Menu

Z fotogalérie

image011_0

„Ak sa srdce nemodlí, potom sa jazyk márne namáha.”

Bernard zo Sieny

Jún

Naše niektoré triedy pred prázdninami:
1.A 2.A kvarta
prima sekunda 3.A
3.B kvinta

Ďakujeme za školský rok 2014/2015 a niečo pekné na prázdniny:
https://www.youtube.com/watch?v=zt-b7Iugf6I&feature=youtu.be

30. jún
Záver školského roka 2014/2015

Celoškolská sv. omša o 8.00 hod., ktorú hudobne sprevádzala 2.A. Ďakujeme vdp. Zdenovi Pupíkovi a don Mariánovi Drahošovi za ich kňazskú službu pre gymnázium. Po sv. omši prebehlo zhodnotenie školského roka 2014/2015 a odovzdávanie vysvedčení triednymi učiteľmi.
image024 image026 image027 image028
image029 image030 image031
image032 image033 image034

29. jún
Slávnosť sv.Petra a sv.Pavla
Celoškolská sv. omša o 8.00 hod., ktorú hudobne sprevádzal zbor žiakov z tried príma až kvarta pod vedením sestry Lenky Kollárovej.
image005 image008 image007
Chvály na záver školského roka pod vedením sestry Kristíny Laurincovej.
image021 image022 image023

27. jún
Pozvanie na Deň otvorených dverí kláštorov
DOD klastory

26. jún
Účelové cvičenie – peší pochod na Vodné dielo Žilina

24. jún
Predstavenie agentúry SAIA
image020

23. jún
Súťaž Družstiev prvej pomoci mladých 2015 – 1. miesto
Gratulujeme nášmu družstvu z 3.A:
kapitánka: Karolína Kováčová
záchranári: Andrea Duhárová, Alžbeta Jurkemíková, Terézia Debnárová a Patrik Dulačka
PP image001 image009

23. jún
Beh olympijského dňa
Gratulujeme víťazom: Emme Paulínyovej, sekunda a Jakubovi Malíkovi, príma.
Paulinyova jun Malik jun

17. jún
Život v extrémnych podmienkach podľa kvintánov na hodine biológie
image002 image003 image005
image007 image008 image009

16. jún
Nové pomôcky (zakúpené v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax) pre hodiny fyziky
image015 image011 image008

16. – 17. jún
Školský výlet 3.A vo Vysokých Tatrách

14. jún
Súťaž o liečivých rastlinách
Studnicka jun 2015 Kaduc
11. – 12. jún

Školský výlet 1.A v Červenom Kláštore

11. jún
Školský výlet prímy do zábavného vedeckého parku v Brne a na Velehrad
image001 image003 image002

11. – 12. jún
Školský výlet 2.A v Prahe
2.A ďakuje sestre Lívii Gardianovej a absolventovi gymnázia Jurajovi Kováčovi za nezabudnuteľné zážitky v Prahe!
praha 2 praha 1 image052 praha 4

11. – 13. jún
Duchovná obnova kvarty v duchu Ora et labora
d 1 d 2 d 3

10. – 11. jún
Školský výlet kvarty v Terchovej
v 1 v 2 v 3

10. jún
Súťaž Hľadáme nových olympionikov 2015
martin01 martin05 martin04
martin02 martin03

9. – 10. jún
Školský výlet sekundy vo Varíne

8. – 9. jún
Kariérne poradenstvo pre 2.B a kvintu v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
1 2 3
4 5 6

8. jún
Návšteva Osvienčimu  – 3.A, 3.B
1 2 3

5. jún
XXIV. ročník Dilongovej Trstenej
celoštátna súťaž v umeleckej recitácii, interpretácii, slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy
III. kategória – poézia/próza
1. miesto Jerguš Radačovský, tohtoročný maturant, 4.A Gratulujeme!

5. jún

Svetový deň životného prostredia
Vyhodnotenie súťaže v zbere plastových uzáverov
Gratulujeme víťazom!
vyhodnotenie

4. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
Celoškolskou sv. omšou o 8.00 hod. nás hudobne sprevádzala 3.A.
1 3 5
6 4 2 

1. – 3. jún
Školský výlet tercie vo Vysokých Tatrách

1. jún
Duchovná obnova sekundy

1. jún
Medzinárodný deň detí

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky