Menu

Z fotogalérie

img_3921

„Štedrosť sa stále ponáhľa, vďačnosť je vždy lenivá. Štedrosť nestíha, vďačnosť má vždy dosť času. Štedrosť vidí, vďačnosť je takmer slepá. Štedrosť je ako biela mačka, ktorá pozerá stále von, aby videla tých druhých. Kým naša vďačnosť býva čiernou mačkou, krátkozrako zahľadenou do seba.”

Max Kašparů

Júl/August

AUGUST

28. august
Zoznamovací výlet prímy
Naši noví primáni sa stretli na zoznamovacom výlete (prišlo ich 23 z 30). Františkánske olympijské hry ako aj GSF človeče všetci zvládli na výbornú! Môžu nastúpiť na GSF! Tešíme sa na vás!Vitajte medzi nami! Ďakujeme všetkým animátorom (žiakom gymnázia) za super hry!
1 2 3 4
5 6 7
10 8 9
Štáb GSF televízie pripravuje najnovšie spravodajstvo:
image007
Správy príma:https://www.youtube.com/watch?v=j3tfv2UB3s8
Správy 1.A: https://www.youtube.com/watch?v=h5Wzz0Ja8D8
Ďakujeme!

21. – 22.august
Zoznamovací výlet 1.A
Na chatu do Kuneradu sa prišlo zoznámiť 33 prvákov (z 33) a o zoznámenie sa im postaralo 7 animátorov – spolužiakov z vyšších ročníkov gymnázia. Naša SKVELÁ 1.A výborne zvládla všetky nachystané zoznamovacie nástrahy a môže nastúpiť na GSF! Tešíme sa na vás!
image007 image011 image010 image009
image008 image005 image012 image001
image004 13 image114

20. – 22.august
Duchovné cvičenia
Pedagogickí zamestnanci školy prežili duchovné cvičenia pod vedením inštitútu Communio (v zastúpení vdp. Zdena Pupíka a absolventa gymnázia Dušana Václava). Ďakujeme.

JÚL

2.-3. júl 
Školenie pedagogických zamestnancov na tému: Práca s interaktívnou tabuľou
V rámci projektu Učíme moderne a efektívne – pre život a prax
ITMS kód: 26110130562 realizujeme v rámci aktivity 1.1 Školenia pedagogických pracovníkov
Názov školenia: Školenie k interaktívnej tabuli
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 2 3

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky