Menu

Z fotogalérie

22497761_1453188821427560_1740473795_n

„O hodnote človeka nerozhoduje to, čo vie, ale to, čo koná.”

Johann Gottlieb Fichte

Apríl

30. apríl
Diecézne kolo biblickej olympiády SŠ
K získaniu 2. miesta gratulujeme žiakom z 3.B – Karin Bláhovej, Kataríne Kanisovej a Jánovi Gašperovi.
BIBLicka olymp dieceza 2. miesto

29. apríl
Krajské kolo recitačnej súťaže Vajanského Martin
Gratulujeme Sebastiánovi Kaveckému zo 4.B k získaniu výborného 2. miesta v IV. kat.- poézia.
1Sebastian HK 2. miesto

29. apríl
Divadelný krúžok hrá pre klub dôchodcov v Žiline v aule školy predstavenie Charleyho teta

27. apríl
Nedeľa Božieho milosrdenstva
Kanonizácia blahoslavených pápežov Jána XXIII. a Jána Pavla II.
Viera – to je jasno, ktoré prichádza od Boha. (Ján XXIII.) Kresťanský život nie je v tom, aby sme veľa premýšľali, ale aby sme veľmi milovali. (Ján Pavol II.)

ján xxxiii jan pavol

27. apríl
Divadelný krúžok na 47. ročníku Palarikovej Rakovej s predstavením Charleyho teta
http://www.rakova.sk/index.php/aktue-dianie-mainmenu-41/748-2014-05-01-19-17-11

29. – 30. apríl
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

25. apríl
Zaslanie úloh druhého kola súťaže o liečivých rastlinách www.studnicka.sk
Do súťaže sa zapojili žiaci prímy a boli ocenení diplomom.
studnicka

24. – 26. apríl
Duchovná obnova 2.B v Terchovej

24. apríl
Majstrovstvá okresu vo futbale
Gratulujeme našim futbalistom k získaniu 3. miesta!
futbal 24.4.2014

21. -22. apríl
Veľkonočné prázdniny

20. apríl
Veľkonočná nedeľa
Pán naozaj vstal z mŕtvych! Aleluja!

19. apríl
Veľkonočné Trojdnie – Biela Sobota

18. apríl
Veľkonočné Trojdnie – Veľký Piatok

17 . apríl
Veľkonočné Trojdnie – Zelený Štvrtok

16.apríl
Literárna exkurzia Modra – Bratislava
Žiaci prvých a druhých ročníkov boli na zaujímavej literárnej exkurzii. V dopoludňajších hodinách navštívili Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre a uctili si jeho pamiatku na miestnom cintoríne. V popoludňajších hodinách sa prešli po hlavnom meste Bratislava a vo večerných hodinách boli prítomní na muzikále R. Rollanda Peter a Lucia v podaní hercov divadla Malá Scéna. Ďakujeme p. prof. Višňovskej za zorganizovanie exkurzie.
image002 image003 image004 image005
image006 image010 image011 image012
image013 image007 image009 image008

16.apríl
Krajské kolo fyzikálnej olympiády – kat. E
Ďakujeme nášmu úspešnému riešiteľovi Pavlovi Melovi z kvarty za reprezentáciu školy.

15.apríl
Školské kolo Slávik 2014
zachvejova mihalcinova kormancikova

15. apríl
Rodičovské stretnutie
Program:
– divadelné predstavenie  TIK -TAK v podaní našich hercov- primánov a sekundánov o 16.00 v aule školy
stretnutia v triedach o 16.45 hod.

10. – 14. apríl
Zbierka Tehlička 2014  www.tehlicka.sk 
Zapojením sa do zbierky Tehlicka 2014 sme podporili centrum Kala – Kala v Angole. Zbierku zorganizovali dievčatá z 1.A.
Predstavenie projektu: https://www.youtube.com/watch?v=grpR_0ZJzbw
tehlicka 3 image001

11. apríl
Vedomostná súťaž BOSS 2014
boss 1Boss 2

11. apríl
Matematická súťaž NÁBOJ v Bratislave
Reprezentovali nás tieto tímy:
prvý tím: 2.A – Daniel Kyselica, Katarína jakubjaková, Martina Zimenová, Peter Vršanský, 2.B – Veronika Verešová
druhý tím: sexta – Mário Korbáš, Petra Huliaková, Veronika Mečiarová, 4.B – František Okál, Damián Galis

11. apríl

Deň narcisov a účasť na zbierke Ligy proti rakovine
Na zbierke pomáhali žiaci:
narcisy

9. apríl 
Prvé verejné premietanie dokumentárneho filmu o chorých na AIDS s názvom Príbehy anjelov o 19.30 v TVLUX www.tvlux.sk Film bol vytvorený pre kampaň Červené stužky, ktorej organizátorom je naše gymnázium. Repríza filmu sa uskutočnila 10.apríla o 20.45. Ďakujeme TVLUX.
Premiera Pribehy Anjelov

8. apríl
Výstava o olympionizme
Na chodbe našej školy sa nachádza putovná výstava o oylmpionizme, ktorú nám prišiel predstaviť Ing. Michal Staňo – predseda olympijského klubu v Žiline.
image002 image003 image004
image005 image008

8.apríl
Literárna exkurzia triedy sexty v Martine

7. apríl
Sv. Jána de la Salle – patrón učiteľov
Ján de la Salle si získal obrovské zásluhy na poli škôl a vzdelávania. Je zakladateľom ľudovej školy. Ako prvý urobil národný jazyk základom vyučovania (namiesto dovtedajšej latinčiny), prvý založil priemyselnú školu a takisto ako prvý založil ústav pre učiteľov.

7. apríl
Premiéra divadelného predstavenia v podaní našich najmladších hercov z prímy a sekundy s názvom TIK -TAK. Ďakujeme, boli ste výborní!
1 2 3 4

5 6 7 8

7. apríl
Ukončenie projektu EUROSCOLA
Projekt EUROSCOLA sme ukončili stretnutím s poslancom NR SR Richardom Vašečkom, ktorý účastníkom  slávnostne odovzdal diplomy EUROSCOLY. Ďakujeme.
image001

3. – 5. apríl 
Duchovná obnova 3.A v Terchovej

2. apríl
Krajské kolo geografickej olympiády – príma, sekunda
5. miesto – Tadeáš Blunár, príma Gratulujeme!
Ďakujeme Markovi Jurigovi z prímy a Matúšovi Marcovi zo sekundy za úspešnú účasť. 

1. – 2. apríl
Celoslovenské kolo ANJ olympiády v Bratislave
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy Thomasovi Heyesovi zo sekundy za výborné 5.miesto v kat. 1C.

1. apríl
Deň cudzích jazykov
Ďakujeme vyučujúcim cudzích jazykov, žiackej školskej rade a všetkým zapojeným triedam za skvelý cudzojazyčný deň.
image002 image004 image006 image009
image018 image021 image022 image027
image034 image035 image038 image039

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky