Menu

Z fotogalérie

8

„Vôbec nezáleží na tom, čo môžeme očakávať od života my. Mnoho však závisí od toho, čo život očakáva od nás.”

Viktor Frankl

Január

31. január
Odovzdávanie polročných vysvedčení

31. január
Vyhodnotenie súťaže v zbere plastových uzáverov za I. polrok 2012/13
Súťaž pokračuje aj v II.polroku. Zbieraním plastových uzáverov podporujeme zakúpenie elektrického invalidného vozíka.

vyhodnotenie_plasty

 

 

 


28. január – 2. február
Lyžiarsky výcvik prvákov

29. január
Stretnutie s pánom Andrejom Kiskom v aule školy, ktoré organizuje Rada mládeže Žilinského kraja.

26. január
Prechod Janošíkovým krajom > viac…

24.-26. január
Duchovná obnova kvinty a 2.B

18.-25. január
Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov
Motto: Čo žiada od nás Boh? (porov. Micheáš 6, 6 – 8)

23. január
Obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku
Kat.2A – 3.miesto Katarína Krajčiová, 2.A
Gratulujeme!

obvodne_nej01

 

 

 

 

17.-19. január
Duchovná obnova 3.B

18. január
Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko
Ďakujeme za reprezentáciu Kristínke Kubalovej z prímy.

17.-18. január
Účasť na konferencii Biológia v škole dnes a zajtra organizovanej Katolíckou univerzitou v Ružomberku
Na konferencii sa zúčastnili naši učitelia PhDr. Anna Poláčková a RNDr. Rastislav Rodák a študenti Eva Štaffenová, Dávid Gabčo z kvinty a Ján Veselý, Marek Bielesch z 3.B. Konferencia bola plná zaujímavých príspevkov, napr. veľmi zaujímavý bol ornitologický príspevok p. Miroslava Sanigu.

murarik

 

 

 

 

16.-17. január
Obvodné kolo olympiády v anglickom jazyku
Kat. 2A – 1.miesto Katarína Krajčiová, 2.A
Kat.2C2 – 2.miesto Jakub Mičian, sexta
Kat.1A – Ema Neslušanová, tercia
Gratulujeme našim víťazom a Kataríne Krajčiovej želáme veľa úspechov na krajskom kole.

obvodne_anj01 obvodne_anj03

 

 

 

 

14. január
Školské kolo biologickej olympiády kat. C:
1.miesto Pavol Melo, tercia
2.miesto Alžbeta Kyselicová, tercia
3.miesto Martin Tomus, tercia

8. január
Prvý deň v škole po vianočných prázdninách

6. január
Zjavenie Pána

1. január
Slávnosť Panny Márie Bohorodičky

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky