Menu

Z fotogalérie

image013

„Múdrosť je prameň, pi! Čím viac budeš z neho piť, tým väčším zdrojom ťa bude môcť obdarovať.”

Angelus Silesius

November

30. november
Prvá adventná nedeľa

28. november
Kríž Svetových dní mládeže a ikony Panny Márie v Žiline
http://www.svetovednimladeze.sk/uvod
V Katedrále Najsvätejšej Trojice v Žiline od 15:00 – 21:00
Predpokladaný program: Korunka, adorácia, krížová cesta, svätá omša, modlitby za mesto
kriz putovania

29. november
Začiatok Roku zasväteného života
RZZ
http://www.zasvatenyzivot.sk/rok-2015-pre-zasvateny-zivot/

26. november
Duchovná obnova kvinty

26. november
Majstrovstvá okresu chlapcov SŠ vo floorbale
Naši chlapci získali 3. miesto. Gratulujeme!
Floorbal Ch

25. november
Stretnutie Regionálneho stredoškolského parlamentu  Horného Považia
Gratulujeme Terézii Šprtkovej z 2.B k zvoleniu do Krajského stredoškolského parlamentu v Žilinskom kraji.

25. november
Exkurzia na Lekárskej fakulte UK v Martine – DOD
Exkurziu získali ako odmenu najlepší biológovia v školskom kole  biologickej olympiády- kat. A a kat. B.
DOD 1 DOD2

25. november
Školský turnaj vo futsale

25. november
„Živá“ červená stužka GSF
CS image2 ihrisko 1 ihrisko 2

21. – 23. november
Duchovná obnova 1.A v Kunerade a 2.B v Terchovej

21. november
Majstrovstvá okresu SŠ v bedmintone
2. miesto Miloš Pelucha a Frentišek Stráňavčin, 4.A. Gratulujeme!
Bedminton

20. november
Duchovná obnova 3.B

20. november
Krajské kolo recitačnej súťaže „A Slovo bolo u Boha“ Gratulujeme našim víťazom!
2. kategória – próza
3. miesto Nina Paulínyová, príma
3.kategória – poézia
2. miesto Paula Mihalčinová, tercia
4. kategória – poézia 
2. miesto Jerguš Radačovský,4.A
Nina Paulinyova Paula Mihalcinova

19. november
Godzone tour 2014 v Považskej Bystrici
https://www.youtube.com/watch?v=_NYu7CTWAp0

19. november
Školské kolo biologickej olympiády
Kat.A teoreticko- praktická časť (3.-4. ročník gymnázia)
1. miesto Peter Vršanský, 3.A
2. miesto Katarína Kanisová, 4.B
3. miesto Andrea Hlaváčová, 4.A
BIO olympA

Kat. B teoreticko- praktická časť (1.-2. ročník gymnázia)
1. miesto Marek Cvacho, 2.A
2. miesto Andrej Petričko, 2.A
3. miesto Terézia Houbová, 2.A
BIO olymp. B

19. november
Divadelný krúžok s predstavením Revízor v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke

18. november
Rodičovské stretnutie
Začiatok o 16.00 v aule školy, po skončení programu v aule – triedne stretnutia

17. november
Štátny sviatok – Deň študentstva, Deň boja za slobodu a demokraciu, Nežná revolúcia

14. november
Imatrikulácie primánov a prvákov
prima1 prima 5 prima 3
prima 2 prima 4 1.A 1
1.A 5 1.A 3 1.A 4

12. – 15. november
Exkurzia do Cernu
Cern 2 Cern1
Cern3 Cern4

13. november
Okresné kolo dievčat vo floorbale
Gratulujeme nášmu družstvu dievčat za získanie 2. miesta.
image003 image002

12. november
Majstrovstvá okresu SŠ v šachu
2. miesto Pavol Melo, KVI. Gratulujeme!

11. november
Vzácny list od nášho Paweleka list Ďakujeme!
image005 image007

10. – 15. november
Zapojenie sa do potravinovej zbierky SKCH

13. november
Školské kolo recitačnej súťaže „A Slovo bolo u Boha“
2. kategória – próza
1. miesto Nina Čagalová, príma
2. miesto Nina Paulínyová, príma
3. miesto Katarína Chovancová, príma
2. kategória – poézia
2. miesto Diana Havlíková, príma
3. miesto Martin Kúdelčík, príma
3. kategória – próza
1. miesto Paula Joneková, sekunda
2. miesto Karin Macharová, tercia
3. miesto Emília Melová, sekunda
3.kategória – poézia
1. miesto Paula Mihalčinová, tercia
2. miesto Andrej Štefanov, kvarta
3. miesto Barbora Strelcová, sekunda
4. kategória – próza
1. miesto Adam Koštek, 2.A
4. kategória – poézia 
2. miesto Jerguš Radačovský, 4.A a Filip Gutten,1.A

10. – 11. november

Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

8. november
Stužková slávnosť 4.A
4.A 2

5. november
48. ročník – Beh 17.novembra
Naši najúspešnejší  bežci:
Kategória Mladší žiaci
5. miesto Jakub Malík, príma
Kategória Mladšie žiačky
3. miesto Emma Paulínyová, sekunda
Kategória Starší žiaci
4. miesto Rudolf Šipčiak
Kategória Dorastenci
5. miesto František Stráňavčin, 4.A
Kategória Dorastenky
3. miesto Diana Maxianová
Ďakujeme všetkým našim žiakom za podporu Behu 17. novembra.

4. november
Opera Nabucco v Bratislave

2. november
Spomienka na všetkých verných zosnulých

1. november
Slávnosť všetkých svätých

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky