Menu

Z fotogalérie

image053

„Boh od nás očakáva skôr vernosť v malých veciach, ktoré máme na dosah, ako veľkú túžbu po veciach veľkých, na ktoré sotva budeme mať príležitosť.”

sv. František Saleský

Február

24. február – 1. marec
Lyžiarsky výcvik sekundánov vZuberci
1 2 3

4 5

25. február
Majstrovstvá okresu chlapcov a dievčat v stolnom tenise
dievčatá – 2. miesto, chlapci – 3. miesto
Februar 2014 Stolny tenis dievcata

24. – 26. február
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

17. – 22. február
Jarné prázdniny

13. február
Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

II. kategória – príma
Poézia
1. miesto Eliška Guttenová – postup do regionálneho kola
2. miesto Bibiána Lazarová
Próza
1.miesto Marek Juriga – postup do regionálneho kola
2. miesto Emma Paulínyová
3. miesto Barbora Strelcová, Paula Joneková

III. kategória – sekunda, tercia, kvarta
Poézia
1.miesto Paula Mihalčinová, sekunda – postup do regionálneho kola
2. miesto Andrej Štefanov, tercia
3. miesto Ivona Feiková, kvarta
Próza
1.miesto Karin Macharová, sekunda – postup do regionálneho kola
2. miesto Stanislava Pekárová, kvarta
3. miesto Alžbeta Kyselicová
Čestné uznanie
Mária Šošková, sekunda

IV. kategória – sexta, 1. – 4. ročník
Poézia
1.miesto Sebastián Kavecký,4.B – postup do regionálneho kola
2. miesto Matej Kán, sexta
3. miesto Alžbeta Motyková, 1.A a Jerguš Radačovský, 3.A
Próza
1. miesto Laura Smolárová,2.B – postup do regionálneho kola
2. miesto Veronika Kavecká,1.A
3. miesto Terézia Štefancová,1.B

Čestné uznanie
Ajshe Sadiku,1.B
image016 image004

13. február
Krajské kolo olympiády v nemeckom jazyku – kat. 1C
Gratulujeme Oliverovi Oláhovi z tercie za získanie 1. miesta a k postupu na celoslovenské kolo.

12.február
Školské kolo SOČ
Odbor zdravotníctvo a farmakológia
Téma: 
Výskum zdravia na GSF v Žiline – 1. miesto v školskom kole
Riešiteľky: Mariana Bobáňová, 3.A a Terézia Balcová, 3.A
socSK 1

12. február
Krajské kolo biologickej olympiády – kat. B
Ďakujeme za účasť Magdaléne Kubušiakovej, 2.B a Petrovi Vršanskému, 2.A za úspešnú účasť v v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády.

11. február
Krajské kolo biologickej olympiády – kat. A
Ďakujeme Jánovi Veselému,4.B a Andrey Hlaváčovej, 3.A za účasť v teoreticko-praktickej časti biologickej olympiády a Martinovi Frátrikovi, 3.B za účasť v posterovej časti s posterom na tému: Ekosystém vo fľaši.

1

10. február
Krajské kolo olympiády v anglickom jazyku – kat. 1C
Gratulujeme Thomasovi Philipovi Heyesovi zo sekundy za 1.miesto a želáme veľa úspechov na celoslovenskom kole.

7. február
Krajské kolo olympiády v slovenskom jazyku
Gratulujeme Šimonovi Kasmanovi z 2.B za 2.miesto v kat.B. Ďakujeme Marte Barabášovej zo 4.B za reprezentáciu školy počas olympiády.

Kasman SJL oly

6. február
Okresné kolo geografickej olympiády – kat. H, G, F, E
Gratulujeme našim skvelým geografom:

Kat. H
4. miesto Tadeáš Blunár, príma
8. miesto Marek Juriga, príma
Kat. G
3. miesto Matúš Marec, sekunda
marec image009

5. miesto Thomas Philip Heyes, sekunda
Kat. F
10. miesto Ema Neslušanová, tercia
Riešiteľ: Filip Mazák, tercia
Kat. E
9. miesto Pavol Melo, kvarta
Riešiteľka: Terézia Mikulová, kvarta

6. február
Krajské kolo Olympiády ľudských práv na pôde našej školy
Gratulujeme Michalovi Fogeltonovi zo sexty za 1. miesto a želáme mu veľa úspechov na celoslovenskom kole. Ďakujeme prof. Romanovi Minekovi za organizáciu krajského kola.

Fogelton Fogelton 1 

5. február
Obvodné kolo biologickej olympiády – kat. C
Ďakujeme našim úspešným riešiteľkám Alžbete Kyselicovej z kvarty a Helene Iwaniecovej z tercie za reprezentáciu školy a podporu biologickej olympiády.

3. – 8. február
Lyžiarsky výcvik prvákov v Tatranskej Lomnici. 

3 2  6

7 8 9

4 5  Bez názvu

3. február
Duchovná obnova zamestnancov školy
Polročné prázdniny

2. február
Sviatok Obetovania Pána

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky