Menu

Z fotogalérie

image101

„Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.”

Lucius Annaeus Seneca

Júl/August

AUGUST

28. august
Zoznamovací výlet prímy
Naši noví primáni sa stretli na zoznamovacom výlete (prišlo ich 23 z 30). Františkánske olympijské hry ako aj GSF človeče všetci zvládli na výbornú! Môžu nastúpiť na GSF! Tešíme sa na vás!Vitajte medzi nami! Ďakujeme všetkým animátorom (žiakom gymnázia) za super hry!
1 2 3 4
5 6 7
10 8 9
Štáb GSF televízie pripravuje najnovšie spravodajstvo:
image007
Správy príma:https://www.youtube.com/watch?v=j3tfv2UB3s8
Správy 1.A: https://www.youtube.com/watch?v=h5Wzz0Ja8D8
Ďakujeme!

21. – 22.august
Zoznamovací výlet 1.A
Na chatu do Kuneradu sa prišlo zoznámiť 33 prvákov (z 33) a o zoznámenie sa im postaralo 7 animátorov – spolužiakov z vyšších ročníkov gymnázia. Naša SKVELÁ 1.A výborne zvládla všetky nachystané zoznamovacie nástrahy a môže nastúpiť na GSF! Tešíme sa na vás!
image007 image011 image010 image009
image008 image005 image012 image001
image004 13 image114

20. – 22.august
Duchovné cvičenia
Pedagogickí zamestnanci školy prežili duchovné cvičenia pod vedením inštitútu Communio (v zastúpení vdp. Zdena Pupíka a absolventa gymnázia Dušana Václava). Ďakujeme.

JÚL

2.-3. júl 
Školenie pedagogických zamestnancov na tému: Práca s interaktívnou tabuľou
V rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax
ITMS kód: 26110130562 realizujeme v rámci aktivity 1.1 Školenia pedagogických pracovníkov
Názov školenia: Školenie k interaktívnej tabuli
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky