Menu

Z fotogalérie

10

„Skoro všetky najlepšie a najvzácnejšie veci na svete dostanete za pol pence. Prirodzene, okrem slnka, mesiaca, zeme, ľudí, hviezd, búrky a podobných maličkostí. Tie dostanete zadarmo.”

Gilbert Keith Chesterton

Február

28. február – 1.marec
Celonočná adorácia

26. – 27. február
Kariérne poradenstvo pre 4.A v Horskom hotely Belušské Slatiny v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
1 2 4
5 6 3

25. február
Okresné kolo v basketbale – žiačky ZŠ
Naše družstvo dievčat získalo 1. miesto a postupuje do krajského kola.
1. miesto okres basket

24. február
Okresné kolo v basketbale – žiaci ZŠ
Naše družstvo chlapcov získalo 1. miesto a postupuje do krajského kola.

23. február
Školské kolo SOČ
soc skolske kolo

23. február
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – vyhodnotenie HK                 

18. február
Popolcová streda a začiatok pôstneho obdobia
post 2015 1
post 2015 2

16. – 20.február
Školenie učiteľov Rozvoj osobnosti v Centre vzdelávania  – Horský hotel v Belušských Slatinách
16.2.2015 16.2 17.2.
18.2. 19.2.2015 20.2.

16. – 20.február
Jarné prázdniny

13.február
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
3. miesto získali Marek Masnica z 3.B a František Stráňavčin a Jozef Fuňák zo 4.A

13. február
Chemický deň v rámci KomPraxu
Terézia Houbová spolu so svojimi spolužiakmi z 2.A pripravili zaujímavé a netradičné pokusy. Ak ste ich nestihli, tak dva z nich sme zachytili aj na video:
https://www.youtube.com/watch?v=l3v9XGJk3xg
evka Marek spolu
https://www.youtube.com/watch?v=BHcbHJYpwHI&feature=youtu.be

12. – 13. február
Kariérne poradenstvo pre 4.B v Horskom hotely Belušské Slatiny v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax. Medzi našich maturantov prišli aj zamestnávatelia a vysokoškolskí učitelia zo Žilinskej univerzity a a Katolíckej univerzity v Ružomberku.
image001 image008 image011
image015 image022 image024
KU 1 KU 2 slavka Vaculik

11. február
Krajské kolo olympiády v NEJ
Kategória 1A
4. miesto Annamaria Patrícia Čechová, príma
Kategória 1B
2. miesto Ema Neslušanová, kvarta Gratulujeme!
NEJ Neslusanova

10. február
Certifikát z Maratónu písania listov 2014
amnesty

10. február
Krajské kolo olympiády v ANJ
Kategória 1 C
2. miesto Thomas Philip Heyes, tercia
Gratulujeme!

10. február
Divadlo Skrotenie zlej ženy v SND v Bratislave
web

9.- 14. február
Lyžiarsky kurz pre triedu sekundu v Zuberci

9.- 14. február
Lyžiarsky kurz pre 1.A a kvintu v Tatranskej Lomnici

5. – 7. február
Duchovná obnova 4.B                                                           

6. február
Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Gratulujeme Kataríne Jakubjakovej z 3.A za získanie 2. miesta v kat. A.
diplom SJL olymp

6. február
Geografická olympiády pre SŠ kat. Z (cez internet)
Tomáš Valica  z 3. B postupuje do krajského  kola    

5. február
Krajské kolo olympiády ľudských práv na pôde našej školy
Gratulujeme Šimonovi Kasmanovi k získaniu 1.miesta a k postupu na celoslovenské kolo.
image005 image006  image010
image013 image014 image003

Ďakujeme prof. Minekovi za organizáciu krajského kola a prof. Koželovej za účasť v krajskej komisii.

5. február
Okresné kolo geografickej olympiády
Kat. F
3. miesto Tadeáš Blunár, sekunda  a postup do krajského kola
Gratulujeme!  
Blunar    
               

4. február
Školské kolo biblickej olympiády
Naši víťazi, ktorí nás budú reprezentovať na dekanátnom kole:
Kategória mladší žiaci:
Svrčková Mária, kvarta, Joneková Paula a Kaduc Jakub, sekunda
Kategória starší žiaci:
Pecková Mária Eva, 1.A, Pekárová Stanislava, kvinta, Kubišová Simona, 3.B
image002  image005                                           

4. február
Okresné kolo biologickej olympiády kat. C
Ďakujeme za úspešnú účasť žiakom Helene Iwaniecovej (kvarta) Timei Funtíkovej,  a Lukášovi Pacekovi (tercia).

2. február
Polročné  prázdniny

2. február
Deň zasvätených
2.2

Pri príležitosti Roka zasväteného života určil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis posvätné miesta na získanie odpustkov. Jedným z týchto miest sa stala aj naša Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ďakujeme otcovi biskupovi za túto udelenú milosť.
dekret 2015

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky