Menu

Z fotogalérie

image096

„Dôležitý je čin, a nie výsledok, ktorý prináša. Musíte sa pustiť do správnej veci. Možno je nad vaše sily, možno nad vaše schopnosti, možno vaše úsilie nikam nepovedie. To však neznamená, že nemáte pokračovať. Možno sa nikdy nedozviete výsledok činu. No ak nebudete nič robiť, nedosiahnete ani nijaký výsledok.”

Mahátma Gándhí

Február

28. február – 1.marec
Celonočná adorácia

26. – 27. február
Kariérne poradenstvo pre 4.A v Horskom hotely Belušské Slatiny v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax.
1 2 4
5 6 3

25. február
Okresné kolo v basketbale – žiačky ZŠ
Naše družstvo dievčat získalo 1. miesto a postupuje do krajského kola.
1. miesto okres basket

24. február
Okresné kolo v basketbale – žiaci ZŠ
Naše družstvo chlapcov získalo 1. miesto a postupuje do krajského kola.

23. február
Školské kolo SOČ
soc skolske kolo

23. február
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín – vyhodnotenie HK                 

18. február
Popolcová streda a začiatok pôstneho obdobia
post 2015 1
post 2015 2

16. – 20.február
Školenie učiteľov Rozvoj osobnosti v Centre vzdelávania  – Horský hotel v Belušských Slatinách
16.2.2015 16.2 17.2.
18.2. 19.2.2015 20.2.

16. – 20.február
Jarné prázdniny

13.február
Majstrovstvá okresu v stolnom tenise
3. miesto získali Marek Masnica z 3.B a František Stráňavčin a Jozef Fuňák zo 4.A

13. február
Chemický deň v rámci KomPraxu
Terézia Houbová spolu so svojimi spolužiakmi z 2.A pripravili zaujímavé a netradičné pokusy. Ak ste ich nestihli, tak dva z nich sme zachytili aj na video:
https://www.youtube.com/watch?v=l3v9XGJk3xg
evka Marek spolu
https://www.youtube.com/watch?v=BHcbHJYpwHI&feature=youtu.be

12. – 13. február
Kariérne poradenstvo pre 4.B v Horskom hotely Belušské Slatiny v rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax. Medzi našich maturantov prišli aj zamestnávatelia a vysokoškolskí učitelia zo Žilinskej univerzity a a Katolíckej univerzity v Ružomberku.
image001 image008 image011
image015 image022 image024
KU 1 KU 2 slavka Vaculik

11. február
Krajské kolo olympiády v NEJ
Kategória 1A
4. miesto Annamaria Patrícia Čechová, príma
Kategória 1B
2. miesto Ema Neslušanová, kvarta Gratulujeme!
NEJ Neslusanova

10. február
Certifikát z Maratónu písania listov 2014
amnesty

10. február
Krajské kolo olympiády v ANJ
Kategória 1 C
2. miesto Thomas Philip Heyes, tercia
Gratulujeme!

10. február
Divadlo Skrotenie zlej ženy v SND v Bratislave
web

9.- 14. február
Lyžiarsky kurz pre triedu sekundu v Zuberci

9.- 14. február
Lyžiarsky kurz pre 1.A a kvintu v Tatranskej Lomnici

5. – 7. február
Duchovná obnova 4.B                                                           

6. február
Krajské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Gratulujeme Kataríne Jakubjakovej z 3.A za získanie 2. miesta v kat. A.
diplom SJL olymp

6. február
Geografická olympiády pre SŠ kat. Z (cez internet)
Tomáš Valica  z 3. B postupuje do krajského  kola    

5. február
Krajské kolo olympiády ľudských práv na pôde našej školy
Gratulujeme Šimonovi Kasmanovi k získaniu 1.miesta a k postupu na celoslovenské kolo.
image005 image006  image010
image013 image014 image003

Ďakujeme prof. Minekovi za organizáciu krajského kola a prof. Koželovej za účasť v krajskej komisii.

5. február
Okresné kolo geografickej olympiády
Kat. F
3. miesto Tadeáš Blunár, sekunda  a postup do krajského kola
Gratulujeme!  
Blunar    
               

4. február
Školské kolo biblickej olympiády
Naši víťazi, ktorí nás budú reprezentovať na dekanátnom kole:
Kategória mladší žiaci:
Svrčková Mária, kvarta, Joneková Paula a Kaduc Jakub, sekunda
Kategória starší žiaci:
Pecková Mária Eva, 1.A, Pekárová Stanislava, kvinta, Kubišová Simona, 3.B
image002  image005                                           

4. február
Okresné kolo biologickej olympiády kat. C
Ďakujeme za úspešnú účasť žiakom Helene Iwaniecovej (kvarta) Timei Funtíkovej,  a Lukášovi Pacekovi (tercia).

2. február
Polročné  prázdniny

2. február
Deň zasvätených
2.2

Pri príležitosti Roka zasväteného života určil žilinský biskup Mons. Tomáš Galis posvätné miesta na získanie odpustkov. Jedným z týchto miest sa stala aj naša Kaplnka Nepoškvrneného počatia Panny Márie. Ďakujeme otcovi biskupovi za túto udelenú milosť.
dekret 2015

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky