Menu

Z fotogalérie

38

„Kde je viac lásky, tam je pravda, pretože tam je Boh a jeho kráľovstvo.”

SV. HILDEGARDA Z BINGENU

November

30.november
Stretnutie absolventov gymnázia po desiatich rokoch – trieda prof.Anny Poláčkovej
stretavka 1 oktava a
29. november
Vyvrcholenie celoslovenskej kampane Červené stužky stretnutím škôl na MÚ v Žiline
http://www.cervenestuzky.sk/

Stretnutie organizačne zabezpečovali žiaci gymnázia:
1.A- Eva Hrobáriková, Brigita a Frederika Stráňavčinové, Kristína Brezániová, Mariana Dendisová
1.B – Jana Makuková, Terézia Chabadová, Lenka Poliaková, Mariana Bačinská, Lucia Malatinská
2.A – Viktória Krutáková a Michal Hraška (GSF tv), Peter Vršnanský, Dominika Klocáňová, Daniel Kyselica (technika)
2.B – Lucia Kubicová, Viktória Barková, Valentína Marcinová, Michaela Svrčková, Jana Ďuranová
3.A – 
Veronika Krajčíková a Ján Chabada – moderátori, Mariana Bobáňová, Barbara Tomanová, Tomáš Stanček
3.B – 
Júlia Čechová, Anna Melišová (fotografovanie), Mária Malíková, Nikola Mečárová, Katarína Kanisová, Karin Bláhová
sexta – Martin Prieložný (technika)
Prednášajúca na tému HIV/AIDS: Mgr. Zuzana Chabadová – absolventka nášho gymnázia – teraz doktorantka v NRC pre prevenciu HIV/AIDS v Bratislave

GSF TV pripravila pre stretnutie zaujímavý videorozhovor:
http://www.youtube.com/watch?v=iIfOEhPnmHk
image001 image005image016

image019 image026 image031 

image073 image046image050

  image104  image099 image086

Zostrih zo stretnutia:
http://www.youtube.com/watch?v=qwa6ZoxFEhY&feature=youtu.be

29. – 30. november
Filmová noc organizovaná žiackou školskou radou

28. november
Školské kolo olympiády ľudských práv
Naši víťazi:
1.miesto Michal Fogelton, sexta
2.miesto Mária Heglasová, 2.A
3.miesto Marek Planieta, 3.B

28. november
Krajské kolo recitačnej súťaže „A slovo bolo u Boha“ v Ružomberku
3. kat.:
Poézia: Karin Macharová, sekunda – 2. miesto
Próza: Andrej Štefanov, kvarta – 3.miesto
4. kat.
Poézia: Sebastián Kavecký, 4.B – 1. miesto a postup do celoslovenského kola. Gratulujeme!
Próza: Laura Smolárová, 2.B – 2.miesto
Bez názvu karin macharova as lovo laura a slovo stefanov A slovo

28. november
Školské kolo olympiády ľudských práv

28. november
Duchovná obnova kvarty

26.november
Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry
Naši víťazi:
Kat.C

1. miesto Stanislava Pekárová, kvarta – postup do krajského kola
2. miesto Terézia Mikulová, kvarta
3. miesto Pavol Melo, kvarta
Kat.B
1. miesto Šimon Kasman, 2.B – postup do krajského kola
2. miesto Katarína Jakubjaková, 2.A
3. miesto Martina Zimenová, 2.A a Magdaléna Kubašiaková, 2.B
Kat.A
1. miesto Marta Barabášová, 4.B – postup do krajského kola
2.miesto Jakub Melo, sexta
3. miesto Alexandra Pilečková,4.B a Kristína Jurigová, 3.A

25. november
Školské kolo olympiády v anglickom jazyku
Naši víťazi:
Kat. 1A
1.miesto Božidara Šilhárová, sekunda
2. miesto Samuel Vyletelka, sekunda
3. miesto Bibiána Lazarová, príma
Kat. 1B
1. miesto Ondrej Lazár, kvarta
2. miesto Ema Neslušanová, tercia
3. miesto Mário Krajč, kvarta
Kat. 1C
1. miesto Thomas Philip Heyes, sekunda
Kat. 2A
1. miesto Debora Šilhárová, 2.A
2. miesto Simona Skaličanová, 1.B
3. miesto Martina Zimenová, 2.A
Kat. 2B
1. miesto Katarína Krajčiová, 3.A
2. miesto Marek Ďurana, 3.B
3. miesto Alžbeta Hýblová, sexta

24.november
Divadelný krúžok na turné v Sedliciach
plagát Charleyho teta sedlice

23. november
Stužková slávnosť 4.B
stuzkova 4.B

21. november
Školské kolo recitačnej súťaže „A Slovo bolo u Boha“
Postupujúci do krajského kola sú:
2.kat
Poézia: Barbora Strelcová, príma
Próza: Emma Paulínyová a Paula Joneková, príma
3. kat.:
Poézia: Karin Macharová, sekunda
Próza: Andrej Štefanov, kvarta
4. kat.
Poézia: Sebastián Kavecký, 4.B
Próza: Laura Smolárová, 2.B

19. november
Ocenenie najlepších študentov katolíckych stredných škôl Žilinských diecézy, ktoré si z rúk otca biskupa Mons. Tomáša Galisa prevezmú aj naši dvaja študenti – Ján Veselý zo 4.B a Jakub Melo zo sexty. 

19. november
Štvrťročná klasifikačná porada a rodičovské stretnutie, ktoré začína o 16.00 v aule školy prednáškou vdp. Romana Seka na tému Gender  ideológia

18. november
Beseda o korupcii pre tretiakov

17. november
Štátny sviatok – Medzinárodný deň študentstva

15. november
Riaditeľské voľno
Metodický deň pedagógov katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy

16. november
Festival Poď za mnou v Čadci
image002 image003

14. – 16. november
Celoslovenský festival vedy a techniky v Bratislave
Na celoslovenskom kole nás reprezentovala Mária Pospíšilová zo sexty. Ďakujeme za účasť.
http://www.festivalvedy.sk/read_post.php?id=1194:Celoslovensky-Festival-vedy-a-techniky-2013
pospisilova 2

14. november
Imatrikulácie
Program:
7.00 sv.omša
12.00 imatrikulácie primánov
1 2 3

4 5 6
14.00 imatrikulácie prvákov
8 9 10

11 12 13

14 15 16

17 18 19 22

23 24 25
do 19.30 diskotéka

13. november
Duchovná obnova 2.B

12. – 13. november
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

12.november
Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev o pohár riaditeľa SPŠ stavebnej v Žiline pri príležitosti Dňa študentstva 
– naše gymnázium obsadilo 3.miesto
volejbla

11. november
„Nemaj v paži“
Projekt pre žiakov SŠ o motivácii a zaangažovanosti mladých ľudí do spoločenského diania

11. – 15. november
Týždeň Cirkvi pre mládež
Plný autobus GSFákov pod vedením nášho KRÁĽA bol v stredu 13.11. 2013 na skvelej evanjelizačnej akcii v Považskej Bystrici. Aj GSF sa hlási do armády KRÁĽA LÁSKY. http://www.godzone.sk/

9. november
Stužková slávnosť 4.A

4.A 1

8. november
Majstrovstvá okresu ZŠ a SŠ v zrýchlenom šachu v CVČ Spektrum
V konkurencii 95 účastníkov z 21 škôl sme získali tieto umiestnenia v abolútnom poradí:
22.miesto  Filip Piovár z tercie
26.miesto Július Kováč z kavrty
37.miesto Filip Konštaik z tercie

7. – 9. november
Duchovná obnova 3.B v Terchovej

8. november
Divadelné predstavenie Sedem dní do pohrebu v Slovenskom komornom divadle v Martine

6. november
Účasť na Behu 17. novembra 

5. november
Deň pápeža Františka
Pri príležitosti našej nominácie pápeža Františka za európsku osobnosť GSF bol napísaný spoločný pozdravný list a našu úctu a vďaku sme mu vyjadrili svojím podpisom.
image050

4. november
Vyvrcholenie európskych diskusných dní pod záštitou poslanca NR SR Richarda Vašečku, ktoré organizuje žiacka školská rada pre projekt Euroscola. Ďakujeme panovi poslancovi Richardovi Vašečkovi za zaujímavú diskusiu, ktorá bola na tému zamestnanosť a nezamestnanosť v EÚ. Pri tejto príležitosti bol vyhodnotená anketa, v rámci ktorej sme mohli nominovať európsku osobnosť GSF. Stal sa ňou súčasný pápež František.
eu_dniimage027 image029

image030 image026

2. november
Spomienka na  všetkých verných zosnulých

1.november
Slávnosť všetkých svätých

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky