Menu

Z fotogalérie

image065

„Ak obdarovávaš s myšlienkou: „Niečo za to dostanem,“ nedostaneš nič. Iba vtedy, keď dávaš, a nič nečakáš späť, dostaneš všetko.”

Michel Quoist

December

22.december 2014 – 7. január 2015
Vianočné prázdniny

19. december
Rozlúčka na vianočné prázdniny a koledovanie 2.A
4 1 2

https://www.youtube.com/watch?v=q077yhXbyq8&feature=youtu.be

16. – 18. december
Vianočný školský stolnotenisový turnaj jednotlivcov
Kategória dievčatá
Víťaz: Mária Eva Pecková, 1.A
Kategória mladší chlapci
Víťaz: Lukáš Gacho, kvarta
Kategória starší žiaci
Víťaz: František Stáňavčin, 4.A

15. – 16. december
Seminár o sebapoznávaní a kariérne poradenstvo pre 1.A
5 9 7
6a 2 1
13. december
Naše žiačky – skautky Andrea Duhárová,3.A, Ivana Mikšíková, kvinta, Mariana Dendisová a Terézia Palúchová, obe z 2.A (patria do Družina roka 2014) boli súčasťou delegácie, ktorá priniesla Betlehemské Svetlo z Viedne a ktorú ako prvú na Slovensku, prijal prezident Slovenskej republiky, pán Andrej Kiska. Tešíme sa, že Betlehemské Svetlo je na Slovensku aj vďaka našim dievčatám.
prezident
http://svetlo.skauting.sk/betlehemske-svetlo-je-na-slovensku-2/

13. – 14. december
Adventná duchovná obnova spojená s celonočnou adoráciou organizovaná školskými sestrami sv. Františka v spolupráci s mladými z Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline sa tentokrát niesla v duchu výroku: „Chceš poznať Boha? Poznaj najprv sám seba.“ (Evargius Pontius)
Don Vilo Riško SDB nám svojimi prednáškami dával podnety pre prácu v skupinách. Spolu sme sa zamýšľali nad tým, ako žiť duchovný život v každodenných situáciách a z akých zdrojov čerpať. V podvečer prišiel medzi nás Peter Križian (kaplán z Dolného Kubína) so svojimi piesňami. Po koncerte nás čakal diskusný workshop na tému „ Čo je Božia vôľa“ s bratom kapucínom Krišpínom Nociarom.
Večer sme spoločnou adoráciou zahájili noc modlitieb a bdenia. V nočných hodinách mali mladí príležitosť stráviť čas priateľskýcmi rozhovormi v príjemnom prostredí rehoľnej čajovne sv. Františka.
Vďaka všetkým, ktorí s nami spolupracovali pri organizácii duchovnej obnovy.

Fotogaléria

12. december
Školské kolo geografickej olympiády
Kat. F
1. miesto Tadeáš Blunár, sekunda
2. miesto Marek Juroga, sekunda
3. miesto Lukáš Balog, sekunda
Kat. E
1. miesto Matúš Marec, tercia
2. miesto Ivana Michaličková, tercia
3. miesto Thomas Phillip Heyes, tercia

10. december
Školské kolo Olympiády ľudských práv
1. miesto Šimon Kasman, 3.B
2. miesto Marek Planieta, 4.B

10. december
Zapojenie do projektu Afrika bez hraníc
Vybratí žiaci a prof. Lenka Loncová mohli naživo diskutovať s Keňou.
image027 image028 image032

8. – 9.december
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

8. december
Celoškolská sv. omša pri príležitosti slávnosti Nepoškvrneného počatia Panny Márie o 8.00 hod.
Slávnostným kazateľom bol vdp. Patrick Hudson OFM – františkán z Írska a tlmočenie z anglického jazyka zabezpečila sestra Lívia Gardianová.
image012image014 image015
Deň otvorených dverí. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí ste k nám zavítali.Ďakujeme aj všetkým žiakom, ktorí počas dňa sprevádzali hostí a pomáhali, kde bolo potrebné.
DODimage019 image021

5. december 
Slávime sviatok sv. Mikuláša
Veselú mikulášsku náladu nám pripravila 3.A. Ďakujeme!
3 2 1

4. december
Trieda sekunda a prof. Laurincová (sestra Kristína) prevzali od firmy Slovak Ventures cenu (interaktívny softvér) za 1. miesto v súťaži v tvorbe PC prezentácií.
image009

4. december
Diadelné predstavenie Revízor pre CZŠ R. Zaymusa

4. december
Mikulášsky beh po schodoch organizovaný ŽŠR
image016 image014 image011

3. december
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Kategória 1 A
1. miesto Lucia Gintnerová, sekunda
2. miesto Paula Joneková, sekunda
3. miesto Barbora Strelcová, sekunda
Kategória 1 B
1. miesto Ema Neslušanová, kvarta
2. miesto Lukáš Gacho, kvarta
3. miesto Timea Funtíková, tercia
Kategória 1 C
1. miesto Thomas Philip Heyes, tercia
Kategória 2 A
1. miesto Simona Skaličanová 2. B
2. miesto Andrea Segečová 2. B
3. miesto Pavol Hlaváč 2. A
Kategória 2 B
1. miesto Boris Bečár 3. A
2. miesto Katarína Jakubjaková 3. A
3. miesto Petronela Plošticová 3. B
Kategória 2 C2
1. miesto Juraj Fiala 1. A

2. december

Školské kolo olympiády v nemeckom jazyku
Kategória 1A
1. miesto Annamaria Patrícia Čechová – príma
2. miesto Marek Juriga – sekunda
3. miesto Emília Melová -sekunda
Kategória 1B
1. miesto Ema Neslušanová – kvarta
2. miesto Thomas Heyes – tercia
3. miesto Veronika Rybáriková – kvarta
Kategória 1C
1. miesto Oliver Oláh – kvarta
Kategória 2A
1. miesto Samuel Hrubý – 2. B
2. miesto Pavol Melo – kvinta
3. miesto Ema Škvrndová – 1. A
Kategória 2B
1.miesto  Katarína Krajčiová – 4. A
2. miesto Andrej Glasa – 2. B
3. miesto Debora Šilhárová – 3. A

1. december

Vyvrcholenie celoslovenskej kampane Červené stužky INFO 1.december 2014
image004 image008 image015
image012 image010 image009
image016 image019 image023
image026 image036 image030

Významné ocenenie pre kampaň Červené stužky
Na návrh ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR udelila ministerka zdravotníctva SR a hlavný hygienik SR  kampani Červené stužky a PhDr. Anne Poláčkovej významné ocenenie, a to medailu MUDr. Ivana Stodolu za prínos k rozvoju zdravotnej výchovy obyvateľstva SR. Medailu prevzala PhDr. Anna Poláčková dňa 22.10.2014 z rúk hlavného hygienika SR prof. MUDr. Ivana Rovného. Ďakujeme za udelenie tohto významného ocenenia.

medaila 2 medaila uprava List medaila 1

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky