Menu

Z fotogalérie

17

„Život je dosť dlhý, keď vieš, ako ho prežiť. Život meriame skutkami, a nie časom.”

Lucius Annaeus Seneca

Aktuality

29. jún
Slávnosť sv. Petra a Pavla a záver školského roka 2011/2012
koncoročná celoškolská sv. omša bude o 8,00, má ju na starosti kvarta

28. jún
Inventarizácia, o 10,30 spoločné chvály v kaplnke

26.-27.jún
odovzdávanie učebníc a upratovanie tried od 8,00 do 11,30

26. jún
klasifikačná porada

26. jún
Máme nové číslo školského časopisu tu

23. jún
Kňazská vysviacka Zdenka Králika (z triedy sestry Kataríny Němcovej) a bývalého učiteľa
biológie Martina Daniška

22. jún
Vyhodnotenie najlepších projektov z biológie tu

22. jún
Diakonská vysviacka absolventa gymnázia Pavla Ďuranu (z triedy prof. M. Višňovskej)

17. jún
Simona Obšivanová z kvinty nás reprezentovala v celoštátnej súťažnej prehliadke Rozprávačske Lodno

14. – 15. jún
Triedny výlet 3.A v Terchovej

14. – 15. jún
Triedny výlet 1.B v Tatranskej Štrbe

14. – 15. jún
Triedny výlet 1.A – splav Hronu

14. jún
Triedny výlet primánov na hrade Strečno

12. – 13. jún
Triedny výlet sekundánov v Zuberci

11. – 12.jún
Triedny výlet kvartánov v Zázrivej

11. jún
Duchovná obnova 3.A na tému Blahoslavenstvá – osem radostí

7. – 8. jún
Triedny výlet kvintánov v Lietave

7. jún
Slávnosť Najsvätejšieho Tela a Krvi – celoškolskú sv. omšu pripravujú žiaci z 1.B

5. jún
Svetový deň životného prostredia

4.-5. jún
Medzinárodný turnaj cirkevných škôl v Kroměříži „Malá kopaná“ – (futsal)

3. jún
Slávnosť Najsvätejšej Trojice

1. jún
Noc kostolov www.nockostolov.sk
V kostole sv. Barbory v Žiline od 21:30 – 22:00 hod. „Rudolf Dilong a katolícka moderna“ v podaní našich študentov pod vedením prof. M. Višňovskej

1. jún
Reprezentácia na XXI. ročníku celoštátnej súťaže v umeleckom prednese slovenskej a svetovej spirituálnej poézie a prózy Dilongova Trstená

1. jún
Medzinárodný deň detí a športový deň

31. máj – 2. jún
Duchovná obnova kvartánov v Kunerade

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky