Menu

Z fotogalérie

image005

„Kto nechce premárniť rok, musí ho včas začať napĺňať.”

Johann Wolfgang Goethe

20-ročné jubileum

Ďakujeme za dvadsať požehnaných rokov, ktoré uplynuli od založenia Gymnázia sv. Františka z Assisi v Žiline.
 

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka v Žiline ďakuje všetkým, ktorí ste sa zúčastnili osláv 20. výročia od založenia školy dňa 4. októbra 2011. Oslava začala obedom pre pozvaných hostí, potom nasledovala prehliadka školy, slávnostná sv. omša s otcom biskupom Tomášom Galisom, agapé v priestoroch školy a celý program uzavrela slávnostná akadémia s recepciou v Dome umenia Fatra v Žiline. Ďakujeme za Vašu účasť a za hmotnú a duchovnú podporu oslavy. Ďakujeme a modlíme sa, aby Vám to náš Pán na príhovor sv. Františka z Assisi stonásobne odmenil.

Riaditeľstvo Gymnázia sv. Františka v Žiline

Nech Vás žehná Pán a nech vás chráni. Nech vám ukáže svoju tvár a nech vám je milostivý. Nech obráti svoju tvár k vám a daruje vám svoj pokoj!

Požehnanie sv. Františka z Assisi

Fotogaléria zo slávnosti tu

 

Meniny

Kontakt

Gymnázium sv. Františka z Assisi
Ulica J. M. Hurbana 44
010 01 Žilina, Slovensko

Telefón (spojovateľka): 041/5623935
Telefón (ekonomické odd.): 041/56258900907 839 385
Tel. (riaditeľka): 041/5002063
0903 982 226
E-mail:
IČO: 30222052

Správca stránky:

2% z daní

Študentská karta ISIC

Banner Operačný program vzdelávanie

Banner Olympiáda ľudských práv na GSF

Banner SOČ na GSF

20. výročie zriadenia školy

Banner kampane Červené stužky