Menu

Z fotogalérie

image126

„Manželská láska, ktorá prežije tisícoraké útrapy, je podľa mňa ten najkrajší zázrak.”

FRANÇOIS MAURIAC

Marec

31. marec
Prednáška na ŽU
Dňa 31. marca 2015 sa študenti seminára v anglickom jazyku (SAJ), na ktorom sa pripravujú na maturitnú skúšku, „učili“ v priestoroch Žilinskej univerzity. V prednáškovej sále  zasadli do lavíc spolu s vysokoškolskými študentmi Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline a zúčastnili prednášky  emeritného p. prof. Dr. Bruce. R. Reichenbacha z Augsburg College z Minneapolisu v USA na tému: How to be an effective Socratic professor who motivates and frees students to think carefully for themselves. Na prednášku ich sprevádzala prof. Neslušanová. Ďakujeme.

31. marec
Krajské kolo matematickej olympiády kat. C
Gratulujeme Pavlovi Melovi z kvinty k získaniu 6. miesta.

30. – 31. marec
Školská duchovná obnova
Duchovnú obnovu viedla sestra Zdislava Noskova OSF a jej téma bola: Svätosť a sestra Eliška Pretschnerová.
DO skolska 30.3.2015 DoSkolska marec 2015
INFO:  http://www.eliskaosf.cz/

29. marec
Kvetná nedeľa
Kvetna nedela 2015
http://mladez.dcza.sk/

27. marec
Zbierka Deň narcisov
den narcisov 2015

26. marec
Okresné kolo chemickej olympiády kat.D
Ďakujeme Lukášovi Gachovi z kvarty za úspešnú reprezentáciu školy.

25. -30.marec
Matematická súťaž EUROMATH 2015 – medzinárodná súťaž
Na európskej konferencii v Grécku nás reprezentovali Martina Zimenová a Monika Michalcová, obe z 3.A, pričom Martina Zimenová prezentovala  prácu Golden ratio in music. Sprevádzala ich prof. Zuzana Frolová.
http://www.euromath.org
1 2 3

25. – 27. marec
Celoslovenské kolo Olympiády ľudských práv
Ďakujeme Šimonovi Kasmanovi z 3.B za úspešnú reprezentáciu školy.
olp2 olp3 olp 2015

26. marec
Krajské kolo SOČ
SOC kraj 2015

26. marec
Exkurzia do Mendelovho múzea Masarykovej univerzity v Brne
Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu „Učíme moderne a efektívne – pre život a prax“ a zúčastnila sa jej trieda 3.A  a vybratí žiaci školy.
1 image021 image067 image010
image078 image083 image089 image091
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=27

25.marec
Slávnostné požehnanie nového traktu školy s telocvičňou
Ďakujeme otcovi biskupovi Tomášovi Galisovi za slávnostnú sv. omšu a po nej za požehnanie nového traktu školy s telocvičňou. Ďakujeme všetkým, ktorí ste hmotne a duchovne pomáhali pri výstavbe. Nech nová telocvičňa, na príhovor Panny Márie a sv. Františka z Assisi, slúži na väčšiu česť a slávu Božiu.
image003 image008 image012 image013
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=26

25. marec
Krajské kolo geografickej olympiády kat. Z
Ďakujeme Tomášovi Valicovi z 3.B za úspešnú reprezentáciu školy.

25. marec

Deň počatého dieťaťa www.25marec.sk
Podporujeme právo na život nosením bielej stužky.

23. marec
Exkurzia do atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniaciach
Exkurzia sa uskutočnila v rámci projektu „Učíme moderne a efektívne – pre život a prax“ a zúčastnila sa jej trieda 3.B a vybratí žiaci školy.
image011 image019 image024
http://old.gsf.sk/fotogaleria/?album=all&gallery=28

23. – 24. marec
Pokračovanie konverzácii v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

22.marec
Medzinárodný deň vody 
Buď pochválený, môj Pane, za sestru Vodu, ktorá je veľmi užitočná, pokorná, vzácna a čistá. (sv. František z Assisi)

19. – 21.marec
Duchovná obnova 3.A v Terchovej

20. marec
Duchovná obnova 1.A a 4.A

19. marec
Účasť vybratých žiakov na prednáškach Masterclasses na ŽU

17. – 19. marec
Písomné maturitné skúšky
Maturanti myslíme na vás! Nech vás Duch Svätý sprevádza počas písomných maturitných skúšok.

18. marec
Detská divadelná Žilina 
Naši divadelníci z prímy sa zapojili do súťaže s predstavením Noemova archa.
NOE1 NOE 3 NOE 2
DetsDivadzilina 2015

18. marec
Náhradný program:
Prednáška a predvedenie šermiarskeho umenia
SERMIARI 3 SERMIARI 2 SERMIARI 1
Opera Nápoj lásky v aule školy
NAPOJ LASKY 3 NAPOJ LASKY 2 NAPOJ LASKY 1
3.A, 3.B: prednášky a aktivity k predmetu Finančná gramotnosť
image003 image002 image001

17. marec
Náhradný program:
PRI, SEK: film v aule školy a beseda o etike v krajskej knižnici
TER, KVA, KVI, 1.A, 2.A, 2.B: filmové predstavenie Príbeh Márie v kine MIRAGE a beseda o obchodovaní s ľuďmi v aule školy
3.A, 3.B: prednášky a aktivity k predmetu Finančná gramotnosť

13. – 14. marec
24 hodín pre Pána spolu so Sv. Otcom Františkom
POZVANIE  dcza.sk/sk/dokumenty/udalosti/24-hodin-pre-pana
24 hodin pre Krista

13. marec
Medzinárodná matematická súťaž Náboj v Bratislave
Ďakujeme našim družstvám (seniori a juniori) za reprezentáciu školy.

13. marec
Dekanátne kolo biblickej olympiády 
Nášmu družstvu gratulujeme k získaniu 1. miesta a k postupu na diecézne kolo.
dekanatne kolo 2015
12. – 14.marec
Duchovná obnova kvinty v Terchovej

video z obnovy

12.  marec
Dekanátne kolo biblickej olympiády ŽŠ
Nášmu družstvu gratulujeme k získaniu 2. miesta.
dekanatne kolo ZS 20153
11. marec
Exkurzia 3.B v Múzeu SNP v Banskej Bystrici
muzeum SNP

11. marec
Súťaž Jazykový kvet Language flower – celoslovenská akreditovaná súťaž pre deti a mládež v prednese poézie, prózy a dráme v rôznych jazykoch

Kategória II. AJ
Sekunda: Paula Joneková, Anna Mária Patrícia Čechová, Barbora Strelcová, Emma Paulínyová
Do finále krajského kola postupuje Lucia Gintnerová. Gratulujeme!
Kategória III. AJ
2.B: Terézia Śprtková
Do finále krajského kola postupujú: Daniela Pružinská a Simona Skaličanová. Gratulujeme!

jazykovy kvet 1 jazykovy kvet 2

11. marec
Krajské kolo biologickej olympiády kat. B
Ďakujeme Marekovi Cvachovi a Andrejovi Petričkovi, obaja z 2.A za reprezentáciu školy.

10. marec
Krajské kolo biologickej olympiády kat. A
Ďakujeme Kataríne Kanisovej, 4.B a Petrovi Vršanskému,3.A za reprezentáciu školy.

10. marec
Filozofická súťaž SOFIA 2015
Eseje Mateja Klaga, 4.B a Šimona Kasmana postúpili do celoslovenského kola.

9. marec
Okresné kolo Vansovej Lomnička
Kat. poézia
1. miesto Terézia Štefanová, 2.B Gratulujeme!
Vansovej  1. miesto
8. marec
Divadelné predstavenie Revízor na turné vo Hôrkach

5. marec
Krajské kolo v basketbale – žiaci ZŠ
Naše družstvo chlapcov získalo 1. miesto a postup na celoslovenské kolo. Gratulujeme!
Družstvo chlapcov: kvarta – Tobiáš Badík, Filip Mazák, Michal Muška, Ondrej Štefanov, Ondrej Šútor, Samir Hebibi, kvinta -Pavol Melo a sekunda Jakub Kaduc
basket kraj chlapci

4. marec
Krajské kolo v basketbale – žiačky ZŠ
Naše družstvo dievčat získalo 2. miesto. Gratulujeme!
Družstvo dievčat:kvinta – Ivona Feiková, Barbora Frniaková, Ivana Mikšíková, Lýdia Jakuljaková, kvarta – Romana Jobbová, Adriána Dupkalová, Terézia Michalcová, tercia – Barbora Gondová, Ivana Michaličková
2. miesto basketbal

3. – 5. marec
Hviezdoslavov Kubín  – regionálna súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy
III. kategória – poézia
1. miesto: Paula Mihalčinová, tercia a postup na krajské kolo. Gratulujeme!
HK Paula Mihalcinova
VI. kategória – próza
Čestné uznanie: Ondrej Kormančík, 2.A. Gratulujeme!

2. marec
Metodický deň učiteľov anglického jazyka
Metodický deň organizoval Diecézny školský úrad v Žiline, pre ktorý slúžil sv. omšu náš lektor vdp. Patrick Hudson OFM. prítomná bola aj prof. Katarína Neslušanová.

4. marec
Okresné kolo SOČ
Soc okres 2015

2. marec
Metodický deň učiteľov občianskej náuky
Metodický deň organizoval Diecézny školský úrad v Žiline a zúčastnil sa ho prof. Roman Minek.

2. – 14. marec 
Pokračovanie konverzácií v anglickom jazyku s vdp. Patrickom Hudsonom OFM z Írska

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky