Menu

Z fotogalérie

img_3829

„Entuziazmus je smiešny pre toho, kto ho nie je schopný.”

Johann Wolfgang von Goethe

Január

30. január
Ukončenie prvého polroku 2014/15 a odovzdávanie polročných vysvedčení

28. január
Matematická súťaž EUROMATH 2015 – školské kolo
Na európskej konferencii v Grécku nás budú reprezentovať Martina Zimenová a Monika Michalcová, obe z 3.A, pričom Martina Zimenová bude prezentovať svoju prácu Golden ratio in music.

29. január
Vyhodnotenie zberu plastových uzáverov za I.polrok
platsy I.polrok2015
29. január

Jednodňová duchovná obnova 3.A

28. január
Derniéra divadelnej hry Charleyho teta pre verejnosť vo farnosti Žilina – Hájik

18. – 25. január
Týždeň modlitieb za zjednotenie kresťanov
zjednotenie

18. január
Školská derniéra divadelnej hry Charleyho teta v podaní divadelného krúžku. Srdečne pozývame!
Derniera

15. január
Finančná olympiáda – pre žiakov 4. ročníka

14. január
Úspech nášho absolventa Tomáša Čelka. Gratulujeme!
http://vas.cas.sk/clanok/10982/najlepsi-europan-je-slovak-tomas-vybehol-za-15-minut-na-jednu-z-najvyssich-budov-sveta.html

14. január
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
Kategória 1 A
2. – 3. miesto Lucia Gintnerová, sekunda. Gratulujeme!
Ginterova

13. január
Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku. Gratulujeme k postupu na krajské kolo.
Kategória 1A
1. miesto Annamaria Patrícia Čechová – príma
cechova
Kategória 1B
1. miesto Ema Neslušanová – kvarta
neslusanova NEJ

9. január
Významné ocenenie absolventa nášho gymnázia Miloslava Jaroša. Gratulujeme!
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20150109029

8. – 9. január
Seminár o sebapoznávaní a kariérne poradenstvo pre triedu kvintu
Seminár sa uskutočnil v rámci projektu „Učíme moderne a efektívne – pre život a prax“. Viedla ho Ing. Mária Svidroňová a pozvaní boli aj absolventi nášho gymnázia. Ďakujeme.
1 3
4 2

8. január
Prvý deň v škole v kalendárnom roku 2015

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky