Menu

Z fotogalérie

image037

„Každé malé utrpenie robí človeka silnejším a pomôže mu prekonať väčšie utrpenia.”

čínske príslovie

September

30. september
Spoluorganizátori okresného kola v cezpoľnom behu ZŠ a SŠ
(spolu so ZŠ Námestie mladosti – Žilina Hájik)
Kategória dorastenky
3. miesto Nikola Macharová, 2.A Gratulujeme!
Celkové umiestnenie našich dorasteniek na 2. mieste
Nikola Macharová, 2.A, Diana Maxianová, 3.B, Viktória Krutáková, 3.A

29. september
Gratulácia otcovi biskupovi Galisovi pri príležitosti jeho biskupskej vysviacky

image005 image007 image008

29. september
Svetový deň srdca
V tento deň sme aj na našej škole merali krvný tlak.
image001 image013 image014

24. september
Biela pastelka
Ďakujeme našim žiakom za pomoc na zbierke:
Segečová Zuzana, 3.B, Zarodňanská Simona a Vršanský Peter, 3.A
Macharová Nikola a Stráňavčinová Frederika, 2.A
Mikšíková Ivana a Heinrichová Karolína, kvinta
Segečová Adriána a Šprtková Terézia, 2.B

23. september
Rodičovské stretnutia o 16.00 v aule školy a v triedach

22. – 23. september
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne
image006 image007
22.september
Projekt Nemaj v paži pre 3.A a 3.B  pod vedením poslanca NRSR Mgr. Richarda Vašečku s tímom
image001 image005

18. september
Sv. omša v anglickom jazyku s pátrom Patrickom Hudsonom OFM a doprevádzaním spevom a prekladom kázne do slovenského jazyka – trieda 3.A.

17. – 19. september
KOŽAZ 3.B vo Vysokých Tatrách
3.b 1 3.b 2

15. september
Slávnosť Sedembolestnej Panny Márie, patrónky Slovenska – vyvrcholenie Roka Sedembolestnej Panny Márie

13.september
Gratulujeme Diane Maxianovej z 3.B k vynikajúcim úspechom na medzinárodnej súťaži turistickej zdatnosti
image001 image002

13. september
Svetový deň prvej pomoci

12. september
Divadelné predstavenie Charleyho teta pre prvákov a primánov

11. – 12. september
Dni nezábudiek
Na zbierke pomáhali:
Kvinta – Feiková Ivona, Maxová Mária, Mikulová Terézia, Jakubjaková Lýdia, Halušková Petra
2.A Švecová Jana, Stráňavčinová Brigita
Ďakujeme!
Bez názvu

8. – 21. september
Pokračovanie konverzácií v anglickom jazyku s pátrom Patrickom Hudsonom OFM z Írska

4. september
Vyučovanie podľa rozvrhu

3. september
Triednické práce a modlitba chvál pod vedením sestry Elišky a sestry Kristíny

2. september
ZAČALI SME! 
Slávnostným otvorením školského roka 2014/15!
Celoškolskú sv. omšu celebroval rektor kaplnky vdp. otec Zdeno Pupík spolu s absolventom gymnázia vdp. Pavlom Talapkom (momentálne v diplomatických službách v Paraguaji). V kázni zazneli povzbudivé výzvy pre nový školský rok, a to mať radosť zo svojej viery a rásť v zodpovednosti. Sv. omšu hudobne doprevádzal zbor pod vedením s. Elišky Bielkovej.
Po sv. omši sa naše školské spoločenstvo stretlo v aule školy, kde všetkých, zvlášť nových učiteľov a žiakov, privítala pani riaditeľka. Prváci a primáni sa všetkým predstavili peknou piesňou. Po skončení programu v aule sa žiaci stretli v triedach so svojimi triednymi učiteľmi.
Ďakujeme Bohu za ochranu počas prázdnin a na príhovor sv. Františka prosíme o požehnanie pre každý deň nového školského roka 2014/2015.
image001 image003 image006
image008 image010
image011 image014

1. september
Celoslovenská kampaň Červené stužky pokračuje ôsmym ročníkom
www.cervenestuzky.sk

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky