Menu

Z fotogalérie

image026

„Láska nerobí človeka slepým, ale vidiacim – vnímavým na hodnoty.”

Viktor Frankl

Apríl

28. – 30. apríl
Prehliadka umeleckej činnosti žiakov cirkevných škôl v Košiciach
http://www.tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20130506035

kosice1 kosice2 kosice3

Kosice diplom1 Kosice diplom2

25.-27.apríl
Celoslovenské kolo 35. ročníka SOČ
Na celoslovenskom kole SOČ v odbore biológia
s prácou na tému Invázne druhy v povodí rieky Rajčianka a ich vplyv na biodiverzitu získali 1.miesto Ján Veselý a Marek Bielesch z 3.B. Gratulujeme!

image002

[SinglePic not found] [SinglePic not found] [SinglePic not found]

27.apríl
Štúrovo pero 
Sturovo pero

24.apríl
Metodický deň učiteľov slovenského jazyka a literatúry
Na pôde našej školy sme privítali učiteľov slovenského jazyka a literatúry z cirkevných škôl Žilinskej diecézy. Metodickým dňom ich sprevádzalo vedenie školy a vyučujúce SJL.
Metodicky den 1 metodicky den 2

24.apríl
Štúrov Zvolen – regionálna súťaž v rétorike v III. ktg.
2.miesto Laura Smolárová, 1.B
3.miesto Šimon Kasman, 1.B
Čestné uznanie Karin Macharová, príma
Víťazom gratulujeme a za účasť v súťaži a za reprezentáciu školy ďakujeme aj Andrejovi Štefanovi zo sekundy.
[Gallery not found]

24.apríl
Krajské kolo vedomostnej súťaže o olympizme  pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií
4. miesto získali:  Samuel Vyletelka z prímy, Lukáš Gacho a Filip Mazák obaja zo sekundy
[Gallery not found]

23.apríl
Stretnutie s BROZ (Bratislavské regionálne ochranárske združenie) a prednáška p.Ivany Fiťmovej o urbanizácii a jej dôsledkoch na chránené živočíchy http://dazdovniky.dms4u.cz/
BROZ 2 BROZ 1

22.apríl
Púť primánov, sekundánov a terciánov k relikviám don Bosca www.sdb.sk a duchovná obnova 1.B. Ďakujeme saleziánom v Žiline za milé prijatie a výborne pripravené stretnutie s don Boscom. Sv. don Bosco, oroduj za nás!
don Bosco 2 don Bosco1

IMG_0616 IMG_0612

22.apríl
Deň Zeme
Buď pochválený, môj Pane, za sestru našu matku Zem, ktorá nás živí a stará sa o nás a vydáva rozličné plody s farebnými kvetmi i trávu. (sv. František z Assisi)

19.apríl
Školské kolo biologickej olympiády kat. D
1.miesto Helena Iwaniecová, sekunda
2.miesto Matúš Marec, príma
3.miesto Timea Funtíková a Lukáč Paček, obaja z prímy

17.apríl
Diecézne kolo biblickej olympiády – 1. miesto v kat. SŠ a postup na celoslovenské kolo získali:Veronika Mečiarová a Jakub Melo obaja z kvinty a Karin Bláhová z 2.B Gratulujeme! http://dcza.sk/fotogaleria/biblicka-olympiada-2013.html

[SinglePic not found][SinglePic not found][SinglePic not found][SinglePic not found]

16. -18. apríl
Pokračovanie konverzácií v nemeckom jazyku s p. Semellikerom z Viedne

16. apríl
Rodičovské stretnutia
Okresné kolo vo futbale SŠ – účasť

od 15.- 25.apríla
Pokračovanie konverzácii v anglickom jazyku s otcom Patrikom Hudsonom z Írska

od 15.apríla
Žiacka školská rada organizuje volejbalový turnaj

12. apríl
Svetový deň zdravia – Deň narcisov a účasť na zbierke Ligy proti rakovine http://www.lpr.sk
Na zbierke pomáhali:
z kvinty – Alžbeta Hýblová, Eva Štaffenová, Stanislav Marcin
z 3.A – Alexandra Glosová, Beáta Mária Bezáková
z 3.B – Zuzana Vaclavíková, Kristína Hausnerová, Natália Kotríková, Dominika Koperová
Ďakujeme!

den_narcisov

11.-13.apríl
Duchovná obnova 2.A v Terchovej

11.apríl
Deň cudzích jazykov

10.apríl
Literárna exkurzia 4.A v Martine

8.- 12.apríl
Žiacka školská rada organizovala farebný týždeň – oblečenie podľa určených farieb (pondelok – zelený deň, utorok – červený deň, streda –modrý deň, štvrtok – ružový deň, piatok – žltý deň).
Vyhodnotenie:
1.miesto – 3.A, ktorá získala farebnú a zároveň chutnú tortu
2.miesto – príma
3.miesto – 1.A
farebny_tyzden_slideimage003 3.A

1A prima

 8.apríl
Krajské kolo SOČ
Ďakujeme našim študentom za reprezentáciu školy. Jánovi Veselému a Marekovi Bieleschovi z 3.B gratulujeme k získaniu 1. miesta v odbore biológia a želáme veľa šťastia na celoslovenskom kole!

kraj SOC [SinglePic not found] [SinglePic not found]

7.apríl
Sviatok sv. Jána de la Salle – patróna kresťanských učiteľov
Dobrotivý Bože, ty si vyvolil svätého Jána de La Salle, aby viedol kresťanskú mládež po ceste spásy; prosím ťa, vzbuď vo svojej Cirkvi vychovávateľov, ktorí by sa celým srdcom venovali mládeži a vychovávali dobrých občanov a pravých kresťanov. Amen

3. apríl
Riaditeľské voľno
Metodický deň pedagógov katolíckych škôl a školských zariadení Žilinskej diecézy.
V rámci metodického dňa sa uskutočnilo aj oceňovanie pedagógov a pracovníkov katolíckych škôl Žilinskej diecézy. Z rúk otca biskupa Mons.Tomáša Galisa si toto významné ocenenie prevzali aj Mgr. Juliana Burshiková, naša učiteľka na dôchodku, a PhDr. Marta Višňovská. Gratulujeme!
http://dcza.sk/udalosti-dsu/ocenenie-zasluzilych-pedagogov-katolickych-skol-zilinskej-diecezy.html

[Gallery not found]

2. apríl
Veľkonočné prázdniny

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky