlitieb za duchovné povolania
pastoracia povolani
Viac TU

8. apríl
Školské kolo biologickej olympiády kat. D
1. miesto Barbora Hýblová, príma
2. miesto Samuel Šulavík, sekunda
3. miesto Veronika Vojtušová, sekunda

8. apríl

Duchovná obnova 1.A

7. apríl
Deň učiteľov
Sv. Jána de la Salle – patrón učiteľov
Ján de la Salle si získal obrovské zásluhy na poli škôl a vzdelávania. Je zakladateľom ľudovej školy. Ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), prvý založil priemyselnú školu a takisto ako prvý založil ústav pre učiteľov.
Žiaci školy majú riaditeľské voľno
Metodický deň organizovaný Diecéznym školským úradom v Žiline
Program metodického dňa začal sv. omšou v katedrále celebrovanou otcom biskupom Tomášom Galisom. Po nej sa učitelia rozdelili do pracovných skupín podľa aprobácií. Viaceré pracovné skupiny prebiehali aj na našom gymnáziu.
Fotogaléria

6. apríl
Krajské finále súťaže Jazykový kvet
III. AJ P- P PT
Pružinská Daniela, 3.B – 1. miesto a postup na celoslovenské kolo, Gratulujeme!
Skaličanová Simona, 3.B – 2. miesto
Pruzinska Jaz2016 Skalicanova Jaz2016
III. NJ P-P PT
Čechová Annamária, tercia – 2. miesto
Cechovaa Jaz2016
III. RJ P-P PT
Metod Huljak, 1B – 2. miesto
Huljak
Dráma
Christmas Carol, tercia – 2. miesto
tercia jayzkkvet

5. – 6. apríl
Pokračovanie konverzácii v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

5. apríl
Exkurzia do Budapešti
Žiaci sekundy, prímy, 1.B a sexty prežili pekný deň v Budapešti. Videli historickú časť mesta a mali nezabudnuteľný zážitok v tropicariu. Fotogaléria
image107

5. apríl
Krajské kolo SOČ
Ďakujeme našim žiačkam z 3.A – Jane Švecovej a Nikole Macharovej, Mariane Dendisovej a Terézii Palúchovej za vzornú reprezentáciu školy.

4. apríl
Slávnosť Zvestovania Pána
25.marec

4. – 8. apríl
Súťaž Pangea
Naši najúspešnejší žiaci sú Maroš Magoč zo sekundy a Filip Svetlošák z 1.A.

4. – 8. apríl
Súťaž v zbere starého papiera

4. apríl
Vyhodnotenie súťaže Biblia očami detí a mládeže – diecézne kolo
IV. kat.
2. miesto Terézia Kardošová, príma
VI. kat.
3. miesto Anna Blanárová, 3.B
Gratulujeme!
biblia ocami Blanarova biblia ocami Kardosova

2. apríl
Celoslovenské kolo recitačnej súťaže A Slovo bolo u Boha
Za vzornú reprezentáciu školy ďakujeme Alžbete Franekovej z prímy, Paule Mihalčinovej z kvarty a Marianne Plošticovej z  1.A.

1. apríl
Deň cudzích jazykov
Deň cudzích jazykov sa niesol v znamení Vyspievaj to piesňou
Fotogaléria TU

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky